Prof. Dr. SERPİL CULA

Sigortacılık ProgramıTel : 0312 246 6828
E-Posta : scula[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~scula/

 • Doktora (1998), Hacettepe Üniversitesi, İstatistik
 • Yüksek Lisans (1991), Hacettepe Üniversitesi, İstatistik
 • Lisans (1984), Hacettepe Üniversitesi, İstatistik

Çalışma Alanları


 • İSTATİSTİK

Projeler


 • The Integration of Insurance Education Among EU Member Countries (proje sunma) 15/03/2015 - 15/03/2017

 • Hoşgör Ş, Cula S, Kırkbeşoğlu E. Türkiye Hayat ve Hayat Annüite Tablolarının Güncellenmesi. ", Hazine Müsteşarlığı", Tubitak", .

 • Cula S. Türkiye Hayat ve Hayat Annüite Tablolarının Oluşturulması Projesi. Müsteşarlığı ", ", TUBİTAK PROJESİ", 01/06/2010.

Kitaplar


 • Cula S, Zehra M. Cula S., Muluk, Z. editors. Temel İstatistik Yöntemler (Genişletilmiş İkinci Baskı). Başkent Üniversitesi: ; 2010

 • Cula S, Muluk Z. Cula, S., Muluk, F.Z. editors. Temel İstatistik Yöntemleri. : Başkent Üniversitesi; 2006

Makaleler


 • Uraz A, İşler S, Cula S, Tunç S. Platform?switched implants vs platform?matched implants placed in different implant?abutment interface positions: A prospective randomized clinical and microbiological study. Clinical Implant Dentistry and Related Research, 2019; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Cula S, Hazar A, Babucçu Ş. Analysıs Of The Progress Of Turkısh Bankıng Sector (2005-2016 Perıod). Asian Journal Of Management Sciences&Education (AJMSE, 2019; 8(1):-. ( EBSCO )

 • Uraz A, Çetiner F, Cula S, Güler B, Öztoprak S. 26. Patient perceptions and clinical efficacy of labial frenectomies using diode laser versus conventional techniques,. Journal of Stomatology oral and Maxillofacial Surgery, 2018; 119(3):-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • İşler S, Uraz A, Güler A, Özdemir Y, Cula S, Çetiner D. Effects of Laser Photobiomodulation and Ozone Therapy on Palatal Epithelial Wound Healing and Patient Morbidity. Photomedicine and Laser Surgery, 2018; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Fırat M, Küçükaltan D, Cula S. The Effects Of Burnout And Organızatıonal Commıtment On Occupatıonal Commıtment: A Study On Bank Employees. , 2016; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Öğütcü G, Çıraoğlu OC, Cula S. Information Security in the World of Digital Natives: How Internet Addiction, Sensation Seeking and Information Security Behaviors are Related. International Journal of Advances in Science, Engineering and Technology(IJASEAT),, 2016; :-. ( Web of Science )

 • Cula S, Hoşgör Ş. Determinating Model Life Table Converged By Urban Mortality in Turkey through Kernel Estimation and Hellinger Distance. American International Journal of Humanities and Social Science, 2016; 3(2):-. ( Uluslararası Hakemli Dergi )

 • Fırat M, Küçükaltan D, Cula S. The Effects Of Burnout And Organizational Commitment On Occupational Commitment: A Study On Bank Employees. Eurasian Academy of Sciences, 2016; 11:176-187.

 • Fırat M, Cula S. İş-Aile Çatışması Ve İş Doyumunun Öğretmenlerin Yaşam Doyumu Üzerine Etkisi. Başkent University Journal of Education, 2016; 2(2):-.

 • Cula S, Demir S, Toktamiş Ö. A Proposed Adaptive Kernel Estimator For Probability Density Function. Journal Scientific Research and Reports, 2016; 5(11):-. ( EBSCO )

 • Cula S, Muluk Z, Çiftçi S. Sigorta Personelinin Sigorta Eğitimi Konusunda Görüşleri. Sigorta Araştırmaları Dergisi, 2016; 12:-.

 • Cula S, Muluk Z. Insurance Education in Universities of Turkey. Global Journal of Business, Economics and Management, 2016; 6(1):44-51. ( Education Index (EI) )

 • Alpaslan C, Kahraman S, Durmuşlar C, Cula S. Comparative Efficacy of Four Muscle Relaxants on Signs and Symptoms of Myofascial Pain in Temporomandibular Disorders: A Randomized Clinical Trial,. Journal of Musculoskeletal Pain, 2012; 20(4):310-316. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Alaçam A, Tulunoğlu Ö, Bodur H, Çınar Ç, Tüzüner E, Cula S. ?Ebeveynlere Yönelik Ağız Diş Sağlığı Eğitim Programlarının Kısa ve Uzun Dönem Etkileri. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2012; 29(29):139-.

 • Alpaslan C, Kahraman S, Cenk D, Serpil C. Comparative Efficacy of Four Muscle Relaxants on Signs and Symptoms of Myofascial Pain in Temporomandibular Disorders: A Randomized Clinical Trial. Journal of Musculoskeletal Pain, 2012; 4(20):6-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yücel S, Cula S. An Analysis on Proactive-Reactive Personality Profiles in Student-teacher Relationship through the Metaphorical Thinking Approach. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 2010; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Cula S, Hoşgör Ş. Application of Kernel Estimation Method for Correction Age Distribution Errors in Census,. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Nüfusbilim Dergisi, 2010; :-.

 • Golayoğlu A, Cula S. An Iterative Procedure for Determining an Unknown Spacewise-Dependent Coefficient in a Parabolic Equation. Applied Mathematics Letters, 2009; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Alpaslan C, Cula S. Does the use of soft or hard splints affect the short-term outcome of temporomandibular joint arthrocentesis. International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 2008; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Uluçam S, Cula S. Daimi Molar Dişlere Uygulanan Paslanmaz Çelik Kronların Dişeti Sağlığı Üzerine Etkis. Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 2005; :-.

 • Öztaş N, Cula S. The efficiacy of a fluoride chewing gum on salivary fluoride concentration and plaque pH in children. Journal of Dentistry, 2004; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Cula S, Toktamış Ö. Çok Değişkenli Olasılık Yoğunluk Fonksiyonunun Çekirdek Kestiriminin Türkiye?deki Deprem Verilerine Uygulanışı. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Dergisi, 2003; :-.

 • Cula S, Toktamış Ö. Estimation of Multivariate Probability Density Function with Kernel Functions. Journal of the Turkish Statistical Association, 2000; :-.

 • Khashimov S, Cula S. On Estimation of Probability Density Function and Hellinger Distance. Uzbek Mathematical Journal, Number, 2000; :-.

 • Toktamış Ö, Cula S. Comparison of Bandwidth Selection Methods for Kernel Estimation of Probability Density Function. Journal of the Turkish Statistical Association, 1999; :-.

 • Ölmez A, Cula S, Ulusu T. Clinical evaluation and marginal leakage of Amalgambond Plus. Quintessence International, 1997; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

Bildiriler


 • Koç Z, Cula S. Sigorta Poliçelerinden Beklentiler Eğilimler ve Satın Alma Tercihleri. 4. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi: ; 24/06/2019 - 25/06/2019

 • Yılmaz B, Yiğit E, Cula S. Kur Dalgalanmalarının ve Enflasyonun Otomobil Sigorta Fiyatları Üzerindeki Etkileri. 4. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi: ; 24/06/2019 - 25/06/2019

 • Balkanlı M, Cula S. Sigortacılık Sektöründe Değişen Riskler. 1. Uluslararası Bankacılık Kongresi: ; 04/05/2018 - 05/05/2018

 • Cula S, Hazar A, Babuçcu Ş. Türk Bankacılık Sektörünün Gelişiminin Analizi (2005-2016 Dönemi. 3rd International Conference On Applied Economics And Finance (ICOAEF 2017): ; 06/12/2017 - 07/12/2017

 • Balkanlı M, Cula S. Genel Sağlık Sistemleri ve Özel Sağlık Sigortası Uygulamaları. 3. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi: ; 28/09/2017 - 29/09/2017

 • Madran M, Cula S. Sigorta Şirketlerinin Mali Tablolarının Analizi. INES Academic Research Congress: ; 03/11/2016 - 05/11/2016

 • Öğütcü G, Çırakoğlu O, Cula S. Informatıon Securıty In The World Of Dıgıtal Natıves: How Internet Addıctıon, Sensatıon Seekıng And Informatıon Securıty Behavıors Are Related. International Conference on Advances in Business Management and Information Technology (ICABMIT): ; 14/06/2016 - 15/06/2016

 • Firat M, Küçükaltan D, Cula S. Tükenmişlik Ve Örgütsel Bağliliğin Mesleki Bağlilik Üzerindeki Etkileri: Banka Çalişanları Üzerinde Araştirma. 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi: ; 26/05/2016 - 28/05/2016

 • Cula S, Muluk Z, Çiftçi S. Sigorta Sektörünün Sigorta Eğitimi Konusundaki Görüşleri. 2.Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi: Hacettepe Üniversitesi, Ankara.; 17/09/2015 - 18/09/2015

 • Cula S, Mavili Ç. Türkiye Sigorta Sektörü ve Tamirhane Sektörünün Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi. 2.Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi: Hacettepe Üniversitesi, Ankara.; 17/09/2015 - 18/09/2015

 • Cula S, Muluk Z. INSURANCE EDUCATION IN UNIVERSITIES OF TURKEY. 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION: St. Petersburg, Russia; 26/06/2015 - 28/06/2015

 • Öğütcü G, Gürel N, Cula S. Elektronik Sağlık Kayıtlarının İçeriği, Hassasiyeti ve Erişim Kontrollerine Yönelik Farkındalık ve Beklentilerin Değerlendirilmesi. VIII. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi: ; 17/11/2011 - 20/11/2011

 • Kıkbeşoğlu E, Cula S. ?Construction Of Alternative Up To Date Mortality Tables For Developing Countries:Turkey Application. 13th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics: ; 27/05/2009 - 29/05/2009

 • Cula S, Kırkbeşoğlu E. .Hayat Sigortası Şirketleri için Güvenilir Ölüm Verileri Elde Etmeye Yönelik Alternatif Bir Uygulama. 6. İstatistik Kongresi,: ; 23/04/2009 - 03/05/2009

 • Alpaslan C. Does The Use Soft Or Hard Splints Affect The Long-Term Outcome Of TMJ Arthrocentesis?. Türk Oral Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 14. Uluslararası Kongresi,: ; 12/11/2007 - 15/11/2007

 • Alpaslan C. Efficacy Of Four Different Muscle Relaxants On Symptoms Of Mtofacial Pain. Türk Oral Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 14. Uluslararası Kongresi,: ; 12/11/2007 - 15/11/2007

 • Cula S, Hoşgör Ş. Türkiye'de Kentsel ölümlerin Yakınsadığı Model Hayat Tablosunun Tespitine Çekirdek Fonksiyonları ve En küçük Kareler Yöntemiyle Yeni bir Yaklaşım. 5. İstatistik Kongresi ve Risk Ölçümleri ve Yükümlülük Toplantıs: ; 05/06/2007 - 08/06/2007

 • Cula S, Hoşgör Ş. Nüfus Sayımlarındaki Yaş Dağılım Hatalarının Çekirdek Kestirim Yöntemi Kullanılarak Düzeltilmesi Üzerine Bir Ç:alışma. , 4. İstatistik Kongresi: ; 09/06/2005 - 11/06/2005

 • Tüzüner T. Çocuklarda Facıal Image Scale ve Venham Picture Testi Kullanılarak Gerçekleştirilen Korku ve Anksiyetenin Değerlendirilmesi Konusunda Bir Çalışma. Türk Pedodonti Derneği V. Ulusal Sempozyumu: ; 28/06/2004 - 30/06/2004

 • Toktamış Ö, Cula S. Olasılık Yoğunluk Fonksiyonunun Uyarlanabilir Çekirdek Kestirimi. İstatistik Günleri 2004 Sempozyumu: ; 21/05/2004 - 23/05/2004

 • Öztaş N, Cula S. Çocuklarda Fluoridli Sakızların Tükürük Fluorid Konsantrasyonu ve Plak pHsına Etkilerinin Değerlendirilmesi?,. Türk Pedodonti Derneği 13. Ulusal Kongresi: ; 10/12/2003 - 14/12/2003

 • Cula S. Türkiye?deki Deprem Verileri İçin Olasılık Yoğunluk Fonksiyonunun Çekirdek Kestirimi Üzerine Bir Çalışma. İstatistik Günleri 2002: ; 09/05/2002 - 10/05/2002

 • Ulucam S. Daimi Molar Dişlere Uygulanan Paslanmaz Çelik Kronların Dişeti Sağlığı Üzerine Etkisi. Gazi Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi 2. Uluslararası Bilimsel Kongresi: ; 10/12/2001 - 13/12/2001

 • Toktamış Ö. Olasılık Yoğunluk Fonksiyonunun Çekirdek Kestiriminde Bant Genişliği Seçimi İçin Önerilen Yöntemlerin Karşılaştırılması. 1. İstatistik Kongresi: ; 05/06/1999 - 08/06/1999

 • Cula S. Çok Değişkenli Olasılık Yoğunluk Fonksiyonunun Çekirdek Fonksiyonlarıyla Kestirimi. T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Araştırma Sempozyumu: ; 12/12/1998 - 15/12/1998

 • Cula S. Türkiye'de Elektrik Enerjisi Talep Tahmin Modelleri. T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Araştırma Sempozyumu: ; 12/12/1998 - 15/12/1998

 • Cula S. On Hellinger's Distance and Density Estimation. Bulletin of the International Statistical Instıtute: ; 08/07/1997 - 12/07/1997