BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Ticari Bilimler Fakültesi

 

Hakkımızda

Misyonumuz; İyi iletişim kurabilen, uyumlu, paylaşımcı, teknolojiyi etkin kullanabilen, araştırıcı, çözüm üreten, ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, sorgulayan, ulusal ve uluslararası yeniliklere ve iş birliklerine açık, mesleğin gerektirdiği bilgi donanımına ve uygulama becerisine sahip, bilimin nesnelliğini benimseyen, toplumunun hayat kalitesine, teknolojik, sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunan mezunlar yetiştiren bir fakülte olmaktır.

Vizyonumuz; misyonumuz doğrultusunda nitelikli bilim insanlarınca gerçekleştirilen eğitim-araştırma çalışmaları aracılığıyla bilimsel üretim yapma ve yaymada ulusal ve uluslararası ortamda ön sıralarda yer almaktır. Amaçlarımızın vizyonumuza yönelik olması gerektiği gerçeğinin ışığı altında;

  • Amaçlarımıza ulaşmamızı sağlayacak üstün nitelikli, özgün eğitim-öğretim ve bilim geliştirme programları tasarlamak,
  • Araştırma yayın kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalarla ulusal ve evrensel bilimin düzeyini yükseltmek,
  • Kurumsal gelişimi, kurumsallaşmanın olası durağanlığını aşmak için en uygun amaç olarak benimsemek,
  • Akademik açıdan gelişmiş ve profesyonelliğini kanıtlamış kadrolar oluşturmak,
  • Çalışanlarımızın bağlılığını arttırıp kurumsal değerlerin paylaşıldığı bir kültür yaratmak,
  • Akademik - yönetsel insan kaynağımızın desteği ve öğrencilerimizin öğrenme bilinciyle seçkin üniversite kavramını geliştirmek,
  • Çalışanlarımızı ve öğrencilerimizi özendirecek ve üretkenliğini arttıracak fiziksel ortamlar yaratmak,
  • Çalışanlarımız ve öğrencilerimiz ile birlikte uluslararası düzeyde tanınır üniversite düşüncesine ve eylemine katkı vermek,
  • İçinde yaşadığımız toplumun sorunlarına etkili tanımlar ve çözümler getirmek, temel yaklaşımımızdır.

Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesinin temel amacı, hedeflenen sektörlerde yer alan uygulamaları, gereksinimleri, yenilikleri kavrayacak, bu sektörlerde etkin olabilecek, düşünen, problem çözen, girişimci ve yaratıcı bireyler yetiştirmektir.

Ticari Bilimler Fakültesindeki bölümler 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Bölümlerin programları, hedeflenen sektörlerin öngördüğü ölçütler doğrultusunda hazırlanmıştır. Fakültede yer alan Muhasebe ve Finans Yönetimi, Sigortacılık, Turizm İşletmeciliği, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümleri yakın işbirliği içinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürürler, ilk iki akademik yılda ortak dersler tamamlandıktan sonra öğrenciler bölümlerine ait derslere devam ederler.

Ders programları, üniversite ve ilgili sektörlerin işbirliği ile gerçekleştirilen işletmede mesleki eğitim ve zorunlu yaz stajı ile desteklenmektedir. Bilgi çağının elemanlarını yetiştirmede büyük önem taşıyan yabancı dil ve bilgisayar kullanımı, programların temel unsurlarındandır.

Değerlerimiz: Bilimsellik, Paylaşımcılık, Hesap Verebilirlik, Şeffaflık,  Etik Değerlere Bağlılık, Topluma Duyarlılık, Sürdürülebilirlik

Tarihçe: 

Üniversitemiz Ticari Bilimler Fakültesi Bakanlar Kurulu?nun 2004/8254 sayılı kararı ile 4 Ocak 2005 tarihinde kurulmuştur. Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi?nin temelini oluşturan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 1999-2000 Akademik yılında Bankacılık, Sigortacılık ve Uluslararası Ticaret Bölümleri ile eğitim ve öğretime başlamış olup, 2000-2001 Akademik yılında Yüksekokul bünyesinde Muhasebe, Turizm ve Otelcilik, Turizm ve Rehberlik, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümleri katılmıştır. 2001-2002 Akademik yılında ise Muhasebe bölümünün adı değiştirilerek Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü; Sigortacılık Bölümünün adı ise Sigortacılık ve Risk Yönetimi olarak değiştirilmiştir. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 2004 yılında mevcut bölümleri, öğretim elemanları ve öğrencileriyle Ticari Bilimler Fakültesi çatısında eğitim öğretim hayatına devam etmiştir. Fakültemiz bugün itibariyle Muhasebe ve Finans Yönetimi, Sigortacılık, Turizm İşletmeciliği, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Yönetim Bilişim Sistemleri olmak üzere altı bölümde sektörle iç içe eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.  Ticari Bilimler Fakültesinde kıymetli üyeleri görev almış ve fakültenin gelişmesine katkı sağlamışlardır.  1999-2007 yılları arasında kurucu dekanımız Prof. Dr. Nevin CİĞERİM, 2008-2018 yılları arasında Prof. Dr. Doğan Yaşar AYHAN ve 2019-2021 yılları arasında Prof.Dr. Halil SARIASLAN Dekan olarak hizmet vermişlerdir.  

Dekanlık görevi 2022 yılının mart ayı itibariyle Prof. Dr. İpek Kalemci TÜZÜN tarafından yürütülmektedir.