BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Ticari Bilimler Fakültesi

 

İdari Kadro

Fakülte Sekreteri Burcu YILMAZ

kburcu@baskent.edu.tr

Oda: B-212

Telefon: 03122466666 / 1708 

Uluslararası Ticaret - Bankacılık ve Finans - Muhasebe ve Finansal Yönetim

Bölüm Sekreteri Mehtap HABERAL

mehtaph@baskent.edu.tr
Oda: B-236
Telefon: 03122466666 / 6691

Sigortacılık ve Risk Yönetimi - Turizim ve Otelcilik - Yönetim Bilişim Sistemleri

Bölüm Sekreteri Esra MİRASYEDİOĞLU

emirasyedioglu@baskent.edu.tr

Oda: B-236

Telefon: 03122466666 / 1795

Dekan Sekreteri Özge EŞ

oes@baskent.edu.tr

Oda: B-236

Telefon: 03122466666 / 6690

        Fatma YILDIZ

        Çay Ocağı Sorumlusu

        Telefon :03122466666 / 2175