BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Ticari Bilimler Fakültesi

 

Çift Anadal & Yandal

ÇİFT ANADAL

Üniversitemizin lisans bölümleri arasında çift anadal programı (ÇAP) uygulaması yapılmaktadır. Fakültemiz bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerimiz çift anadal programı ile kayıtlı olduğu lisans programlarını üstün başarıyla yürütürken, aynı zamanda ikinci lisans diploması alabilme şansını da yakalayabilirler. Öğrencilerimize farklı bir bölümden ikinci bir diploma kazanma fırsatı sağlayan bu uygulama ile mezuniyet sonrası iş başvuru sürecinde mezunlarımıza önemli bir ayrıcalık da kazandırma amacındayız. Lisans öğrencileri, üniversitedeki lisans öğrenimlerinin en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılı başında, Genel Not Ortalamaları (GNO) en az 2.26 olmak koşuluyla çift anadal programına (ÇAP) başvurabilirler.

Başvuru şartları için lütfen yönetmeliği okuyunuz. Tıklayınız.

YAN DAL

Anadal öğrenimini sürdüren bir bölümün başarılı öğrencileri, ilgi duydukları başka bir lisans öğreniminden bilgi sahibi olmak amacıyla ders alabilirler. Bu eğitim-öğretim programına, “Yandal Programı” denir. Öğrenciler, üniversitedeki lisans öğrenimlerinin en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılı başında; yandal programına başvurabilirler. Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvuru sırasındaki genel not ortalaması en az 2.00 olmalıdır. Öğrenciler yandal programı sayesinde bilgi birikimlerini artırma ve farklı alanlar hakkında bilgi sahibi olma fırsatı yakalamaktadır.

Başvuru şartları için lütfen yönetmeliği okuyunuz. Tıklayınız.

ÜNİVERSİTE İÇİ GEÇİŞ

Bu program sayesinde fakültemiz öğrencileri gerekli şartları sağlamaları durumunda üniversitemiz veya fakültemiz içerisindeki diğer bölümlere kolaylıkla geçiş yapma imkânı yakalarlar. Bunu gerçekleştirebilmek için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezî yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eş değer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması gerekmektedir