Prof. Dr. ŞENOL BABUŞÇU

Finans ve Bankacılık ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1691
E-Posta : babuscu[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (1997), Hacettepe Üniversitesi, İşletme
 • Yüksek Lisans (1991), Hacettepe Üniversitesi, İşletme
 • Lisans (1986), Ankara Üniversitesi, Ekonomi

Çalışma Alanları


 • MUHASEBE VE FİNANS

Ödüller


 • Hazar A, Babuşcu Ş. International Conference on Economics, Banking & Finance E-Commerce, Social Science and Management Studies. ROEES Conference Chair", Maldvies", 27/08/2019.

 • Babuşcu Ş, Köksal MO, Ünsün A, Yazıcı Z. İktisadi Araştırmalar Vakfı ile AKDENET. Türk Bankacılık Sektörü", İstanbul", 10/06/2000.

 • Babuşcu Ş, Garbioğlu P, Kendir T, Özen A. Milliyet Gazetesi Eoknomi Ödülleri. Milliyet Gazetesi", İstanbul", 01/05/2000.

 • Aymergen Y, Babuşcu Ş, İnanç C, Savaş M. Mevduat Sigorta Sistemi. T. Bankalar Birliği", İstanbul", 01/05/1996.

Kitaplar


 • Babuşcu Ş, Hazar A, Ellialtıoğlu N. Şenol Babuşcu,Adalet Hazar,Nurettin Ellialtıoğlu editors. Dünya Bankacılığı Ülke Uygulamaları. Ankara: Akademi; 2022

 • Hazar A, Babuşcu Ş. Adalet Hazar,Şenol Babuşcu editors. Dünyada Yaşanan Finansal Skandallar. Ankara: Akademi; 2022

 • Hazar A, Babuşcu Ş. Türk Bankacılık Sektörü. In:Şenol Babuşcu, Adalet Hazar, Nurettin Ellialtıoğlu editors. Dünya Bankacılığı Ülke Uygulamaları. Ankara: Akademi; 2022. p.1-15.

 • Hazar A, Babuşcu Ş, Arat Z. Barings. In:Adalet Hazar, Şenol Babuşcu editors. Dünyada Yaşanan Finansal Skandallar. Ankara: Akademi; 2022. p.200-220.

 • Çelik Kara A, Babuşcu Ş, Hazar A. Türkiyedeki Büyük Ölçekli Mevduat Bankalarının Faiz Dışı Gelirlerinin Banka Performansına Etkisi. In:Ömer Aydın editors. Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar. İzmir: İzmir Akademi Derneği; 2021. p.99-117.

 • Babuşcu Ş. Türev Sözleşmeler Forward. In:Adalet Hazar Şenol Babuşcu editors. Sermaye Piyasası Araçları Teori, İşleyiş ve Uygulama Örnekleri. Ankara: Akademi; 2021. p.251-272.

 • Hazar A, Babuşcu Ş. Adalet Hazar Şenol Babuşcu editors. Sermaye Piyasası Araçları Teori, İşleyiş ve Uygulama Örnekleri. Ankara: Akademi; 2021

 • Babuşcu Ş. Dijital Bankacılık. In:Prof. Dr. Adalet Hazar Prof. Dr. Üstün Özen editors. Dijital Dönüşüm ve Finans. Ankara: Akademi yayıncılık; 2021. p.183-216.

 • Babuşcu Ş, Hazar A. M. Oğuz Köksal editors. Para ve Banka. Ankara: Akademi; 2020

 • Köksal MO, Babuşcu Ş. Adalet Hazar editors. BASEL Düzenlemelerinin Tarihsel Süreci ve Günümüz Uygulamaları. Ankara: Akademi; 2020

 • Hazar A, Babuşcu Ş. Bankacılığa Giriş - Yeni Baskı. Ankara: Nobel; 2019

 • Babuşcu Ş, Hazar A. Sermaye Piyasaları. Ankara: Akademi; 2019

 • Babuşcu Ş, Hazar A. Finansal Piyasalar ve Kurumlar. Ankara: Akademi; 2019

 • Babuşcu Ş, Hazar A, İskender A. Banka Risk Yönetimi. Ankara: Akademi Yeni Baskı; 2018

 • Hazar A, Babuşcu Ş. Banka Hukuku. Ankara: Akademi Yeni Baskı; 2018

 • Babuşcu Ş. Finansal Piyasa Araçları. In:Aysel Gündoğdu editors. Finansal Yönetim. Ankara: Seçkin; 2018. p.67-90.

 • Hazar A, Babuşcu Ş. Banka Hukuku. Ankara: Akademi; 2018

 • Erdoğan N. Şenol Babuşcu editors. Küresel Krizin 10 Yılı. Ankara: Akademi; 2018

 • Hazar A, Babuşcu Ş. Temel Banka Muhasebesi - Şube İşlemleri-. Ankara: Akademi; 2017

 • Babuşcu Ş, Hazar A, Ekim Kocaman B. Kredilendirmede Finansal Tablolar Analizi. Ankara: Akademi; 2017

 • Hazar A, Babuşcu Ş. Bankacılığa Giriş. Ankara: Akademi; 2017

 • Babuşcu Ş. Bölüm IV: Finansal Piyasa Araçları. In:Finansal Yönetim. Ankara: Seçkin; 2017. p.5-15.

 • Babuşcu DD, Hazar DD. Genel Bankacılık Bilgileri. Ankara: Akademi; 2016

 • Hazar A, Babuşcu Ş. Banka Aktif Pasif Yönetimi. Ankara: Asil; 2013

 • Babuşcu Ş. Şenol Babuşcu editors. BASEL II Düzenlemeleri Çerçevesinde Bankalarda Risk Yönetimi?, Aralık-2005. Ankara: Akademi; 2005

 • Babuşcu Ş, Köksal M, Ünsün A, Yazıcı Z. Yüksek Enflasyondan Düşük Enflasyona Geçiş Sürecinde Türk Bankacılık Sektörü ?Sorunlar ve Çözüm Önerileri-. İstanbul: İktisadi Araştırmalar Vakfı; 2000

 • Babuşcu Ş. Şenol Babuşcu editors. Bankacılıkta Risk Derecelendirmesi (Rating) ve Türk Bankacılık Sektörüne Uygulanması. Ankara: SPK; 1997

 • Aymergen Y, Babuşcu Ş, İnanç C, Savaş M. Mevduat Sigorta Sistemi ve Türkiye İçin Model Önerisi. İstanbul: Türkiye Bankalar Birliği; 1996

 • Babuşcu Ş. Şenol Babuşcu editors. Toptancı Bankacılık ve Türkiye Uygulaması. Ankara: Türkiye Halk Bankası; 1991

 • Babuşcu Ş. Şenol Babuşcu editors. Türkiye'de ve A.B.D'de Menkul Kıymet Piyasalarının Düzenlenmesi. Ankara: Türkiye Halk Bankası Yayınları; 1989

Makaleler


 • Tek AO, Babuşcu Ş, Hazar A. Pay Senedi Yatırımlarında Teknik Analiz Yöntemlerinin ?TTKOM ve TUPRAS? Üzerinde Test Edilmesi. İşletme Araştırmalar Dergisi, 2022; 14(3):2635-2653. ( EBSCO )

 • Arat Z, Hazar A, Babuşcu Ş. Relationship between Financial Development and Income Inequality for Turkey and Selected Countries with Similar Economy. The Journal of Corporate Governance, Insurance, and Risk Management (JCGIRM), 2022; 9(1):1-12. ( EBSCO )

 • Erben Yavuz A, Hazar A, Babuşcu Ş. TFRS 9 ve BDDK DÜZENLEMELERİNİN BANKALARIN KREDİ KARŞILIĞI AYIRMADAKİ ETKİLERİNİN ANALİZİ. Muhasebe ve Denetime Bakış, 2022; 23(67):99-114. ( ULAKBİM )

 • Uçarkaya S, Babuşcu Ş, Hazar A. Ülke Kredi Notlarının CDS Primleri Üzerindeki Etkisi: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir Olay Analizi. Maliye ve Finans Yazıları, 2022; 117(1):135-158. ( EBSCO )

 • Çelik Kara A, Babuşcu Ş, Hazar A. ORTA-BÜYÜK ÖLÇEKLİ MEVDUAT BANKALARINDA KREDİ RİSKİNİN AKTİF KARLILIĞINA ETKİSİ-. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 2022; 13(1):19-39. ( ULAKBİM )

 • Özsoy Çalış N, Babuşcu Ş, Hazar A. Bir Tarımsal Kredi Olarak ELÜS Rehni Karşılığında Kredi Kullandırımı. Gümrük ve Ticaret Dergisi, 2022; 9(27):25-41. ( ULAKBİM )

 • Erben Yavuz A, Hazar A, Babuşcu Ş. Kalkınma ve Yatırım Bankalarının Performanslarının Multi-Moora Yöntemiyle Karşılaştırılması ? Türkiye Örneği.. Verimlilik Dergisi, 2022; :-. ( ULAKBİM )

 • Özer Y, Babuşcu Ş, Hazar A. Bankaların Karlılığını Etkileyen İçsel ve Dışsal Faktörlerin Analizi ? Türkiye Örneği (2008-2018. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2021; XIV(2):29-44. ( EBSCO )

 • Özbek E, Hazar A, Babuşcu Ş. COVID-19 ÖNCESİ VE SONRASI TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN BANKOMETER YÖNTEMİ İLE. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2021; 10(20):7-26. ( CiteFactor,DRJI,SOBIAD,ResearhBib,ULAKBİM TR dizin )

 • Güleç M, Hazar A, Babuşcu Ş. Türkiye?de Sistemik Önemli Bankaların CAMELS Analiz. Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, 2021; 5(11):1-19.

 • Uçarkaya S, Babuşcu Ş, Hazar A. Özel ve Yabancı Sermayeli Mevduat Bankalarında Sermaye Yapısının Belirleyicileri. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2021; 23(1):112-126. ( EBSCO )

 • Kaya P, Babuşcu Ş, Hazar A. The Determinants of Profitability of Large-Scale and Small-Scale Turkish Deposit Banks. Journal of Corporate Governance, Insurance, and Risk Management (JCGIRM, 2021; 8(1):1-18. ( index copernicus )

 • Karadağ Ak Ö, Babuşcu Ş, Hazar A. Bıst Banka Endeksinde Yer Alan Mevduat Bankalarının Finansal Performanslarının Copras Yöntemiyle Değerlendirilmesi. Çankırı Karatekin Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2021; 12(1):280-305. ( EBSCO )

 • Çelik Kara A, Babuşcu Ş, Hazar A. Türkiye'deki Büyük Ölçekli Mevduat Bankalarında Faiz Dışı Gelirlerin Banka Performansına Etkisi. İzmir Sosyal Bilimler Dergisi, 2021; 3(1):62-72. ( index copernicus )

 • Köksal MO, Babuşcu Ş, Hazar A. Is ownershıp structure effectıve ın takıng rısks of banks? The Case of Turkey. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2020; 13(2):27-35. ( TR Dizin )

 • Cinskızan K, Babuşcu Ş, Hazar A. Aktif Rasyosu Açıklamasının Bankaların Hisse Senedi Getirisine Etkisi: Borsa İstanbul?da İşlem Gören Bankalar Üzerine Bir Analiz. Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi, 2020; 2(2):126-143. ( ASOS Sosyal Bilimler İndeksi )

 • Köksal MO, Babuşcu Ş, Hazar A. Basel IV Neleri Değiştirecek?. Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi, 2020; 2(1):1-25.

 • Köksal MO, Hazar A, Babuşcu Ş. TFRS 9 Kredi Karşılıkları Düzenlemesinin Bankaların Finansal Tablolarına Etkisinin Analizi,. Balıkesir Üniversitesi İİBF Dergisi, 2020; 1(1):27-54.

 • Köksal MO, Babuşcu Ş, Hazar A. Is Ownershıp Structure Effective In Taking Risks Of Banks? Turkey Study. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2020; 14(2):1-15. ( ULAKBİM )

 • Güleç M, Babuşcu Ş, Hazar A. Bireylerin Yatırım Kararlarını Etkileyen Faktörler: Türkiye?de Banka Hisse Senetleri Fiyat Değişimi Üzerine Bir Çalışma. Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi, 2019; 1(1):21-39.

 • Cinskızan K, Babuşcu Ş, Hazar A. Ekonomik Katma Değer ve Pay Getirisi İlişkisi: Borsa İstanbul?da İşlem Gören Bankalar Üzerine Bir Analiz. Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi, 2019; 1(2):92-112.

 • Şimşek N, Hazar A, Babuşcu Ş. Türkiye?nin Finansal Kırılganlığına Etki Eden Makro Ekonomik Faktörler. Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi, 2019; 1(1):48-74.

 • Çağlar Bektaş N, Babuşcu Ş. VIX Korku Endeksi ve Cds Primlerinin Büyüme Ve Döviz Kuruna Etkisi, Türkiye Örneği. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2019; 8(16):97-111. ( index copernicus )

 • Türkdönmez CS, Babuşcu Ş. Bankaların Karlılık Performansını Etkileyen Faktörler. Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2019; 3(3):37-54.

 • Cula S, Hazar A, Babuşcu Ş. ANALYSIS OF THE PROGRESS OF TURKISH BANKING SECTOR. Asian Journal of Management Sciences & Education, 2019; 8(1):50-56. ( EBSCO )

 • Kocaman BE, Hazar A, Babuşcu Ş. Türk Bankacılık Sektöründe Sorunlu Kredilerin Yapılandırılmasının Banka Karlılığı Üzerine Etkileri. Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, 2018; 3(3):226-242. ( ASOS Sosyal Bilimler İndeksi )

 • Erben Yavuz A, Babuşcu Ş. Türk Bankacılık Sektöründe Penetrasyon; İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık Ürünlerindeki Penetrasyonun Analizi. Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2018; 2(1):24-57.

 • Tunç C, Solakoğlu MN, Hazar A, Babuşcu Ş. Exchange rate risk and international trade: The role of third country effect. Economics Letters, 2018; 167:152-155. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Hazar A, Sunal O, Babuşcu Ş, Sezginlap Ö. Türk Bankacılık Sektöründe Piyasa Yoğunlaşması: 2001 Krizi Öncesi ve Sonrasının Karşılaştırılması. Maliye ve Finans Yazıları, 2017; 1(107):42-68. ( AERA/EBSCO )

 • Hazar A, Babuşcu Ş, Tekindal MA, Köksal MO. Bankacılık Sektöründe Sermaye Yeterliliği Rasyosunu Belirleyen Risklerin Analizi. International Journal of Economic and Administrative Studies, 2018; 20(20):135-150. ( EBSCO )

 • Arasan O, Hazar A, Babuşcu Ş. BISTECH Geçişi ve Varantlara Etkisi. Savunma Bilimleri Dergisi, 2016; :-. ( EBSCO )

 • Sezginalp Ö, Babuşcu Ş, Sunal O, Hazar A. Bankaların Takipteki Kredilerini Varlık Yönetim Şirketlerine Satışlarının Verimliliğe Etkisi. , 2016; 3(4):345-354. ( EBSCO )

 • Hazar A, Babuşcu Ş. Türk Bankacılık Sektörü Kredi-Mevduat Gelişmelerinin Bölgesel Analizi (2005-2011). Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 2013; 3(1):93-119. ( EBSCO )

 • Babuşcu Ş, Hazar A. The Impact of Foreign Capital on Efficiency and Productivity of the Turkish Banking Sector. American International Journal of Contemporary Research, 2013; 3(1):158-182. ( AERA/EBSCO )

 • Babuşcu Ş, Hazar A. Varlık Yönetim Şirketlerine Satılacak Takipteki Krediler İçin Değerleme - Varsayımsal Bir Yaklaşım-. Muhasebe Bilim Dünyası, 2013; 15(1):153-175. ( EBSCO )

 • Babuşcu Ş, Hazar A. Bankaların Mali Bünyeleri İle Yasal Düzenlemelerin İlişkisi - 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Çerçevesinde Bir Analiz. Muhasebe ve Denetime Bakış, 2013; 13(39):79-102. ( EBSCO )

 • Babuşcu Ş, Hazat A. An Analysis Of The Disparities, Divergences And Differences In Financial Structures Of Primary Dealer (PD) Banks And Non-Primary Dealer (NPD) Bank. International Business Research, 2012; 5(11):121-135. ( EBSCO )

 • Sommer G, Babuşcu Ş, Hazar A, Öztürk İ. Gayrimenkul Değerlemede Bir Yaklaşım: Nötr Enflasyon Etkisi. SPK Dergisi, 2012; (13):18-31.

 • Demir N, Mahmut SF, Babuşcu Ş. Depository Banks were Trapped High Inflation into Cost Ineffiency: The Turkish Experience. International Research Journal of Finance and Economics, 2010; (44):-. ( The International Bibliography of the Social Sciences )

 • Demir N, Mahmud SF, Babuşcu Ş. The Technical Inefficiency Effects of Turkish Banks after Financial Liberalization. The Developing Economies, 2005; 43(3):396-411. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Babuşcu Ş, Köksal MO, Ünsün A, Yazıcı Z. Yüksek Enflasyondan Düşük Enflasyona Geçiş Sürecinde Türk Bankacılık Sektörü. İktisat İşletme ve Finans Dergisi, 2000; 15(174):39-50.

 • Babuşcu Ş. Toptancı Bankacılık ve Türkiye Uygulaması. İktisat İşletme ve Finans Dergisi, 1991; 6(58):59-66.

Bildiriler


 • Özbek ÖE, Hazar A, Babuşcu Ş. Türk Bankacılık Sektöründe Yoğunlaşma Analizi. Gelişim-UWE 6. Uluslararası Ekonomi ve Finans Konferansı. Gelişim-UWE 6. Uluslararası Ekonomi ve Finans Konferansı: Online; 12/04/2022 - 13/04/2022

 • Arat Z, Babuşcu Ş, Hazar A. The Relationship between Financial Development and Economic Growth:?Analysis of Turkey and Selected Developing Countries in the Eser: Framework of Supply-Lead Hypothesis - Demand-Following Hypothesis?. V. International Applied Social Scineces Congress (C-IASOS): nline; 07/10/2021 - 09/10/2021

 • Durmuş MG, Hazar A, Babuşcu Ş. Examining Factors Affecting The Risk of Banks With Canonical Correlation Analysis ? The Case of Turkey. V. International Applied Social Scineces Congress (C-IASOS): Online; 07/10/2021 - 09/10/2021

 • Özbek ÖE, Hazar A, Babuşcu Ş. Covıd-19 Öncesi ve Sonrası Türk Bankacılık Sektörünün Bankometer Yöntemi İle Analizi. II. Ulusal Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi (C-IASOS): Online; 07/10/2021 - 09/10/2021

 • Arat Z, Hazar A, Babuşcu Ş. The Relationship Between Credit Growth and Current Account Deficit in the Framework of Macroprudential Policies: The Case of Turkey. V. International Applied Social Scineces Congress (C-IASOS): Online; 07/10/2021 - 09/10/2021

 • Hazar A, Babuşcu Ş, Köksal MO, Tekindal MA. Does Asset Diversification In Banks Reduce Risk?. International Conference on Economics, Banking & Finance E-Commerce, Social Science and Management Studies: Maldives; 27/08/2019 - 28/08/2019

 • Babuşcu Ş, Hazar A, Sezgin Alp Ö, Köksal MO. Does The Liability Diversification In The Banks Effect Productivity?. International Conference on Economics, Banking & Finance E-Commerce, Social Science and Management Studies: Maldives; 27/08/2019 - 28/08/2019

 • Ellialtıoğlu N, Babuşcu Ş. Temettü (Kâr Payı) Dağıtım İlânının Hisse Senedi Fiyatına Etkisinin BİST Temettü 25 Endeks Hisseleri Üzerinde İncelenmesi. II. Uluslararası Bankacılık Kongresi: Çorum; 19/04/2019 - 20/04/2019

 • Yümlü A, Babuşcu Ş, Hazar A. Makro Ekonomik Göstergelerin Bankacılık Sektörü?ne Ait Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi. II. Uluslararası Bankacılık Kongresi: Çorum; 19/04/2019 - 20/04/2019

 • Sağlam A, Babuşcu Ş, Hazar A. Sendikasyon Kredisi Kullanımının BİST?te İşlem Gören Bankaların Hisse Senedi Getirilerine Etkisinin Olay Yöntemi (Event Study) İle Analizi. II. Uluslararası Bankacılık Kongresi: Çorum; 19/04/2019 - 20/04/2019

 • Ekim Kocaman B, Babuşcu Ş, Hazar A. Türk Bankacılık Sektöründe Aktif Çeşitlendirmesinin Banka Karlılığı Üzerine Etkisi. II. Uluslararası Bankacılık Kongresi: Çorum; 19/04/2019 - 20/04/2019

 • Arasan O, Babuşcu Ş, Hazar A. Türkiye?de Yaşanan Genel Seçimlerin BIST 100 Endeks Volatilitesi Üzerindeki Etkileri. II. Uluslararası Bankacılık Kongresi: Çorum; 19/04/2019 - 20/04/2019

 • Yağcı F, Hazar A, Babuşcu Ş. Kurumsal Yönetim Endeksinin Hisse Senedi Getirisi Üzerine Etkisi. II. Uluslararası Bankacılık Kongresi: Çorum; 19/04/2019 - 20/04/2019

 • Hazar A, Babuşcu Ş, Köksal MO, Tekindal MA. Faiz Marjlarının Bankaların Risk Üstlenmesinde Etkisi Var mı? - Türkiye Örneği?. 3. Congress of International Applied Social Sciences: İzmir; 04/04/2019 - 06/04/2019

 • Ekim Kocaman B, Babuşcu Ş, Hazar A. Likidite Riskini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Analiz ? Uygulama Örneği. 22.Uluslararası Finans Sempozyumu: Mersin; 10/10/2018 - 13/10/2018

 • Sezgin Alp Ö, Hazar A, Babuşcu Ş. Piyasa Yapıcısı Olan ve Olmayan Bankaların Finansal Davranışlarına Farklı Bir Bakış ?Zaman Etkisi Önemli mi?. 22.Uluslararası Finans Sempozyumu: Mersin; 10/10/2018 - 13/10/2018

 • Babuşcu Ş, Hazar A, Tekindal MA, Köksal MO. Analysis of The Effect of The Change In Bank Branch Number on Bank Profitability - The Case Of Turkey. 8th Annual International Conference on Accounting and Finance (AF 2018): Snngapur; 23/07/2018 - 24/07/2018

 • Cula S, Hazar A, Babuşcu Ş. Türk Bankacılık Sektörünün Gelişiminin Analizi (2005-2016 Dönemi)?. 3rd International Conference on Applied Economics and Finance (ICOAEF 2017): Cyprus; 06/12/2017 - 07/12/2017

 • Ekim Kocaman B, Hazar A, Babuşcu Ş. Türk Bankacılık Sektöründe Yapılandırılan Kredilerin Banka Karlılık ve Verimliliğine Etkisi. 21. Uluslararası Finans Sempozyumu: Balıkesir; 18/10/2017 - 21/10/2017

 • Solakoğlu MN, Hazar A, Babuşcu Ş. Search For Beta Herding In The CEE Markets The Case Of Hungarian And Romanian Stock Markets. 21. Uluslararası Finans Sempozyumu: Balıkesir; 18/10/2017 - 21/10/2017

 • Hazar A, Babuşcu Ş, Köksal MO. The Effect Of The Independent Audit Report On The Value Of Public Offered Banks' Share: The Case Of Turkey. MODAVICA2017, 14th International Conference On Accounting - Auditing For Development And Sustainability: Albania; 11/10/2017 - 13/10/2017

 • Ekim Kocaman B, Babuşcu Ş, Hazar A. Bağımsız Denetim Raporu'nun BİST 30 Şirketlerinin Hisse Senedi Değerine Etkisi. IASOS International Applied Social Sciences Congress: Uşak; 21/09/2017 - 23/09/2017

 • Babuşcu Ş, Hazar A, Ekim Kocaman B. Bağımsız Denetim Raporu'nun Sigortacılık Sektöründe Faaliyet Gösteren Halka Açık Şirketlerin Hisse Senedi Değerine Etkisi. 3. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi: Karabük; 28/08/2017 - 29/08/2017

 • Hazar A, Babuşcu Ş, Tekindal MA, Köksal MO. Bankacılık Sektöründe Sermaye Yeterliliği Rasyosunu Belirleyen Risklerin Analizi. 20. Finans Sempozyumu: Trabzon; 19/10/2016 - 22/10/2016

 • Solakoğlu MN, Hazar A, Babuşcu Ş, Demir NU. The Effect of Women on Bank Efficiency: A Stochastic Frontier Approach For Turkey. 20. Finans Sempozyumu: Trabzon; 19/10/2016 - 22/10/2016

 • Hazar A, Babuşcu Ş, Köksal M. Bankaların Finansal Bünyelerindeki Erken Uyarı Göstergelerine Farklı Bir Bakış - 1992-20011 Dönemi Türkiye Örneği. 17 Ulusal Finans Sempozyumu: Bodrum Muğla; 23/10/2013 - 26/10/2013

 • Başcı S, Hazar A, Babuşcu Ş, Köksal M. A CAMELS Analysis on the Turkish Banking Sector: Rating of the 2004-2011 Period In Terms of Capital Ownership and Scale. 9th EBES Conference ? Rome, Faculty of Economics Sapienza University of Rome, Italy: Roma İtalya; 11/01/2013 - 13/01/2013

 • Babuşcu Ş, Hazar A. Türk Bankacılık Sektöründe Yabancı Sermayenin Verimlilik ve Etkinliğe Etkileri. 16. Ulusal Finans Sempozyumu: Erzurum Üniversitesi; 10/10/2012 - 13/10/2012

 • Babuşcu Ş, Sertoğlu K. Türk Bankacılık Sektörünün Piyasa Yapısının Analizi, Ulusal Finans Sempozyumu. Stratejik Finans: Nevşehir; 29/09/2005 - 30/09/2005