Prof. Dr. BAHAR ARAZ

Uluslararası Ticaret ve Finansman ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1695
E-Posta : bahararaz[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2009), Hacettepe Üniversitesi, İktisat
 • Yüksek Lisans (1999), Hacettepe Üniversitesi, İktisat

Çalışma Alanları


 • İKTİSAT TARİHİ VE İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİ

Projeler


 • Araz Takay B, Kalemci Tüzün İ, Batum U. Ankara'da Kadın Girişimciliği: Örnekler ve Yol Haritası. Ankara Kalkınma Ajansı ", Ankara", Ankara Kalkınma Ajansı", 01/12/2013.

Kitaplar


 • Araz B, Güler Aydın D. Toplumsal Eylemn Girişimci Kadınların Sosyal Kimlik Odakları Üzerinden Dönüşümü. In:Derya Güler Aydın, Selcen Öztürk ve Dilek Başar editors. Yeniliğin Ekonomi Politiği. Ankara: Gazi Yayınevi; 2021. p.1-20.

 • Araz B, Guler Aydın D. Piyasa Toplumunda Kadınların Yoksunluğunun Araştırılması. In:Sırrı Emrah Üçer, Özge Kama ve Seckin Sunal editors. İktisat ve Siyaset. Ankara: Siyasal yayınevi; 2021. p.169-185.

 • Araz B, Kalemci Tüzün İ. Toplumsal eylemin Girişimci Kadınların Sosyal Kimlik Odakları Üzerinden Dönüşümü. In:DEerya Guler Aydın, Dilek Başar Selcen Öztürk editors. Yeniliğin Ekonomi Politiği. Ankara: Gazi Kitapevi; 2021. p.145-170.

 • Araz B. Eleştirel Gerçekçilik. In:Derya Güler Aydın editors. İktisat Metodolojisi. Ankara: Nobel; 2021. p.95-125.

 • Araz B, Guler Aydın D. Kadına karşı şiddetin ekonomi politiği:dijital tasma. In:Selda Tasdemir Afsar ve Sanem Ozates Gelmez editors. Dalgaları Aşmak. Ankara: Nika; 2020. p.89-107.

 • Araz B. Değerin Doğası Üzerine Notlar. In:Derya Güler aydın ve Huseyin Ozel editors. İktisat Tarihi. : Siyasal; 2020. p.163-179.

 • Araz Takay B, Kalemci Tüzün İ. Bahar Araz Takay İpek Kalemci Tüzün editors. İz Bırakan adımlar: 41 Girişimci Kadının İlham Veren Hikayeleri. Ankara: Siyasal Yayınevi; 2016

 • Araz Takay B. Aleksey Aleksandroviç'in Kulakları: 19. yüzyıl Rusya'sından İnsanManzaraları. In:Derya Güler Aydın-Çınla Akdere editors. Edebiyattaki İktisat. İstanbul: İletişim; 2014. p.177-190.

 • Araz Takay B. Veblen'de Ybancılaşma Olgusu. In:Feridun Yılmaz-Ozan İşler editors. İktisadı Felsefeyle Düşünmek. İstanbul: İletişim; 2011. p.155-171.

 • Araz Takay B. Neo-Schumpeteryen Teknolojik Yenilik: Tekno Ekonomik Paradigma Gizemi. In:Hakan Mıhçı editors. İktisada Dokunmak. Ankara: Pheenix; 2011. p.107-121.

Makaleler


 • Araz B. A note on habit: Veblen and Dewey. Economics Letter, 2021; 198:109641-109643. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Araz B, Guler Aydın D. ) "Veblen'in İktisat Sosyolojisinin Sosyal ve Kavramsal ilişkisellik Uzerinden Düşünülmesi ". Yıldız Social Science Review, 2019; 5(2):209-222. ( EconLit )

 • Araz B. Anaakım İktisadın Gölgesi:Etik sorun. Yönetim araştıma dergisi, 2018; 14(2):26-48. ( EBSCO,MLA, DOAJ )

 • Güler Aydın D, Araz B, Özer I. Adventurousandcharismaticspirits:EntrepreneursofVeblenand Schumpeter. Economic Letters, 2018; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Kalemci Tüzün İ, Araz B. Patterns of female entrepreneurial activities in Turkey. Gender in Management, 2017; 32(3):166-182. ( SCOPUS )

 • Güler Aydın D, Araz B. Janus'un iki yüzü: Gösteriş Tüketimi ve Yabancılaşma. HÜİİBF, 2017; 35(1):1-19. ( EconLit )

 • Araz B. Marxist theory of Value and Profit, Financialization and Crisis - By Simon Mohun at METU. journal of economics and political economy, 2015; 2(5):340-341. ( ECONLIT )

 • Araz Takay B, Kalemci Tüzün İ. Kadın Girişimciler Schumpeter'in Girişimcisi olursa. Niğde İİBF, 2015; 8(1):41-52. ( EBSCO )

 • Araz Takay B, Güler Aydın D. What if Veblen and Marx met. Economic annals, 2014; LIX(202):131-156. ( EconLit )

 • Araz B, Güler Aydın D. Kapitalizmin Şövalyeleri ve Sanayi Kaptanları Üzerine. Hacettepe Universitesi İktisadi İdari bilimler dergisi, 2013; 31(2):153-165. ( EBSCO )

 • Omay T, Araz Takay B, Eruygur A, Kılıç İ. Effects of Terrorist Activities on Foreign Direct Investment: Nonlinear Evidence. Review of Economics, 2013; 64(2):139-158. ( SCOPUS )

 • Güler Aydın D, Araz Takay B. The role of Competetion on Techno-Economic Paradigm on Market. Economic Annals, 2012; 57(193):137-150. ( SCOPUS )

 • Güler Aydın D, Araz Takay B. Schumpeterian Business Cycles: Innovation, Bubbles and Global Crises. International Journal of Humanities and Social Science, 2012; 2(7):123-128. ( EBSCO )

 • Güler Aydın D, Araz Takay B, Özel H. Two Levels of Abstraction in Schumpeter and Marx:History and Capitalism. International Research Journal of Finance and Economics, 2010; 50:17-25. ( EconLit )

 • Araz Takay B, Arın P, Omay T. The endegenous and Non-Linear Relationship between Ethnic Terror and Economic Activity: Turkish Evidence. Defence and Peace Economics, 2009; 1:1-10. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

Bildiriler


 • Araz B, Kalemci Tüzün İ. A note on the nature of collar. International management and organizational studies on blue and grey collar workers: Ankara; 10/09/2022 - 12/09/2022

 • Araz B. Ana Akım iktisadın Etik sorunsali. İktisadi Düşünce Girişimi Çalıştayı: Ankara; 10/09/2021 - 11/09/2021

 • Araz B. The nature of Women in Veblen. Cambridge Social Ontology Group: Cambridge-Zoom; 24/08/2021 - 25/08/2021

 • Araz B. Social Positioning Theory. Berkeley Social ontology Group: Berkeley-zoom; 05/05/2021 - 06/05/2021

 • Araz B, Kobow B. Is there Value?. Social Ontology 2020/12th biennal collective intentionality: Isviçre; 13/07/2020 - 25/07/2020

 • Araz B, Güler Aydın D. The Evolving Role of the Entrepreneur: Veblen and Schumpeter. 22.Annual Conference of ESHET: Spain Madrid; 07/06/2018 - 09/06/2018

 • Araz B. Değer kavramına Sosyal ontoloji çerçevesinden bakış. 10.İktisadi girişim Çalıştayı: Ankara,Hacettepe; 15/03/2018 - 16/03/2018

 • Yalçıntaş A, Araz Takay B, Şenel E, Can Z, Aydın S, Hamişoğlu I, Kasap O. Reproductiveness of higher education institutions in Turkey: the case of `coursehouses. World Interdisciplinary Network for Institutional Research: Boston-USA; 02/09/2016 - 05/09/2016

 • Complex Adaptive System: The problem and A solution. 18th Association for Heteredox Economics: Glasgow; 07/07/2016 - 09/07/2016

 • Güler Aydın D, Araz Takay B. The Effects of Techno-Economic Paradigm on Social Evolution. 18th International Conference on Social Sciences and Humanities: Paris; 16/05/2016 - 17/05/2016

 • Araz Takay B, Güler Aydın D. Alışkanlık Üzerine:Veblen Ve Dewey. !4.TSBD Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi: ODTÜ-ANKARA; 23/11/2015 - 25/11/2015

 • Araz Takay B, Güler Aydın D. Alışkanlık Üzerine:Veblen ve Dewey. TSBD 14.Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi: ODTÜ-Ankara; 23/11/2015 - 25/11/2015

 • Araz Takay B, Güler Aydın D. The Alienation Problem of the `Women? in the Market. International Conference on KNOWLEDGE AND POLITICS IN GENDER AND WOMEN?S STUDIES: ODTÜ-Ankara; 09/10/2015 - 11/10/2015

 • Araz Takay B, Güler Aydın D, Özel H. The notion of Habit in Veblen:Pragmatist or not. XIX Annual Conference European Society for the History of Economic Thought: Rome Tre University, Rome; 14/05/2015 - 16/05/2015

 • Kalemci Tüzün I, Araz Takay B, Sezgin Ç, Batum U. A research on women entrepereneurship in turkey. OFEL 3rd International Conference on Innovation, Management and Entrepreneurship: Dubrovnik; 17/04/2015 - 18/04/2015

 • Araz Takay B, Aydın D. Yabancılaşmış Kadınlar. 13. Türkiye sosyal Bilimler Derneği Kongresi: Ankara; 04/12/2013 - 06/12/2013

 • Araz Takay B, Güler Aydın D, Özel H. Looking at the Financial Crises Through the eyes of Schumpeter and Minsky. The 17th Annual Conference of the European Society for the History of Economic Thought: Economic Theory and Business Practice,: kingston university, londra; 16/05/2013 - 18/05/2013

 • Araz Takay B, Güler Aydın D. If Marx and Veblen meets Starbucks. Symposium of Veblen: Capitalism and Possibilities for a Rational Economic Order: İstanbul; 06/07/2012 - 07/07/2012

 • Güler Aydın D, Araz Takay B, Özel H. Devaluation of Human. 16th Annual Conference Of The european Society For the History of Economic Thought: Saint Petersburg; 17/05/2012 - 19/05/2012

 • Araz Takay B. Kriz Teorisinin Üvey Kardeşleri:Marx ve Schumpeter. 12.Türkiye Sosyal Bilimler Derneği Kongresi: Ankara; 12/12/2011 - 14/12/2011

 • Araz Takay B, Güler Aydın D, Özel H. Social Transformation under the Concept of Techno-Economic Paradigm. 15th Annual Conference of the Society for the History of Economic Thought: İstanbul; 19/05/2011 - 21/05/2011

 • Araz Takay B. Evrimsel İktisadın gelişimi. Evrimsel ekonomi Sempozyumu: Ankara; 19/11/2009 - 20/11/2009