Doç. Dr. ERDEM KIRKBEŞOĞLU

Yönetim Bilişim Sistemleri ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1724
E-Posta : erdemk[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~erdemk/

 • Doktora (2012), Başkent Üniversitesi, Yönetim Ve Organizasyon
 • Yüksek Lisans (2006), Hacettepe Üniversitesi, Demografi
 • Lisans (2004), Başkent Üniversitesi, Sigortacilik Ve Risk Yönetimi

Çalışma Alanları


 • SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ

 • YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Projeler


 • Hoşgör Ş, Cula S, Kırkbeşoğlu E, Segin Alp Ö, Çiftçi S. Türkiye Hayat Tablolarının Güncellenmesi Projesi. Türkiye Sigorta Birliği ", ", Türkiye Sigorta Birliği", 01/02/2016.

 • TÜRKİYE HAYAT VE HAYAT ANNÜİTE TABLOLARININ OLUŞTURULMASI PROJESİ. Hacettepe Üniversitesi ", Ankara", T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Sigorta Bilgi Merkezi", 01/06/2010.

Kitaplar


 • Kırkbeşoğlu E. Sigortacılıkta Özellikli Kurumlar. In:Nilüfer Dalkılıç editors. Sigortacılık Uygulamaları. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları; 2019. p.1-18.

 • Kırkbeşoğlu E. Tarım Sigortası Uygulamaları. In:Nilüfer Dalkılıç editors. Sigortacılık Uygulamaları. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları; 2019. p.1-18.

 • Kırkbeşoğlu E. Zorunlu Deprem Sigortası Uygulamaları. In:Nilüfer Dalkılıç editors. Sigortacılık Uygulamaları. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları; 2019. p.1-18.

 • Kırkbeşoğlu E. Sigorta İşletmelerinin Organizasyonu. In:Nilüfer Dalkılıç editors. Sigortacılık Uygulamaları. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları; 2019. p.1-17.

 • Kırkbeşoğlu E. Sigorta Sözleşmesi Hukuku. In:Nilüfer Dalkılıç editors. Sigortacılık Uygulamaları. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları; 2019. p.1-17.

 • Kırkbeşoğlu E. Uluslararası Sigortacılık. In:Nilüfer Dalkılıç editors. Sigortacılık Uygulamaları. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları; 2019. p.1-23.

 • Kırkbeşoğlu E. Türk Sigorta Sektörünün Yapısı. In:Nilüfer Dalkılıç editors. Sigortacılık Uygulamaları. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları; 2019. p.1-19.

 • Şenyuva Z, Kırkbeşoğlu E. Sosyal Ağ Kuramı ve Güç. In:Harun Yıldız, Tarhan Okan editors. Örgütlerde Güç ve Politika. : Beta; 2019. p.111-123.

 • Şenyuva Z, Kırkbeşoğlu E. Kurumsal Sosyal Sorumluluk. In:Sözen, H.C ve Basım H.N. editors. Örgüt Kuramları. Ankara: Beta; 2017. p.437-466.

 • Kırkbeşoğlu E. Erdem Kırkbeşoğlu editors. Risk Yönetimi ve Sigortacılık. Ankara: Gazi Kitabevi; 2015

 • Kırkbeşoğlu E, Mcneill J. Toplumsal Yaşamda Risk. In:Erdem Kırkbeşoğlu editors. Risk Yönetimi ve Sigortacılık. Ankara: Gazi Kitabevi; 2015. p.1-20.

 • Kırkbeşoğlu E, Mcneill J. Risk Yönetimine Giriş. In:Erdem Kırkbeşoğlu editors. Risk Yönetimi ve Sigortacılık. Ankara: Gazi Kitabevi; 2015. p.21-42.

 • Kırkbeşoğlu E. Sigortacılığa Giriş. In:Erdem Kırkbeşoğlu editors. Risk Yönetimi ve Sigortacılık. Ankara: Gazi Kitabevi; 2015. p.43-56.

 • Kirkbeşoğlu E. Toplumsal Yaşamda Risk. In:ERDEM KIRKBEŞOĞLU editors. Risk Yönetimi ve Sigortacılık. ANKARA: GAZİ KİTABEVİ; 2014. p.1-18.

 • Kirkbeşoğlu E. Risk Yönetimine Giriş. In:ERDEM KIRKBEŞOĞLU editors. Risk Yönetimi ve Sigortacılık. ANKARA: GAZİ KİTABEVİ; 2014. p.19-40.

 • Kirkbeşoğlu E. Sigortacılığa Giriş. In:ERDEM KIRKBEŞOĞLU editors. Risk Yönetimi ve Sigortacılık. ANKARA: GAZİ KİTABEVİ; 2014. p.41-54.

 • Kırkbeşoğlu E. Bölüm 13: İşyerinde Teknoloji ve Tasarım. In:Daft, R. editors. Örgüt Kuramı ve Tasarımını Anlamak. Ankara: Nobel; 2014. p.486-524.

 • Hoşgör Ş, Akpınar Ö, Kırkbeşoğlu E. Hayat Sigortaları. In:Kırkbeşoğlu, E. editors. Risk Yönetimi ve Sigortacılık. Ankara: Gazi; 2014. p.379-396.

 • Kirkbeşoğlu E. ERDEM KIRKBEŞOĞLU editors. Risk Yönetimi ve Sigortacılık. ANKARA: GAZİ KİTABEVİ; 2014

 • Sözen HC, Kirkbeşoğlu E. KAMU KURUMLARINDA SOSYAL AĞLAR VE BİLGİ YÖNETİMİ: ÖRNEK BİR ÇALIŞMA. In:MUSTAFA SAĞSAN editors. BİLGİ YÖNETİMİ DİSİPLİNİ VE UYGULAMALARI. ANKARA: SİYASAL KİTABEVİ; 2010. p.191-217.

Makaleler


 • Hamad A, Tuzlukaya Ş, Kırkbeşoğlu E. The effect of social capital on operational performance: research in banking sector in Erbil. Copernican Journal of Finance & Accounting, 2019; 8(1):101-122. ( EBSCO )

 • Kırkbeşoğlu E, Hood J. An analysis of the carrying capacity and life process risks of UK and Turkish insurance intermediariess. Journal of Risk Research, 2018; 21(4):434-462. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Dalkılıç N, Kırkbeşoğlu E. The Role of Financial Literacy on the Development of Insurance Awareness. International Journal of Economics and Finance, 2015; 7(8):272-280. ( EBSCO )

 • Tuzlukaya Ş, Kırkbeşoğlu E. Sigortacılık Sektöründe Örgütsel Küçülmenin Ardından Ortaya Çıkan Güven Bunalımı ve Psikolojik Sözleşme Boyutlarına Etkisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2015; 8(38):931-941. ( EBSCO )

 • Kırkbeşoğlu E, Sözen HC, Kurt E. TÜRKİYE?DE ÖRGÜT KURAMI ÇALIŞMALARININ BİBLİYOMETRİK PROFİLİ: ATIF AĞLARININ DÖNEMSEL KARŞILAŞTIRMASI. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 2015; (52):109-138. ( ASOS )

 • Kırkbeşoğlu E, Sargut AS. Transformation of Islamic Work Ethic and Social Networks: The Role of Religious Social Embeddedness in Organizational Networks. Journal of Business Ethics, 2016; 139(2):313-331. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Sezgin Alp Ö, Kırkbeşoğlu E. Sigorta Endeksi Getirisinin Doğrusal Olmayan Yapısı. Marmara Üniversitesi Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 2015; 7(13):245-260. ( EBSCO )

 • Kırkbeşoğlu E, Mcneill J, Özder EH. An Evaluation of the Effectiveness of Insurance Organizations at Providing Information to Policyholders: A Cross-Cultural Comparison between United Kingdom & Turkey. International Business Research, 2015; 8(9):35-46. ( EBSCO )

 • Soylu AB, Kırkbeşoğlu E, Dalkılıç N. Türk sigortacılık sektöründe kurumsal değişim: Solvency II adaptasyonu ve yönetsel farkındalık. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2015; (46):31-43. ( EBSCO )

 • Gökoğlu M, Kırkbeşoğlu E, Tuzlukaya Ş. Kurumsallaşma Sürecinde Retorik Stratejilerinin Rolü: Türkiye?de Sigortacılık Sektörünün Kurumsallaşması Üzerine Niteliksel Bir Analiz.. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2015; 7(3):261-282. ( EBSCO )

 • Kırkbeşoğlu E, Özder EH. The Effects of Organizational Performance on the Relationship between Perceived Organizational Support and Career Satisfaction: An Application on Insurance Industry. Journal of Management Research, 2015; 3(7):35-50. ( EBSCO )

 • Tuzlukaya Ş, Kırkbeşoğlu E. A Theoretical Model for Institutional Change: The Relationship between Institutional Entrepreneurship and Social Capital. International Journal of Business and Management, 2015; 3(10):91-98. ( EBSCO )

 • Kirkbeşoğlu E. Strategic reactions of organizations to legal environment: a typology for industries in the process of institutionalization. International Journal of Business, Humanities and Technology, 2012; 2(3):68-72. ( EBSCO )

 • Kirkbeşoğlu E, Öğütçü G. Impact of Inter Organizational Networks on Adoption Process of Information Technology. International Journal of Business and Social Research, 2012; 2(3):19-28. ( EBSCO )

 • Kırkbeşoğlu E, Koç İ. Mortality Table Problems In The Life İnsurance Sector: An Advisory Alternative Solution for Turkey. The Turkish Journal of Population Studies, 2010; 31-32:5-30. ( Population Index )

 • Kirkbeşoğlu E, Sözen H. Örgütsel Ağ Düzenekleri ve Yönetici Elitler. Savunma Bilimleri Dergisi, 2009; 8(1):87-111.

 • Kalemci Tüzün İ, Kirkbeşoğlu E. Türkiye'de Sigorta Sektöründe Örgütsel Baglılık Olusumuna Örgütsel Güven ve is Tatmini Etkisi. Sigorta Araştırmaları Dergisi, 2009; (5):49-57.

 • Kirkbeşoğlu E, Kalemci Tüzün İ. Bireycilik - Toplulukçuluk İkileminde Mesleki Özdeşleşme Ve Örgütsel Özdeşleşme Ayrımı. ORGANİZASYON ve YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2009; 1(1):-.

 • Kırkbeşoğlu E. Türkiye'de Hayat Sigortalarında Uygun mortalite tablosu kullanımına yönelik karşılaştırmalar. Sigorta Araştırmaları Dergisi, 2007; (3):141-152.

 • Kirkbeşoğlu E, Tuzlukaya Ş. Leader-Member Exchange in Different Organizational Cultures and Effects to Organizational Burnout. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2014; 6(2):26-36. ( EBSCO )

Bildiriler


 • Sözen HC, Kırkbeşoğlu E, Tuzlukaya Ş, Çakar M. Marshall Plan Or A Mediator: The Ten Years Long Journey Of European Management Review. EURAM 2019 Conference: Portekiz; 26/06/2019 - 28/06/2019

 • Soylu AB, Sezgin Alp Ö, Kırkbeşoğlu E. Hayat Sigortası Talebinin Uluslararası Analizi. 4. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi: Ankara; 24/06/2019 - 25/06/2019

 • Kirkbeşoğlu E, Soylu AB, Kahraman ED. Organizational Mortality of Insurance Organizations under the Conditions of Environmental Changes. International Conference on Organizational and Business Economics: Lizbon/Portekiz; 16/04/2018 - 17/04/2018

 • Altuntaş E, Kara E, Soylu AB, Kırkbeşoğlu E. Siber Sigortalar: Son Gelişmeler, Uygulamalar Ve Sorunlar. 3. Sigorta ve Aktüerya Kongresi: ; 28/09/2017 - 29/09/2017

 • Kuzutürk B, Kırkbeşoğlu E. Effect of Human Resources Practices On Organizational Performance: An Application On Private Sector Employees In Turkey. International Conference on Advances in Business Management and Information Technology: Helsinki/Finlandiya; 17/05/2017 - 18/05/2017

 • Özder EH, Kırkbeşoğlu E. Web-Based Customer Relations Ability of Insurance Companies in United Kingdom and Turkey: An Analysis With Multi-Criteria Decision Making. 75th The IIER International Conference (International Conference on Advances in Business Management and Information Technology: ZURIH/İSVİÇRE; 14/07/2016 - 15/07/2016

 • Sargut S, Sözen C, Kırkbeşoğlu E. Akademik Gruplar Arasında Yapısal Boşlukları Köprüleyen Ağların Oluşması: Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongreleri Yeni Kuşak Akademiklerin Sosyal Sermayelerini Nasıl Arttırdı?. 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Muğla; 14/05/2015 - 16/05/2015

 • Kirkbeşoğlu E. The Impact of Social Capital on Managerial Reputation. The 9th International Strategic Management Conference: RIGA/LETONYA; 27/06/2013 - 28/06/2013

 • Kırkbeşoğlu E, Kurt E. Sigorta İşletmelerinde Çalışanların Tutum Analizi: Hayat/Emeklilik Ve Hayat Dışı Sigorta İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma. 1. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi: ankara; 06/06/2013 - 07/06/2013

 • Kirkbeşoğlu E, Erhan DU. The Structure of Strategic Networks in Professionalization Process of Occupations. The 8th International Strategic Management Conference: BARCELONA/İSPANYA; 21/06/2012 - 23/06/2012

 • Kirkbeşoğlu E, Sözen HC, Kurt E. Türkiye?de Örgüt Kuramı Çalışmalarının Bibliyometrik Profili: Atıf Ağlarının Dönemsel Karşılaştırması. 20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: İzmir; 24/05/2012 - 26/05/2012

 • Kırkbeşoğlu E, Kurt E. Stratejik Grupların Dinamik İlişkileri: Melez (Hibrid) Stratejik Gruplar. 20. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi: İzmir; 24/05/2012 - 26/05/2012

 • Kirkbeşoğlu E, Sargut AS. Türkiye'de Seçkin Ağdüzenekleri ve Örgüt Seçkinlerine Yönelik Bir Değerlendirme. 3. Örgüt Kuramı Çalıştayı: ANKARA; 03/02/2012 - 04/02/2012

 • Kirkbeşoğlu E, Öğütçü G. Impact of Inter Organizational Networks on Adoption Process of Information Technology. 5th European Conferences on Information Management & Evaluation: Como/İtalya; 08/09/2011 - 09/09/2011

 • Kirkbeşoğlu E. Strategic reactions of organizations to legal environment: a typology for industries in the process of institutionalization. 7th International Strategic Management Conference: Paris/Fransa; 30/06/2011 - 02/07/2011

 • Sağsan M, Kirkbeşoğlu E. Knowledge Management Revisited: An Empirical Test on the `Discussion Group? within the Social Media. 11th European Conference on Knowledge Management: Famalicão/Portekiz; 02/09/2010 - 03/09/2010

 • Kalemci Tüzün İ, Kırkbeşoğlu E. Çalışanların Çoğul Özdeşleşme Düzeylerine Etki Eden Faktörler: Sigortacılık Sektöründe Görgül Bir Çalışma. 18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: ADANA/TÜRKİYE; 20/05/2010 - 22/05/2010

 • Kırkbeşoğlu E, Kalemci Tüzün İ. Bireycilik-Ortaklaşacılık İkileminde Mesleki ve Örgütsel Özdeşleşme Ayrımı. 2. YÖNETİM ve EKONOMİ BİLİMLERİ KONFERANSI: İzmir/Türkiye; 24/09/2009 - 25/09/2009

 • Kirkbeşoğlu E, Sağsan M. Knowledge Manipulation in Inter Organizational Networks: A New Role For Brokers. 10th European Conference on Knowledge Management.: VICENZA/ITALYA; 03/09/2009 - 04/09/2009

 • Kirkbeşoğlu E, Cula S. Construction of Alternative Up To Date Mortality Tables for Developing Countries: Turkey Application. 13th International Congress on Insurance Mathematics and Economics: ISTANBUL/TURKIYE; 27/05/2009 - 29/05/2009

 • Kirkbeşoğlu E, Cula S. Hayat Sigortası Şirketleri için Güvenilir Ölüm Verileri Elde Etmeye Yönelik Alternatif Bir Uygulama. 6. İSTATİSTİK KONGRESİ: ANTALYA/TURKIYE; 29/04/2009 - 03/05/2009

 • Kalemci Tüzün İ, Kırkbeşoğlu E. Özdeslesme Kaynakları ve İşten Ayrılma Niyeti İliskisi: Sigortacılık Çalısanları Üzerinde Bir Arastırma. 16. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi: Antalya/Türkiye; 16/05/2008 - 19/05/2008