Prof. Dr. DENİZ UMUT DOĞAN

Muhasebe ve Finansal Yönetim ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1716
E-Posta : duerhan[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~duerhan/

 • Doktora (2003), Anadolu Üniversitesi, Muhasebe
 • Yüksek Lisans (1999), Anadolu Üniversitesi, Muhasebe
 • Lisans (1995), Gazi Üniversitesi, İşletme

Çalışma Alanları


 • MUHASEBE VE FİNANS

Kitaplar


 • Doğan DU, Haberal Z, Kızıltan B. Uluslararası Değerleme Standartları: UDS 210 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardının İncelenmesi. In:Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN, Prof. Dr. Deniz Umut DOĞAN, Doç. Dr. Özge SEZGİN ALP editors. Uluslararası Değerleme Standartları. Ankara: Gazi Kitabevi; 2022. p.83-102.

 • Doğan DU, Sezgin Alp Ö, Çardak BR. Genel Standartlar- UDS 104 Değer Esasları ve UDS 105 Değerleme Yaklaşımları ve Yöntemleri. In:Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN, Prof. Dr. Deniz Umut DOĞAN, Doç. Dr. Özge SEZGİN ALP editors. Uluslararası Değerleme Standartları. Ankara: Gazi Kitabevi; 2022. p.35-56.

 • Doğan DU. Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN, Prof. Dr. Deniz Umut DOĞAN, Doç. Dr. Özge SEZGİN ALP editors. Finansal Olmayan Bilgilerin Raporlanmasında Değişiklikler Ve Güncel Konular. Ankara: Gazi Kitabevi; 2022

 • Doğan DU. Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN, Prof. Dr. Deniz Umut DOĞAN, Doç. Dr. Özge SEZGİN ALP editors. Muhasebe Standart Ve Uygulamalarını Etkileyen Değişiklikler Gelişmeler Ve Güncel Konular. Ankara: Gazi Kitabevi; 2022

 • Doğan DU. Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN, Prof. Dr. Deniz Umut DOĞAN, Doç. Dr. Özge SEZGİN ALP editors. Uluslararası Değerleme Standartları. Ankara: Gazi Kitabevi; 2022

 • Doğan DU. Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN, Prof. Dr. Deniz Umut DOĞAN, Doç. Dr. Özge SEZGİN ALP editors. Kamu Sektöründe Uluslararası Muhasebe Ve Denetim Standartları İle Bağımsız Denetim Uygulamalarına İlişkin Güncel Konular Ve Araştırmalar. Ankara: Gazi Kitabevi; 2022

 • Umut Doğan D. Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN, Prof. Dr. Deniz Umut DOĞAN, Doç. Dr. Özge SEZGİN ALP editors. Maliyet Ve Yönetim Muhasebesinde Güncel Konular. Ankara: Gazi Kitabevi; 2022

 • Doğan DU, Alp ÖS, Kiziltan B, Vural A. COVID 19 SÜRECİNİN İNŞAAT SEKTÖRÜNDEKİ İŞLETMELERİN FİNANSAL TABLOLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. In:PROF. DR. NALAN AKDOĞAN, PROF.DR. DENİZ UMUT DOĞAN, DR. ÖĞR. ÜYESİ NESLİHAN ÇETİNKAYA editors. COVID-19 SALGINININ İŞLETMELERİN FİNANSAL TABLOLARI ÜZERİNE ETKİSİNE İLİŞKİN ARAŞTIRMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. ANKARA: GAZİ KİTABEVİ; 2021. p.534-552.

 • Akdoğan N, Doğan DU, Çetinkaya N. PROF. DR. NALAN AKDOĞAN, PROF DR. DENİZ UMUT DOĞAN, DR. ÖĞR. ÜYESİ NESLİHAN ÇETİNKAYA editors. COVID-19 SALGINININ İŞLETMELERİN FİNANSAL TABLOLARI ÜZERİNE ETKİSİNE İLİŞKİN ARAŞTIRMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. ANLKARA: GAZİ KİTABEVİ; 2021

 • Akdoğan N, Doğan DU, Çetinkaya N. COVID-19 SALGINININ SEKTÖRLERE ETKİSİNE İLİŞKİN BULGULARIN TOPLU OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. In:PROF. DR. NALAN AKDOĞAN, PROF. DR. DENİZ UMUT DOĞAN, DR. ÖĞR. ÜYESİ NESLİHAN ÇETİNKAYA editors. COVID-19 SALGINININ İŞLETMELERİN FİNANSAL TABLOLARI ÜZERİNE ETKİSİNE İLİŞKİN ARAŞTIRMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. ANKARA: GAZİ KİTABEVİ; 2021. p.1285-1370.

 • Doğan DU. PROF. DR. NALAN AKDOĞAN PROF. DR. DENİZ UMUT DOĞAN editors. FİNANSAL OLMAYAN BİLGİLERİN RAPORLANMASI VE DENETİMİ. ANKARA: GAZİ KİTABEVİ; 2020

 • Erhan DU. Muhasebe Denetiminde Etik. Ankara: Gazi; 2019

 • Erhan DU. Deniz Umut Erhan editors. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Standardının Vergi Uygulamalarıyla Karşılaştırılması ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarındaki Uygulamanın Değerlendirilmesi. Ankara: Gazi; 2012

 • Erhan DU, Akdoğan MU. GENERAL OUTLOOK on FINANCIAL STRUCTURE and CAPITAL ADEQUACY of ISE-30 COMPANIES during ECONOMIC CRISIS (2008-2009)). In:Nermin Özgülbaş Ali Serhan Koyuncugil editors. Technology and Financial Crisis: Economical and Analytical Views. USA: IGI; 2012. p.1-305.

Makaleler


 • Akdoğan N, Doğan DU. Türkiye'de Muhasebe Eğitiminin Dünü Bugünü ve Geleceğ. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 2022; 25:390-414.

 • Susmaz G, Doğan DU. ENTEGRE RAPORLAMA İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE ve DÜNYA. Muhasebe ve Denetime Bakış, 2022; :-. ( EBSCO )

 • Kiziltan B, Doğan DU. Raporlama Sisteminde Yükselen Trend Entegre Raporlama: Çimento ve Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2021; :-. ( TR Dizin )

 • Kiziltan B, Doğan DU. Kurumsal Raporlamanın Gelişimi: Entegre Raporlama. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2021; :-.

 • Kiziltan B, Doğan DU. Çimento Sektöründe Karbon Ayak İzlerinin Raporlanması Amacıyla Bir Çerçeve Önerisi. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2021; :-. ( EBSCO )

 • Vural A, Erhan DU. Girişimcilik Finansmanında Yeni Bir Model: Kitle Fonlaması? İşletme Araştırmaları Dergisi, 2019. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2019; 11(1):88-100. ( EBSCO )

 • Erhan DU. Analitik Prosedürler Standardı (BDS 520) Kapsamında İş Zekâsı Modellerinin Tasarlanması ve Denetim Sürecinde Kullanılması. Muhasebe Bilim Dünyası, 2019; 21(1):67-88. ( EBSCO )

 • Erhan DU. Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları ve Bist 100de Yer Alan Firmalarda Raporlanan Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Değerlendirilmesi. Muhasebe ve denetime Bakış, 2019; 57(19):37-60. ( EBSCO )

 • Erhan DU. Oran Analizi Yöntemi ile Stratejik Yönetimin Yapılandırılması: KOBİ TFRS?ye Geçiş Sürecinde Bir Vak?a Analizi. Denetime Bakış Dergisi, 2012; 4(38):41-56. ( ISI Master List'in kapsadığı tüm alan indeksler )

 • Erhan DU. Yeni Türk Ticaret Kanunu Ortamında Elektronik raporlama Tekniklerinin Finansal Raporlama ve Denetime Katkısı. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 2012; 14(3):157-176. ( ISI Database'e giren tüm indeksler )

 • Erhan DU. Kâr Maksimizasyonu Açısından Transfer Fiyatlandırması Uygulamalarında Ekonomik Analiz İhtiyaci. Denetime Bakış Dergisi, 2012; 1(36):109-125. ( ISI Database'e giren tüm indeksler )

 • Erhan DU. BDDK Tebliği Çerçevesinde ?Bilgi Sistemleri Denetimi? Kavramının İrdelenmesi Ve Güncel Gelişmele. Denetime Bakış Dergisi, 2009; 1(27):91-110.

 • Erhan DU. İnsan Kaynakları Değerinin Ölçülmesi ve Bir Sanayi Kuruluşunun 2002-2007 Yılları Arasındaki İnsan Kaynakları Değeri ve Borsa Değerinin Karşılaştırılması. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 2008; 10(4):67-80.

Bildiriler


 • Akdoğan N, Doğan DU. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden 5 No'lu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Hedefine Ulaşmada Türkiye'de Sürdürülebilirlik Raporu Düzenleyen İşletmelerin 2020 ve 2021 Yılı Beyanlarının İncelenmesi.. 19.Uluslararası Muhasebe Konferansı: ; 22/09/2022 - 25/09/2022

 • Doğan DU. ULUSLARARASI DEĞERLEME STANDARTLARI. 7. GÜNCEL MUHASEBE KONULARI ÇALIŞTAYI: ONLİNE; 25/02/2022 - 27/02/2022

 • Doğan DU. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ UYUM RAPORU. BEŞİNCİ GÜNCEL MUHASEBE KONULARI ÇALIŞTAYI: KIZILCAHAMAM PATALYA; 03/01/2020 - 05/01/2020

 • Erhan DU. Erhan D.U., 4. Güncel Muhasebe Konuları Çalıştayı, ?Bağımsız Denetçinin Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları? başlıklı sunum, 04-06 Ocak 2019 Kızılcahamam-Ankara. 4. Güncel Muhasebe Konuları Çalıştayı: Kızılcahamam; 04/01/2019 - 07/01/2019

 • Erhan DU, Kiziltan B, Vural A. Sürdürülebilirlik Endeksinde Yer Alan Bankaların. 1. ULUSLARARASI BANKACILIK KONGRESİ: ANKARA; 03/05/2018 - 05/05/2018

 • Marşap B, Yanik S, Erhan DU. KİRALAMA İŞLEMLERİNİN IFRS, FASB VE BOBİ FRS KAPSAMINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA ETKİSİ. 4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi: ERZURUM; 13/12/2017 - 17/12/2017

 • Halici A, Erhan DU. INTERACTION of INDEPENDENT AUDIT REPORTS and MANAGEMENT PERFORMANCE. 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACCOUNTING: ARNAVUTLUK; 11/10/2017 - 14/10/2017

 • Erhan DU. THE ISSUES TO BE TAKEN INTO CONSIDERATION IN INDEPENDENT AUDIT OF PROFIT AND LOSS STATEMENT AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME STATEMENTS FOR THE PUBLIC INTEREST ENTITIES AND THE OTHERS. 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACCOUNTING: ARNAVUTLUK; 11/10/2017 - 14/10/2017

 • Halıcı A, Erhan DU. Structring Strategic Management with Ratio Analysis Method; A Case Study in the Transition to SME TFRS Process. 9th International Stratejic Management COnference: Letonya Riga; 27/06/2013 - 28/06/2013

 • Halıcı A, Erhan DU. Structring Strategic Management With Ratio Analysis Method: A Case Study In The Transition to SME TFRS Process. 9th International Stratejic Management COnference: Letonya Riga; 27/06/2013 - 28/06/2013

 • Kırkbeşoğlu E, Erhan DU. The Structure of Strategic Networks in Professionalization Process of Occupations. The 8th International Strategic Management Conference: Barselona, İspanya; 21/06/2012 - 23/06/2012

 • Erhan DU, Güngörmüş G, Özbingöl A. Web Tabanlı Öğretim Yöntemi ile Geleneksel Öğretim Yöntemi Uygulamalarının Öğrenci Başarısına Etkisinin Karşılaştırılması. XXVIII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu: Antalya; 23/04/2008 - 27/04/2008

 • Erhan DU, Beker C. Adoption of IFRS in the Globalisation Era and the Turkish Experience. ECAS Conference 2007: Glasgow; 18/07/2007 - 20/07/2007