BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Ticari Bilimler Fakültesi

 

Yaz Stajı

YAZ STAJI

Ticari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin mezuniyete hak kazanabilmeleri için ders statüsünde olan yaz stajlarını başarıyla tamamlamaları zorunludur. TOT-252, TOT-452 için, BANK-352, BANK-452 için, MUH-352, MUH-452 için, SİGO-352, SİGO-452 için, ULT-352, ULT-452 için, YBS-352, YBS-452 için önkoşuldur. Staj yapabilmek için öğrenciler, Ticari Bilimler Fakültesi Bankacılık, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümlerinde, güz - bahar dönemi ve yaz programında 300 kodlu Fakülte (TBF) ve bölüm kodlu derslerden en az 4'ünü almış olmak zorundadırlar. Staj yapabilmek için öğrenciler, Ticari Bilimler Fakültesi Turizm ve Rehberlik Bölümü ile Turizm ve Otelcilik Bölümlerin de Güz - Bahar Dönemi ve Yaz Programında 200 kodlu Fakülte (TBF) ve Bölüm kodlu derslerden en az 3'ünü almış olmak zorundadırlar.

Staj süresi, Ticari Bilimler Fakültesi,2nin Bankacılık, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümlerinde 6. dönem yazında kesintisiz 30 iş günü, Turizm ve Rehberlik Bölümünde 4. dönem yazında kesintisiz 30 işgünü, Turizm ve Otelcilik Bölümünde ise 4. dönem yazında kesintisiz 50 iş günüdür. Genel kural olarak, stajların, yaz aylarında kesintisiz olarak bir defada yapılması esastır. Staj fiilen çalışılan işgünü üzerinden değerlendirilir. Öğrencilerin hastalık, resmi tatil, grev, iş yerinin kapanması vb. nedenlerle staj yeri çalışmalarına ara verdikleri günler staj yapılan süreden sayılmaz. Öğrencilerin belgelendirdikleri bu tür durumlarda, staj koordinatörlüğünün önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile ara verilen stajın geri kalan süresi yer ve zaman tespiti yapılarak tamamlattırılır. Ancak staj yeri değişikliğinde tamamlanması gereken süre akademik takvimde notların kesinleştiği tarihin dışına taşarsa staj tekrarlanır.

Staj Takvimi (Staj Takvimi için Bölüm Koordinatörlüğü ile iletişime geçiniz)

Yaz Stajı Dosyası

Yaz Staj Formları (EK-1, EK-2, EK-3)

Yazım Kuralları

 Yaz Stajı Standart Faks Formu

 STAJ ÜCRETLERİ İŞSİZLİK FONU KATKISI FORMU

 ZORUNLU YAZ STAJI YÖNERGESİ