BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Ticari Bilimler Fakültesi

 

Burs ve Ücretler

BURS VE ÜCRETLER

Öğretim ücreti bursu, ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzlarında “Burslu” öğrenci olarak yerleştirilen öğrencileri kapsamaktadır. Fakültemiz bölümleri bu yıl %25 ve 0 olmak üzere tüm öğrencilerine burs vermeyi amaçlamaktadır. Öğretim ücreti bursu, İngilizce Hazırlık Programında geçirilecek süreyi de kapsar. Burslar karşılıksızdır. %25 burs imkânı, üniversite sınavında Ankara dışındaki devlet üniversitelerini tercih etmiş öğrencilerin yıllık maliyetlerine eş değer bir maliyet yaratması nedeniyle oldukça avantajlı bir uygulamadır.

Ayrıca fakültemiz bölümlerinde akademik yıl not ortalaması (güz ve bahar yarıyıllarındaki derslerin ağırlıklı ortalaması) 3,50 ve daha yüksek olan öğrencilerimiz, yönetim kurulunca öncelik sırasına göre Başarı Bursu adayı olarak Rektörlük Makamına önerilir. Bu sayede yüksek onur öğrencilerimizin de burs alabilmesi mümkündür.

Başkent Üniversitesinin genel misyonundan hareketle sektör gereksinimlerinin önemi dikkate alınarak kontenjanlar artırılmış ve tüm öğrencilere %25 burs imkânı sağlanmıştır. Fakültemiz bölümlerine kayıt yaptıran öğrencilerimiz için öğretim ücretleri şu şekildedir:

Yeni ücretler kısa süre içinde açıklanacaktır.