Prof. Dr. ERDEM KIRKBEŞOĞLU

Yönetim Bilişim Sistemleri ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1724
E-Posta : erdemk[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~erdemk/

 • Doktora (2012), Başkent Üniversitesi, Yönetim Ve Organizasyon
 • Yüksek Lisans (2006), Hacettepe Üniversitesi, Demografi
 • Lisans (2004), Başkent Üniversitesi, Sigortacilik Ve Risk Yönetimi

Çalışma Alanları


 • RİSK YÖNETİMİ VE SİGORTACILIK

 • YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Projeler


 • Kırkbeşoğlu E, Ergüner Özkoç E, Kahraman ED, Soylu AB. Sigorta Eksperliğinde Sorunlu Süreçlerin Tespiti ve İyileştirilmesi Projesi. ", ", Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği", 01/10/2020.

 • Kırkbeşoğlu E, Ünal E, Kahraman ED, Tuzlukaya Ş, Sezgin Alp Ö, Hoşgör Ş, Soylu AB. Sigorta Acentelerinin Niteliksel Derecelendirmesi Projesi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ", ", Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği", 01/09/2019.

 • Kırkbeşoğlu E, Kahraman ED, Soylu AB, Sezgin Alp Ö, Hoşgör Ş. Sigorta Eksperleri Kara Araçları Branşı İş Yükü Projesi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ", ", Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği", 01/08/2019.

 • Hoşgör Ş, Cula S, Kırkbeşoğlu E, Segin Alp Ö, Çiftçi S. Türkiye Hayat Tablolarının Güncellenmesi Projesi. Türkiye Sigorta Birliği ", ", Türkiye Sigorta Birliği", 01/02/2016.

 • Organizational Ecology And Carrying Capacity: Modelling Of Life Process Of Turkish And British Insurance Intermediaries. ", Glasgow Caledonian University", TÜBİTAK - 2219", 28/02/2015.

 • Hoşgör Ş, Kırkbeşoğlu E, Cula S. Türkiye Hayat ve Hayat Annüite Tablolarının Oluşturulması Projesi. Hacettepe Üniversitesi ", Ankara", T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Sigorta Bilgi Merkezi", 01/06/2010.

Kitaplar


 • Kırkbeşoğlu E, Mcneill J. Risk Yönetimine Giriş. In:Risk Yönetimi ve Sigortacılık. Ankara: Akademi Eğitim Yayınevi; 2022. p.21-40.

 • Kırkbeşoğlu E. Erdem Kırkbeşoğlu editors. Risk Yönetimi ve Sigortacılık. Ankara: Akademi Eğitim Yayınevi; 2022

 • Kırkbeşoğlu E, Mcneill J. Toplumsal Yaşamda Risk. In:Risk Yönetimi ve Sigortacılık. Ankara: Akademi Eğitim Yayınevi; 2022. p.1-20.

 • Kırkbeşoğlu E. Sigortacılığa Giriş. In:Risk Yönetimi ve Sigortacılık. Ankara: Akademi Eğitim Yayınevi; 2022. p.41-54.

 • Yıldırım İ, Kırkbeşoğlu E. Bireysel Emeklilik Sistemi. In:Risk Yönetimi ve Sigortacılık. Ankara: Akademi Eğitim Yayınevi; 2022. p.593-610.

 • Kırkbeşoğlu E. Dijital Dönüşüm ve Sigortacılık Sektörü. In:Hazar A. ve Özen, Ü. editors. Dijital Dönüşüm ve Finans: Gelecek Sandığınızdan Daha Yakın. Ankara: Akademi Yayınevi; 2021. p.217-244.

 • Kırkbeşoğlu E. Türkiyede Hayat Sigortası Ürünleri ve Güncel Gelişmeler. In:Nilüfer Dalkılıç editors. Hayat ve Hayat Dışı Sigortalar. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları; 2020. p.229-245.

 • Kırkbeşoğlu E. Hayat Sigortalarının Aktüeryal Temeli. In:Nilüfer Dalkılıç editors. Hayat ve Hayat Dışı Sigortalar. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları; 2020. p.207-228.

 • Kırkbeşoğlu E. Hayat Sigortalarının Demografik Temeli. In:Nilüfer Dalkılıç editors. Hayat ve Hayat Dışı Sigortalar. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları; 2020. p.191-206.

 • Kırkbeşoğlu E. Hayat Sigortaları. In:Nilüfer Dalkılıç editors. Hayat ve Hayat Dışı Sigortalar. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları; 2020. p.174-190.

 • Kırkbeşoğlu E. Mesleki Sorumluluk Sigortaları. In:Nilüfer Dalkılıç editors. Hayat ve Hayat Dışı Sigortalar. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları; 2020. p.120-136.

 • Kırkbeşoğlu E. Sigorta Gereksinimi ve Temel Sigorta Ayrımı. In:Nilüfer Dalkılıç editors. Hayat ve Hayat Dışı Sigortalar. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları; 2020. p.4-22.

 • Kırkbeşoğlu E. Mali Sorumluluk Sigortaları. In:Nilüfer Dalkılıç editors. Hayat ve Hayat Dışı Sigortalar. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları; 2020. p.101-119.

 • Kırkbeşoğlu E. Türk Sigorta Sektörünün Yapısı. In:Nilüfer Dalkılıç editors. Sigortacılık Uygulamaları. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları; 2019. p.1-19.

 • Kırkbeşoğlu E. Tarım Sigortası Uygulamaları. In:Nilüfer Dalkılıç editors. Sigortacılık Uygulamaları. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları; 2019. p.1-18.

 • Kırkbeşoğlu E. Zorunlu Deprem Sigortası Uygulamaları. In:Nilüfer Dalkılıç editors. Sigortacılık Uygulamaları. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları; 2019. p.1-18.

 • Kırkbeşoğlu E. Sigorta İşletmelerinin Organizasyonu. In:Nilüfer Dalkılıç editors. Sigortacılık Uygulamaları. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları; 2019. p.1-17.

 • Kırkbeşoğlu E. Sigortacılıkta Özellikli Kurumlar. In:Nilüfer Dalkılıç editors. Sigortacılık Uygulamaları. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları; 2019. p.1-18.

 • Şenyuva Z, Kırkbeşoğlu E. Sosyal Ağ Kuramı ve Güç. In:Harun Yıldız, Tarhan Okan editors. Örgütlerde Güç ve Politika. Ankara: Beta; 2019. p.111-123.

 • Kırkbeşoğlu E. Uluslararası Sigortacılık. In:Nilüfer Dalkılıç editors. Sigortacılık Uygulamaları. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları; 2019. p.1-23.

 • Kırkbeşoğlu E. Sigorta Sözleşmesi Hukuku. In:Nilüfer Dalkılıç editors. Sigortacılık Uygulamaları. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları; 2019. p.1-17.

 • Şenyuva Z, Kırkbeşoğlu E. Kurumsal Sosyal Sorumluluk. In:Sözen, H.C ve Basım H.N. editors. Örgüt Kuramları. Ankara: Beta; 2017. p.437-466.

 • Kırkbeşoğlu E. Bölüm 13: İşyerinde Teknoloji ve Tasarım. In:Daft, R. editors. Örgüt Kuramı ve Tasarımını Anlamak. Ankara: Nobel; 2014. p.486-524.

 • Hoşgör Ş, Akpınar Ö, Kırkbeşoğlu E. Hayat Sigortaları. In:Kırkbeşoğlu, E. editors. Risk Yönetimi ve Sigortacılık. Ankara: Gazi; 2014. p.379-396.

 • Sözen HC, Kirkbeşoğlu E. Kamu Kurumlarında Sosyal Ağlar ve Bilgi Yönetimi: Örnek Bir Çalışma. In:Mustafa Sağsan editors. Bilgi yönetimi Disiplini ve Uygulamaları. Ankara: Siyasal Kitabevi; 2010. p.191-217.

Makaleler


 • Sözen HC, Kırkbeşoğlu E, Tuzlukaya Ş, Çakar M. Marshall plan or a mediator: the intellectual structure of management studies in Europe. European Journal of International Management, 2022; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Ergüner Özkoç E, Kefkir TA, Kırkbeşoğlu E. Intellectual Structure of The Information Systems Field: Research Styles And Publication Patterns of North American And European Paradigms. The Canadian Journal of Information and Library Science, 2022; 45(1):1-27. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Kırkbeşoğlu E, Hood J. An analysis of the carrying capacity and life process risks of UK and Turkish insurance intermediariess. Journal of Risk Research, 2018; 21(4):434-462. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Kırkbeşoğlu E, Sargut AS. Transformation of Islamic Work Ethic and Social Networks: The Role of Religious Social Embeddedness in Organizational Networks. Journal of Business Ethics, 2016; 139(2):313-331. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Dalkılıç N, Kırkbeşoğlu E. The Role of Financial Literacy on the Development of Insurance Awareness. International Journal of Economics and Finance, 2015; 7(8):272-280. ( EBSCO )

 • Kırkbeşoğlu E. How Digitalization Affects Insurance Companies: Current Status and Future Expectations. International Journal of Insurance and Finance, 2021; 1(1):33-44. ( CrossRef )

 • Kırkbeşoğlu E, Kahraman ED, Soylu AB. Sigorta Eksperleri Kara Araçları Branşı İş Yükü Araştırması. Ankara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, 2021; 15(1):13-31. ( EBSCO )

 • Kuzutürk B, Kırkbeşoğlu E, Tuzlukaya Ş. İnsan Kaynakları Uygulamalarının Algılanan Örgütsel Performansa Etkisi. Fiscaoeconomia Journal, 2021; 5(3):918-935. ( DOAJ )

 • Kırkbeşoğlu E. Toplumsal Eşitsizliğin Yönetsel Temelleri: Elit (Seçkin) Kuramı. Fiscaoeconomia Journal, 2021; 5(3):990-1027. ( DOAJ )

 • Kırkbeşoğlu E, Ünal E, Kahraman ED. Türkiye de Sigorta Acentelerinin Niteliksel Derecelendirmesine Yönelik Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, 2021; 15(1):32-43. ( EBSCO )

 • Topçu T, Kırkbeşoğlu E. Kuşaklar Arası Farklılığın İşgören Davranışı Üzerindeki Etkisi. Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2021; 5(2):50-88. ( CrossRef )

 • Ojeme M, Kırkbeşoğlu E, Doğan B. The Role of Uncertainty Avoidance and Situational Abnormality in the Satisfaction-Trust-Loyalty Link. Journal of Relationship Marketing, 2019; 18(4):324-348. ( SCOPUS )

 • Kırkbeşoğlu E, Sözen HC, Kurt E. Türkiye de Örgüt Kurami Çalişmalarinin Bibliyometrik Profili: Atıf Ağlarının Dönemsel Karşılaştırması. Siyasal: Journal of Political Sciences, 2015; (52):109-138. ( Emerging Sources Citiantion Index )

 • Hamad A, Tuzlukaya Ş, Kırkbeşoğlu E. The Effect Of Social Capital on Operational Performance: Research in Banking Sector in Erbil. Copernican Journal of Finance & Accounting, 2019; 8(1):101-122. ( Index Copernicus )

 • Kırkbeşoğlu E, Mcneill J, Özder EH. An Evaluation of the Effectiveness of Insurance Organizations at Providing Information to Policyholders: A Cross-Cultural Comparison between United Kingdom & Turkey. International Business Research, 2015; 8(9):35-46. ( EBSCOhost )

 • Yıldırım AG, Tuzlukaya Ş, Kırkbeşoğlu E. İnsan Kaynakları Uygulamalarının Stratejik Yönetim Açısından Değerlendirilmesi. Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2020; 4(2):33-52.

 • Çağlar Bektaş N, Kırkbeşoğlu E. Kurumsal Yönetim Endeksinde Bulunmanın Hisse Senedi Getirisine Etkisi: BİST Finans Sektörü Örneği. Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2020; 4(1):28-42.

 • Soylu AB, Kırkbeşoğlu E. Dini İnançların Sigorta Talebi Üzerindeki Etkileri: Fenomenolojik Bir Araştırma. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 2020; 55(3):1524-1539. ( TR Dizin )

 • Altuntaş E, Kara E, Soylu AB, Kırkbeşoğlu E. Siber Sigortalar: Son Gelişmeler, Uygulamalar ve Sorunlar. Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, 2018; 12:8-22.

 • Sezgin Alp Ö, Kırkbeşoğlu E. Sigorta Endeksi Getirisinin Doğrusal Olmayan Yapısı. Marmara Üniversitesi Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 2015; 7(13):245-260. ( TR Dizin )

 • Soylu AB, Kırkbeşoğlu E, Dalkılıç N. Türk Sigortacılık Sektöründe Kurumsal Değişim: Solvency II Adaptasyonu ve Yönetsel Farkındalık. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2015; (46):31-43. ( TR Dizin )

 • Gökoğlu M, Kırkbeşoğlu E, Tuzlukaya Ş. Kurumsallaşma Sürecinde Retorik Stratejilerinin Rolü: Türkiye?de Sigortacılık Sektörünün Kurumsallaşması Üzerine Niteliksel Bir Analiz. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2015; 7(3):261-282. ( TR Dizin )

 • Tuzlukaya Ş, Kırkbeşoğlu E. Sigortacılık Sektöründe Örgütsel Küçülmenin Ardından Ortaya Çıkan Güven Bunalımı ve Psikolojik Sözleşme Boyutlarına Etkisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2015; 8(38):931-941. ( EBSCO )

 • Kırkbeşoğlu E, Özder EH. The Effects of Organizational Performance on the Relationship between Perceived Organizational Support and Career Satisfaction: An Application on Insurance Industry. Journal of Management Research, 2015; 3(7):35-50. ( EBSCO )

 • Tuzlukaya Ş, Kırkbeşoğlu E. A Theoretical Model for Institutional Change: The Relationship between Institutional Entrepreneurship and Social Capital. International Journal of Business and Management, 2015; 3(10):91-98. ( EBSCO )

 • Kırkbeşoğlu E, Tuzlukaya Ş. Leader-Member Exchange in Different Organizational Cultures and Effects to Organizational Burnout. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2014; 6(2):26-36. ( TR Dizin )

 • Kırkbeşoğlu E, Koç İ. Mortality Table Problems In The Life İnsurance Sector: An Advisory Alternative Solution for Turkey. The Turkish Journal of Population Studies, 2010; 31-32:5-30. ( Population Index )

 • Kirkbeşoğlu E, Sözen H. Örgütsel Ağ Düzenekleri ve Yönetici Elitler. Savunma Bilimleri Dergisi, 2009; 8(1):87-111.

 • Kirkbeşoğlu E, Kalemci Tüzün İ. Bireycilik - Toplulukçuluk İkileminde Mesleki Özdeşleşme Ve Örgütsel Özdeşleşme Ayrımı. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2009; 1(1):1-8.

 • Kalemci Tüzün İ, Kirkbeşoğlu E. Türkiye'de Sigorta Sektöründe Örgütsel Baglılık Olusumuna Örgütsel Güven ve is Tatmini Etkisi. Sigorta Araştırmaları Dergisi, 2009; (5):49-57.

 • Kırkbeşoğlu E. Türkiye'de Hayat Sigortalarında Uygun Mortalite Tablosu Kullanımına Yönelik Karşılaştırmalar. Sigorta Araştırmaları Dergisi, 2007; (3):141-152.

Bildiriler


 • Yilmaz AA, Tuzlukaya Ş, Kirkbeşoğlu E. Can Digital Transformation Be Considered a Component of Intellectual Capital. 10th International Conference on Opportunities and Challenges in Management, Economics and Accounting: Nice/Fransa; 09/06/2023 - 11/06/2023

 • Asbaş C, Tuzlukaya Ş, Eroğlu H, Kırkbeşoğlu E. The Intellectual Structure of Academic Studies on Blue-Collar Workers. Management and Organizational Studies On Blue & Grey Collar Workers International Congress: Ankara; 10/09/2022 - 12/09/2022

 • Kara A, Spillan J, Açıkdilli G, Kırkbeşoğlu E. Logistics Strategy During the Pandemic Era: Customer Service (Un) Committed. AMA Summer 2022: Chicago/ABD; 12/08/2022 - 14/08/2022

 • Ahmed AM, Tuzlukaya Ş, Kırkbeşoğlu E. The Role of Social Networks on Building Organizational Strategic Partners. 16th International Strategic Management Conference: Azerbaycan; 28/11/2021 - 30/11/2021

 • Sözen HC, Kırkbeşoğlu E, Tuzlukaya Ş, Çakar M. Marshall Plan Or A Mediator: The Ten Years Long Journey Of European Management Review. EURAM 2019 Conference: Porto/Portekiz; 26/06/2019 - 28/06/2019

 • Soylu AB, Sezgin Alp Ö, Kırkbeşoğlu E. Hayat Sigortası Talebinin Uluslararası Analizi. 4. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi: Ankara/Türkiye; 24/06/2019 - 25/06/2019

 • Kirkbeşoğlu E, Soylu AB, Kahraman ED. Organizational Mortality of Insurance Organizations under the Conditions of Environmental Changes. International Conference on Organizational and Business Economics: Lizbon/Portekiz; 16/04/2018 - 17/04/2018

 • Altuntaş E, Kara E, Soylu AB, Kırkbeşoğlu E. Siber Sigortalar: Son Gelişmeler, Uygulamalar ve Sorunlar. 3. Sigorta ve Aktüerya Kongresi: Karabük/Türkiye; 28/09/2017 - 29/09/2017

 • Kuzutürk B, Kırkbeşoğlu E. Effect of Human Resources Practices On Organizational Performance: An Application On Private Sector Employees In Turkey. International Conference on Advances in Business Management and Information Technology: Helsinki/Finlandiya; 17/05/2017 - 18/05/2017

 • Özder EH, Kırkbeşoğlu E. Web-Based Customer Relations Ability of Insurance Companies in United Kingdom and Turkey: An Analysis With Multi-Criteria Decision Making. International Conference on Advances in Business Management and Information Technology: Zürih/İsviçre; 14/07/2016 - 15/07/2016

 • Sargut S, Sözen C, Kırkbeşoğlu E. Akademik Gruplar Arasında Yapısal Boşlukları Köprüleyen Ağların Oluşması: Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongreleri Yeni Kuşak Akademiklerin Sosyal Sermayelerini Nasıl Arttırdı?. 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Muğla/Türkiye; 14/05/2015 - 16/05/2015

 • Kirkbeşoğlu E. The Impact of Social Capital on Managerial Reputation. The 9th International Strategic Management Conference: Riga/Letonya; 27/06/2013 - 28/06/2013

 • Kırkbeşoğlu E, Kurt E. Sigorta İşletmelerinde Çalışanların Tutum Analizi: Hayat/Emeklilik Ve Hayat Dışı Sigorta İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma. 1. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi: Ankara/Türkiye; 06/06/2013 - 07/06/2013

 • Kirkbeşoğlu E, Erhan DU. The Structure of Strategic Networks in Professionalization Process of Occupations. The 8th International Strategic Management Conference: Barselona/İspanya; 21/06/2012 - 23/06/2012

 • Kirkbeşoğlu E, Sözen HC, Kurt E. Türkiye'de Örgüt Kuramı Çalışmalarının Bibliyometrik Profili: Atıf Ağlarının Dönemsel Karşılaştırması. 20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Konya/Türkiye; 24/05/2012 - 26/05/2012

 • Kırkbeşoğlu E, Kurt E. Stratejik Grupların Dinamik İlişkileri: Melez (Hibrid) Stratejik Gruplar. 20. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi: İzmir/Türkiye; 24/05/2012 - 26/05/2012

 • Kirkbeşoğlu E, Sargut AS. Türkiye'de Seçkin Ağdüzenekleri ve Örgüt Seçkinlerine Yönelik Bir Değerlendirme. 3. Örgüt Kuramı Çalıştayı: Ankara/Türkiye; 03/02/2012 - 04/02/2012

 • Kirkbeşoğlu E, Öğütçü G. Impact of Inter Organizational Networks on Adoption Process of Information Technology. 5th European Conferences on Information Management & Evaluation: Como/İtalya; 08/09/2011 - 09/09/2011

 • Kirkbeşoğlu E. Strategic reactions of organizations to legal environment: a typology for industries in the process of institutionalization. 7th International Strategic Management Conference: Paris/Fransa; 30/06/2011 - 02/07/2011

 • Sağsan M, Kirkbeşoğlu E. Knowledge Management Revisited: An Empirical Test on the `Discussion Group? within the Social Media. 11th European Conference on Knowledge Management: Famalicão/Portekiz; 02/09/2010 - 03/09/2010

 • Kalemci Tüzün İ, Kırkbeşoğlu E. Çalışanların Çoğul Özdeşleşme Düzeylerine Etki Eden Faktörler: Sigortacılık Sektöründe Görgül Bir Çalışma. 18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Adana/Türkiye; 20/05/2010 - 22/05/2010

 • Kırkbeşoğlu E, Kalemci Tüzün İ. Bireycilik-Ortaklaşacılık İkileminde Mesleki ve Örgütsel Özdeşleşme Ayrımı. 2. Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı: İzmir/Türkiye; 24/09/2009 - 25/09/2009

 • Kırkbeşoğlu E, Sağsan M. Knowledge Manipulation in Inter Organizational Networks: A New Role For Brokers. 10th European Conference on Knowledge Management.: Vicenza/İtalya; 03/09/2009 - 04/09/2009

 • Kirkbeşoğlu E, Cula S. Construction of Alternative Up To Date Mortality Tables for Developing Countries: Turkey Application. 13th International Congress on Insurance Mathematics and Economics: İstanbul/Türkiye; 27/05/2009 - 29/05/2009

 • Kirkbeşoğlu E, Cula S. Hayat Sigortası Şirketleri için Güvenilir Ölüm Verileri Elde Etmeye Yönelik Alternatif Bir Uygulama. 6. İstatistik Kongresi: Antalya/Türkiye; 29/04/2009 - 03/05/2009

 • Kalemci Tüzün İ, Kırkbeşoğlu E. Özdeslesme Kaynakları ve İşten Ayrılma Niyeti İliskisi: Sigortacılık Çalısanları Üzerinde Bir Arastırma. 16. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi: Antalya/Türkiye; 16/05/2008 - 19/05/2008