BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Ticari Bilimler Fakültesi

 

İş Başında Eğitim

İŞ BAŞINDA EĞİTİM

Zorunlu işbaşında eğitim stajının amacı, öğrencilerin öğretim yoluyla elde ettikleri bilgi ve becerilerini ilgili sektörlerdeki işyerlerinde uygulayarak güçlendirmelerini sağlamak, doğru karar verme becerilerini geliştirmek ve işbaşında deneyim kazanmalarına olanak sağlamaktır.

Ticari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin mezuniyete hak kazanabilmeleri için ders statüsünde olan işbaşında eğitim stajlarını başarıyla tamamlamaları zorunludur. BANK-452, MUH-452, SİGO-452, ULT-452, YBS 452 ve TOT-452 işbaşında eğitim stajlarını yapabilmek için öğrencilerin BANK-352, MUH-352, SİGO-352, ULT-352, YBS-352 ve TOT-252 yaz stajlarını başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. İşbaşında eğitim stajı yapacak öğrenciler, işbaşında eğitim stajı yapacakları yarıyılda alt sınıflardan alıp kaldığı veya hiç almadığı en fazla 2 ders (Dönem Projesi hariç) bulunması, keza bu dersler için hafta içi bir günlük izninin; ya bir tam gün ya da 2 yarım gün olarak kullanılması koşuluyla, işbaşında eğitim stajı yapabilirler. Yaz programında işbaşında eğitim stajı yapacak öğrenciler başka hiçbir ders alamaz ve hafta içi izin almaksızın 5 iş günü staj yaparlar."

İŞ BAŞINDA EĞİTİM DEĞERLENDİRME (NOTLANDIRMA) KRİTERLERİ

İŞ BAŞINDA EĞİTİM BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ

İŞ BAŞINDA EĞİTİM DOSYASI

İŞ BAŞINDA EĞİTİM EK 1

İŞ BAŞINDA EĞİTİM EK 2

İŞ BAŞINDA EĞİTİM RAPOR YAZIMI

İŞ BAŞINDA EĞİTİM STAJI KABUL BELGESİ EK 3

İŞ BAŞINDA EĞİTİM STANDART FAX FORMU

ZORUNLU İŞ BAŞINDA EĞİTİM STAJI YÖNERGESİ

 STAJ ÜCRETLERİ İŞSİZLİK FONU KATKISI FORMU