BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Ticari Bilimler Fakültesi

 

Yönetim Süreçleri ve Kalite

AKREDİTASYON

Uluslararası Ticaret ve Finansman Lisans Programı

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programı 

Fakülte Kalite Kurulu:

Prof. Dr. İpek Kalemci Tüzün-Dekan

Prof.Dr. Bahar Araz-Dekan Yardımcısı

Dr.Öğr.Üyesi Nihat Dağıstan-Dekan Yardımcısı

Prof.Dr. Şenol Babuşçu-Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı 

Prof.Dr. Deniz Umut Doğan-Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Serpil Cula-Sigortacılık Bölüm Başkanı 

Prof.Dr. Bahar Araz-Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölüm Başkanı 

Doç.Dr. Esma Ergüner Özkoç-Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı 

Doç.Dr. Burcu Gürol-Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Güray Küçükkocaoğlu-İİBF Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Türksel Kaya Behsghir-Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Özge Sezgin Alp-Öğretim Üyesi

Doç.Dr. Gülten Yurtseven-Öğretim Üyesi 

Dr.Öğr.Üyesi Bade Ekim Kocaman

Dr.Öğr.Üyesi Burçak Kızıltan-Öğretim Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi Gökhan Kılıç-Öğretim Elemanı

Dr.Öğr.Üyesi Gizem Öğütçü Ulaş-Öğretim Elemanı 

Öğr.Gör. Dr. Ziya Can-Öğretim Elemanı 

Arş.Gör. Abdullah Buğra Soylu-Öğretim Elemanı 

Arş.Gör. Damla Bellikli-Öğretim Elemanı

Fakülte Sekreteri Burcu Yılmaz

Ömer Tahtacı (Uluslararası Ticaret ve İlişkiler Uzmanı) 

Arzu Fırlarer-Bilgi İnovasyon ve Teknoloji Transfer

Miray Yılmaz (MUH-Öğrenci)

Cansel Başak (YBS-Öğrenci)

İrem Gemici (BANK-Öğrenci)

Elif Nur Akbaşoğlu (SİGO-Öğrenci)

Ece Aylin İlhaner (SİGO-Öğrenci)

Aylin Uzuncan (ULT-Mezun)

Mert Şatıroğlu (ULT-Mezun)

Durul Aras (TRE-Mezun)

Ceren Ergİn (ULT-Mezun)

Başkent Üniversitesi Kalite Güvence Sistemi

  • Başkent Üniversitesi Kalite Güvence Sistemi 

Kalite Güvence Sistemi Esasları 

Başkent Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu 

Stratejik Plan 

  1. Hedef1
  2. Hedef2
  3. Hedef3
  4. Hedef4
  5. Hedef5
  6. Hedef6
  7. Hedef7

Ticari Bilimler Fakültesi Birim Öz Değerlendirme Raporları (2023 yılı) 

Organizasyon Şeması

Fakülte İşleyiş Prosedürü

Görev Tanımları

İç Paydaş Katılımı

Öğrenci Geri Bildirimleri

Mezun ilişkileri Yönetimi

Dış Paydaş Katılımı

İşletmede Mesleki Eğitim Stajı Raporu (2022-2023 Güz)

İşletmede Mesleki Eğitim Stajı Raporu (2022-2023 Bahar)

Zorunlu Yaz Stajı Raporu (2022-2023 Yaz)