Prof. Dr. HALİL SARIASLAN

Uluslararası Ticaret ProgramıTel : 0312 246 6697
E-Posta : halils[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~halils/

 • Doktora (1978), Florida State University, Systems Management
 • Yüksek Lisans (1974), Florida State University, Systems Management
 • Lisans (1972), Ankara Üniversitesi, Eğitim Ekonomisi Ve Planlamasi

Çalışma Alanları


 • FİNANS

 • NİCEL KARAR YÖNTEMLERİ

Projeler


 • Mcgill J, Çapoğlu G, Sarıaslan H, Cindoğlu D. Supporting Women-Owned Businesses İn Turkey: A Discussion of Needs, Problems, Opportunities, and Strategies. Development Alternatives Inc.., Bethesda, Maryland, USA ", Dünya Bankası Türkiye Ofisi", Dünya Bankası", 10/10/1996.

 • Türkiye Ekonomisinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler: İmalat Sanayi İşletmelerinde Sorunlar ve Yeni Stratejiler. TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ", Ankara", Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği", 10/12/1996.

 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Finansal Sorunları: Çözüm İçin Bir Finansal Paket Önerisi. TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ", Ankara", Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği", 02/12/1994.

 • Sarıaslan H. Türkiye'de KİT'lerin Özelleştirilmesi Sorunu ve Sistematik Bir Yaklaşım Önerisi. TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ", Ankara", Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği", 10/11/1993.

 • Alpay Ş, Sarıaslan H. Effects of Emigration. EIFO English Report Series No: 8, Stockholm İsveç, 1984 ", EIFO, Stockholm İsveç", Swedish Commission for Immigrant Research", 20/11/1984.

Kitaplar


 • Sarıaslan H. Planning and Analyzing Foreign Direct Investment Projects: Emerging Research and Opportunities. Hershey, PA., A.B.D.: IGI Global; 2019

 • Sarıaslan H, Karacabey A, Gökgöz F. Nicel Karar Yöntemleri. Ankara: Siyasal Kitabevi; 2017

 • Sarıaslan H, Karacabey AA, Gökgöz F. Nicel Karar Yöntemleri. Ankara: Siyasal Kitabevi; 2017

 • Sarıaslan H. Halil Sarıaslan editors. Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi: Planlama, Analiz , Fizibilite. Ankara: Siyasal Kitabevi; 2014

 • Sarıaslan H, Erol C. Halil Sarıaslan ve Cengiz Erol editors. Finansal Yönetim: Kavramlar, Kurumlar ve İlkeler. Ankara: Siyasal Kitabevi; 2014

 • Sarıaslan H. Dynamics of Globalization. In:Koyuncugil, A. S. and Ozgulbas, N. editors. Technology and Financial Crisis: Economical and Analytical Wiews. Hershey, PA. USA.: IGI Global Press; 2013. p.8-14.

 • Sarıaslan H. Finansal Piyasaların Değişen Dinamikleri. In:Sermaye Piyasası Kurulu editors. Atatürk'ün 125. Doğum Yılına Armağan. Ankara: SPK; 2007. p.539-550.

 • Akmut Ö, Sarıaslan H. Eugene F. Brigham editors. Finansal Yönetimin Temelleri. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları; 2006

 • Sarıaslan H. Eugene F. Brigham editors. Finansal Yönetimin Temelleri Cilt II. Ankara: A.Ü. Rektörlüğü Yayını; 2006

 • Sarıaslan H, Karacabey A. Halil Sarıaslan ve Argun Karacabey editors. İşletmelerde Sayısal Analizler. Ankara: Turhan Kitabevi; 2003

 • Sarıaslan H. KİT'ler ve Özelleştirme. In:Ahmet Şahinöz editors. Türkiye Ekonomisi: Sektörel Analiz. Ankara: Turhan Kitabevi; 2001. p.299-319.

 • Sarıaslan H. Halil Sarıaslan editors. Kaynak Dağılımında Doğrusal Programlama. Ankara: Turhan Kitabevi; 2000

 • Sarıaslan H. Halil Sarıaslan editors. Simülasyon Tekniği: Kuyruk Teorisi Modellerinin Analizi. Ankara: Turhan Kitabevi; 1999

 • Sarıaslan H. Development Alternatives Inc. editors. Supporting Women-Owned Businesses in Turkey: A Discussion of Needs, Problems, Opportunities, and Strategies. Bethesda, Maryland, USA: Development Alternatives Inc.; 1996

 • Sarıaslan H. Halil Sarıaslan editors. Bilgisayara Giriş ve Basic ile Programlama. Ankara: Atilla Kitabevi; 1994

 • Sarıaslan H. Halil Sarıaslan editors. İşletmecilikte Fortran IV ile Programlama. Ankara: Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını; 1988

 • Sarıaslan H. Project Planning. In:State Investment Bank editors. Project Management. Ankara: Devlet Yatırım Bankası Yayını; 1986. p.81-85.

 • Sarıaslan H. Risk Management. In:State Investment Bank editors. Project Management. Ankara: Devlet Yatırım Bankası Yayını; 1986. p.181-187.

 • Alpay S, Sarıaslan H. Sahin Alpay and Halil Sarıaslan editors. Effects of Emigration. Stockholm İsveç: EIFO Commission for Immigrant Research; 1984

Makaleler


 • Sarıaslan H. New Dimensions of Turkish Capital Markets: Funding Small and Medium-Sized Enterprises. SBF Dergisi, 2001; 56(4):-.

 • Sarıaslan H. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Finansmanı İçin Yeni Model Önerileri. SBF Dergisi, 1995; 50(1):-.

 • Sarıaslan H. Özelleştirmenin Mantıksal Temeli. İstihdam Dergisi, 1995; (17):-.

 • Sarıaslan H, Uysal E. Stok Kontrol Sistemlerinde Simülasyon Tekniği. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 1993; 48(4):-.

 • Sarıaslan H. Venture Capital (Risk Sermayesi) Finansman Modeli ve Türkiye'de Uygulama Olanakları. Ankara Sanayi Odası Dergisi, 1992; (Suppl1):-.

 • Sarıaslan H. Risk Analysis in Project Evaluation. SBF Dergisi, 1989; 44(1):-.

 • Sarıaslan H. Project Evaluation Under Inflationary Conditions. SBF Dergisi, 1989; 44(3):-.

 • Sarıaslan H. An Analysis of Maketing Channels and Costs of Distribution for Turkish Agro-Industry. SBF Dergisi, 1988; 43(3):-.

 • Sarıaslan H. Sistem Analizinin Temelleri. SBF Dergisi, 1984; 38(1):-.

Bildiriler


 • Sarıaslan H. Türkiye Ekonomisinin Genel Durumu. Ankara Ticaret Borsası Meclis Toplantısı: Ankara Ticaret Borsası - Ankara; 26/09/2019

 • Sarıaslan H. Türkiye Ekonomisi Nereye Gidiyor?. Türkiye Ekonomisi Nereye Gidiyor?: Ankara Ticaret Borsası - Ankara; 28/12/2018

 • Sarıaslan H. Türkiye'de Tarımın Finansmanı İçin Yeni Bir Yaklaşım Önerisi. Polatlı Ticaret Borsası Tarım Politikaları ve Finansmanı Konferansı: Polatlı; 27/05/2016

 • Sarıaslan H. Yeni Dünya Düzeninin Temel Belirleyicileri ve Ülkelerin Buna Uyumu. Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı: Ankara; 10/01/2012 - 14/01/2012

 • Sarıaslan H. SPK Aylık Konferansları. Reel Ekonomide KOBİ'lerin Finansmanı: Ankara; 01/09/2003

 • Sarıaslan H. Avrasya ve Türkiye?de KOBİ?lerin Ekonomik Kalkınmadaki Yeri ve Önemi. I. Avrasya Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Kongresi: Bişkek - Kırgızistan; 23/06/2001 - 26/06/2001

 • Sarıaslan H. The Role of Small and Medium-Sized Enterprises in Promoting Competition in Economic Systems and the Small Business Policy of Turkey. the International MEDSME?95 Conference: Ankara; 07/09/1995 - 08/09/1995