Prof. Dr. MURAT PAŞA UYSAL

Yönetim Bilişim Sistemleri ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1727
E-Posta : mpuysal[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2012), Rochester Institute Of Technology, New York, U S A ( Postdoctoral Research), Bilişim Sistemleri Ve Teknolojileri
 • Doktora (2008), Gazi Üniversitesi, Eğitim Teknolojisi (Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi)
 • Yüksek Lisans (2007), U S Army Logistics University, Virginia, U S A (System Anl. Operation Research Prog. Ph-1 And Ph-2), Endüstri Mühendisliği
 • Yüksek Lisans (2002), Çankaya Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği
 • Önlisans (1999), Ege Üniversitesi (Gen.Kur. Bşk.Liği O B İ Subay Temel Eğitimi), Bilgisayar Mühendisliği
 • Lisans (1991), Kara Harp Okulu Komutanliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Çalışma Alanları


 • YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

 • YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

Ödüller


 • Uysal MP, Şenkul GG. Research Award. Strategic Researches Academy & SPA Publishing", Antalya, Turkey", 19/10/2018.

 • Uysal MP. Eğitim ve Başarı Ödülleri. Genel Kurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı", Türkiye", 01/01/2010.

Projeler


 • Mehmetçik İçin Yurttaşlık Eğitimi Uzaktan Eğitim Projesi. ", Ankara", UNDP, Avrupa Birliği, Genel Kurmay Başkanlığı", 16/09/2014.

 • TÜBİTAK 2219 Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Projesi: Quality-Oriented Software Re-Engineering Process Model ile Bilgi Teknolojileri Yönetim Süreçleriyle Bütünleşik Bir E-öğrenme Tasarım Modeli. ", RIT, Rochester, New York, USA", TÜBİTAK", 18/08/2012.

 • KKK ve KHO İçin Yürütülen/Geliştirilen 24 Adet Yazılım ve Bilişim Sistemleri Projeleri. ", Ankara", Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Kara Harp Okulu Komutanlığı", 16/09/2014.

Kitaplar


 • Koray M, Sogut MZ, Uysal MP, Karakoc TH. The impact of developed energy efficiency model on vessel valuation. In:Sandro Nizetic and Agis Papadopoulos editors. The Role of Exergy in Energy and the Environment. Switzerland: Springer, Cham; 2018. p.311-324.

 • Demiray U, Uysal MP, Söğüt MZ, Özkan G. Technical vocational education in Turkey. In:UNESCO Bankkog Office editors. Beyond Access: ICT-Enhanced Innovative Pedagogy in TVET in Asia Pacific. : UNESCO; 2016

 • Uysal MP, Sığrı Ü. E-mentörlükten e-öğrenmeye. In:Yamamoto G.T., Demiray U. ve Balcı B. editors. Türkiye de E-öğrenme: Gelişmeler ve Uygulamalar-2. Ankara: Elif Yayınevi; 2012

 • Uysal MP, Gazibey Y. E-öğrenmeden mobil öğrenmeye teknoloji yol haritası. In:Yamamoto G.T., Demiray U. ve Kesim M editors. Türkiye?de E-öğrenme: Gelişmeler ve Uygulamalar-1. Ankara: Elif Yayınevi; 2011

 • Uysal MP. E-öğrenme ve bilgi teknolojileri yönetimi. In:Yamamoto G.T., Demiray U.ve Kesim M. editors. Türkiye de E-öğrenme: Gelişmeler ve Uygulamalar-1. Ankara: Elif Yayınevi; 2011

 • Siğri Ü, Yakut H, Uysal MP. Savunma Planlamasında Antropolojik Yaklaşımlar. In:Altınok, T., Korkmazyürek H., Sığrı Ü. ve Hazır K. editors. Stratejik Savunma Yönetimi: Yeni perspektifler / yeni yaklaşımlar. Ankara: Bizim Büro Yayın; 2010

 • Altunok T, Özsoy İ, Uysal MP. Altınok, T., Korkmazyürek H., Sığrı Ü. ve Hazır K. editors. Stratejik Savunma Yönetimi: Yeni perspektifler / yeni yaklaşımlar. Ankara: Bizim Büro Basım Yayın; 2010

Makaleler


 • Holmes DS, Mergen AE, Uysal MP. Acceptance Charts: Underutilized Tools in Quality Management. Quality Progress, 2019; (8):-. ( Directory of Open Access Journals )

 • Uysal MP. A Formal Method for Mapping Software Engineering Practices to Essence. International Journal of Software Engineering & Applications, 2018; 9(6):1-10. ( EBSCO )

 • Güngörmüş GŞ, Uysal MP. Effects of Mobile-Supported and Project Based Learning on Attitues and Performances of Students. Journal of Strategic Research in Social Science, 2018; 4(4):53-66. ( ULAKBİM )

 • Uysal MP, Halıcı A. Representing essence of software engineering in enterprise architecture knowledge domain. International Journal of Management and Applied Science, 2018; 4(5):6-9. ( ESJI )

 • Uysal MP. Yazılım mühendisliğinde deneysel bir çalışma: Proje tabanlı ve proje destekli yöntemlerin ürün ve akademik başarıya etkileri. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2018; 24(2):-. ( EBSCO )

 • Uysal MP, Söğüt M . An integrated research for architecture-based energy management in sustainable airports. Energy. Energy, 2017; 140(2):1387-1397. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Uysal MP, Mergen AE. Yazılım Yeniden Yapılamaya Yönelik Bir Kurumsal Mimari: Model Güdümlü ve Ontoloji Tabanlı Bir Yaklaşım. Dokuz Eylül Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 2017; 19(55):24-42.

 • Uysal MP. In search of software engineering foundations: A theoretical and trans-disciplinary perspective. International Journal of Computer Theory and Engineering, 2016; 8(4):328-332. ( EBSCO )

 • Söğüt M, Uysal MP, Gazibey Y, Hepbaşlı A. Concept mapping sustainable energy management for a holistic approach to energy strategies. International Journal of Global Warming, 2016; 10(1):75-91. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Uysal MP. Towards a software engineering research framework: Extending Design Science Research. International Research Journal of Engineering and Technology, 2016; 3(2):21-27. ( index copernicus )

 • Uysal MP. Evaluation of learning environments for object-oriented programming: Measuring cognitive load with a novel measurement technique. Interactive Learning Environments. Interactive Learning Environments, 2015; 1(1):1-20. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Uysal MP. Interviews with college students: Evaluating computer programming environments for introductory courses. Journal of College Teaching & Learning, 2014; 11(2):126-136. ( ERIC )

 • Uysal MP. Improving first computer programming experiences: The case of adapting a web-supported and well-structured problem-solving method to classroom environment. Contemporary Educational Technology, 2014; 5(3):198-217. ( SCOPUS, EBSCO, ULAKBİM )

 • Uysal MP. Towards the use of a novel method: The first experiences on measuring the cognitive load of learned programming skills. Turkish Online Journal of Distance Education, 2013; 14(1):-. ( SCOPUS, EBSCO, ULAKBİM )

 • Uysal MP. The effects of objects-first and objects-late methods on achievements of OOP learners. Journal of Software Engineering and Applications, 2012; 5(10):816-822. ( EBSCO )

 • Uysal MP, Sakarya F, Erun T. Kalite fonksiyon yayılımı yönteminin e-öğrenme geliştirme süreçlerine uyarlanması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 2012; 1(1):60-73.

 • Uysal MP. Bilgi teknolojileri yönetim süreçleriyle bütünleşik bir e-öğrenme tasarım modeli. E-Journal of New World Sciences Academy-Education Sciences, 2012; 1:251-268. ( EBSCO )

 • Uysal MP, Yalın Hİ. Öğretim Etkinlikleri Kuramına göre tasarlanan öğretim yazılımının akademik başarıya etkis. International Journal of Human Sciences, 2012; 9(1):186-204. ( Open Access Journals )

 • Uysal MP. The domains for the multi-criteria decisions about e-learning systems. Turkish Online Journal of Distance Education, 2012; 13(2):-. ( SCOPUS )

 • Uysal MP. Kavramsal ve yapısal düzeyde öğrenme stillerine uyarlanan bilgisayar destekli alıştırmaların akademik başarıya etkisi. Milli Savunma Üniversitesi Savunma Bilimleri Dergisi, 2011; 8(2):191-215.

 • Teke M, Tabak A, Kabak M, Çelik M, Uysal MP, Köse E. Örgütsel değişim ölçüm aracı geliştirmede analitik hiyerarşi yöntemi ve bulanık bilişsel haritalama: Bir örnek olay uygulaması. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 2010; 20(12):61-85.

 • Çelik M, Tabak A, Uysal MP, Sığrı Ü, Turunç Ö. The relationship between burnout and emotional labor of the employees in hospital sector. International Journal of Business and Management Studies, 2010; 2(1):47-54. ( EBSCO )

 • Uysal MP. Öğretim etkinlikleri kuramı ve BDÖ tasarımına yeni bir dinamik yaklaşım. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2010; 11(2):75-96. ( EBSCO,MLA, DOAJ )

Bildiriler


 • Şenkul G, Uysal MP. Enterprise Architecture Components in Health Care Organizations: A Systematic Mapping Study. 6th International Management Information Systems Conference: İstanbul, TURKEY; 09/10/2019 - 12/10/2019

 • Holmes DS, Mergen AE, Uysal MP. Use of multivariate control charts when the process data is limited. The Northeast Decision Sciences 2019 Annual Conference: Philadelphia, PA,, USA; 04/04/2019 - 06/04/2019

 • Uysal MP, Güngörmüş GŞ. Sağlık ve Hastane Bilgi Sistemlerinde Kurumsal Mimari Yaklaşımı. International Conference Of Strategic Research On Scientific Studies And Education: Antalya, Türkiye; 19/10/2018 - 21/10/2018

 • Güngörmüş GŞ, Uysal MP. Proje Tabanli ve Mobil Uygulama Destekli Öğrenmenin Öğrencilerin Tutum ve Performansina Etkisi. International Conference Of Strategic Research On Scientific Studies And Education: Antalya, Türkiye; 19/10/2018 - 21/10/2018

 • Uysal MP. Using Concept Algebra For Mapping Software Practices To Essence Framework. 4th International Conference on Software Engineering: Copenhagen, Denmark; 29/09/2018 - 30/09/2018

 • Uysal MP, Giray G. Yazılım Yeniden Yapılamada Öz Çerçeve Yaklaşımı. 12. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu: Sabancı Üniversitesi İstanbul; 10/09/2018 - 12/09/2018

 • Güngörmüş GŞ, Uysal MP. Bankacılık sektöründe iş zekâsı uygulamaları: Bir sistematik haritalama çalışması. I. Uluslararası Bankacılık Kongresi: Ankara, Türkiye; 04/05/2018 - 05/05/2018

 • Öğütçü G, Özkoç EE, Uysal MP. A systematic mapping study on mobile information systems and security. 11. IADIS International Conference on Information Systems: Lisbon-Portugal; 14/04/2018 - 16/04/2018

 • Uysal MP, Halici A. Representing essence of software engineering in enterprise architecture knowledge domain. International Conference on Advances in Business Management and Information Technology (ICABMIT): Tokyo, Japonya; 28/03/2018 - 30/03/2018

 • Holmes DS, Mergen AE, Uysal MP. Alternative methods for checking the stability of the univariate and multivariate process data prior to more advanced applications. 47th the Northeast Decision Sciences 2018 Annual Conference: Providence, Roth Island, USA; 12/03/2018 - 14/03/2018

 • Uysal MP, Giray G. Yazılım mühendisliği araştırmalarında Öz Çerçeve (Essence Framework) yaklaşımı. 11. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu: Alanya, Türkiye; 18/10/2017 - 20/10/2017

 • Giray G, Uysal MP. Üniversitelerdeki yazılım mühendisliği öğretim programlarında teknik olmayan becerilerin yeri: İlk sonuçlar. 11. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu: Alanya, Türkiye; 18/10/2017 - 20/10/2017

 • Uysal MP, Çetinkaya E. IT governance practices and key performance indicators: A systematic mapping study. 4th International Management Information Systems Conference: İstanbul, Türkiye; 17/10/2017 - 20/10/2017

 • Uysal MP, Söğüt MZ. Energy analysis of airport services using enterprise architecture. International Symposium on Sustainable Aviation: Ukrayna, Kiev; 10/09/2017 - 13/09/2017

 • Uysal MP, Halici A, Mergen AE. Re-engineering Enterprise Architectures. 12th Conference on Information Systems Management: Çek Cumhuriyeti Prag; 03/09/2017 - 06/09/2017

 • Uysal MP, Karakaya KM. Ontology-supported enterprise architecture analysis. IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering: Ukrayna, Kiev; 29/05/2017 - 02/06/2017

 • Koray M, Söğüt MZ, Uysal MP, Karakoç TH. Development of Enterprise Architecture for Green Ships. 9th International Exergy, Energy and Environment Symposium: Hırvatistan, Split; 14/05/2017 - 17/05/2017

 • Uysal MP. Yazılım mühendisliğinde proje tabanlı ve proje destekli öğretim yöntemlerinin akademik başarı ve ürün performansına etkileri. 10. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu: Türkiye, Çanakkale; 24/10/2016 - 26/10/2016

 • Uysal MP, Mergen AE. Yazılım yeniden yapılamaya yönelik bir kurumsal mimari: model güdümlü ve ontoloji tabanlı bir yaklaşım. Ulusal Yazılım Mimarisi Konferansı: İstanbul, Türkiye; 05/09/2016 - 06/09/2016

 • Uysal MP, Söğüt MZ. A systematic mapping study on aviation information systems and sustainability. International Symposium on Sustainable Aviation: İstanbul, Türkiye; 29/05/2016 - 01/06/2016

 • Söğüt MZ, Uysal MP. Towards an architecture for energy management information systems and sustainable airports. International Symposium on Sustainable Aviation: İstanbul, Türkiye; 29/05/2016 - 01/06/2016

 • Uysal MP, Söğüt MZ, Hepbaşlı A, Karakoç TH. A research on modeling and simulation approaches to building energy systems. 11th International Green Energy Conference: Anchorage, Alaska, USA; 08/05/2016 - 11/05/2016

 • Uysal MP, Söğüt MZ. Bina enerji sistemlerinde modelleme ve simülasyon yaklaşımları. 6. Ulusal Savunma Uygulamaları Modelleme ve Simülasyon Konferansı: Ankara, Türkiye; 11/11/2015 - 12/11/2015

 • Aplak HS, Söğüt MZ, Uysal MP. Endüstriyel uygulamalarda sürdürülebilir sektörel enerji yönetim modeli. 35. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi: Ankara, Türkiye; 09/09/2015 - 11/09/2015

 • Uysal MP, Mergen AE. Yazılım yeniden yapılamaya yönelik model güdümlü ve kaliteye yönelimli süreç modeli. 9. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu: İzmir, Türkiye; 09/09/2015 - 11/09/2015

 • Uysal MP. Extending the Design Science Research Methodology for software engineering. 8th Engineering and Technology Symposium: Ankara, Türkiye; 14/05/2015 - 15/05/2015

 • Uysal MP. In search of software engineering foundations: A theoretical and trans-disciplinary perspective. 7th International Conference on Computer Engineering and Technology: Paris, Fransa; 13/04/2015 - 15/04/2015

 • Söğüt MZ, Uysal MP, Gazibey Y, Hepbaşlı A. A holistic approach to sustainable development: Concept mapping of energy management. 13. International Conference on Clean Energy: İstanbul, Türkiye; 08/06/2014 - 12/06/2014

 • Uysal MP. The effects of a web-supported and well-structured problem-based method on achievements of learners. 3rd International Conference on the Future of Education: Floransa, İtalya; 13/06/2013 - 14/06/2013

 • Uysal MP, Mergen AE. A quality-oriented approach to software reengineering. the Northeast Decision Sciences 2013 Annual Conference: Brooklyn, NY, USA; 05/04/2013 - 07/04/2013

 • Uysal MP. Bilgi teknolojileri yönetim süreçleriyle bütünleşik bir e-öğrenme tasarım modeli. 5. International Computer & Instructional Technologies Symposium: Elazığ, Türkiye; 22/09/2011 - 24/09/2011

 • Uysal MP, Sakarya F, Erun T. Kalite fonksiyonu yayılımı yönteminin e-öğrenme sistem geliştirme süreçlerine uyarlanması. 5. International Computer & Instructional Technologies Symposium: Elazığ, Türkiye; 22/09/2011 - 24/09/2011

 • Uysal MP. Sayısal savaş ve harekât ortamına yönelik çevik yazılım geliştirme. 5. Savunma Teknolojileri Kongresi: Ankara, Türkiye; 23/06/2010 - 25/06/2010

 • Uysal MP. Analytic hierarchy process approach to decisions on instructional software. 10th International Educational Technology Conference: İstanbul, Türkiye; 26/04/2010 - 28/04/2010

 • Uysal MP. Öğretim etkinlikleri kuramına göre tasarlanan zeki öğretim sisteminin akademik başarıya etkisi. 10th International Educational Technology Conference: İstanbul, Türkiye; 26/04/2010 - 28/04/2010

 • Uysal MP, Sığrı Ü, Parlakkılıç A. İşletmelerde yönetici eğitimi süreçlerinde mentorluğun etkililiğinin arttırılmasına yönelik bir tasarım modeli: Harmanlanmış mentorluk. 10th International Educational Technology Conference: İstanbul, Türkiye; 26/04/2010 - 28/04/2010

 • Uysal MP. Öğrenme stillerinin bulanık mantıkla modellenmesi. 10th International Educational Technology Conference: İstanbul, Türkiye; 26/04/2010 - 28/04/2010

 • Parlakkılıç A, Uysal MP. Ağ temelli e-öğrenme modelleri. 10th International Educational Technology Conference: İstanbul, Türkiye; 26/04/2010 - 28/04/2010

 • Gazibey Y, Uysal MP. Mobil öğrenim için teknoloji yol haritası. 10th International Educational Technology Conference: İstanbul, Türkiye; 26/04/2010 - 28/04/2010

 • Karapınar E, Uysal MP. İnsansız sistemlerin öğretimine yönelik bütünleşik bir model önerisi. 10th International Educational Technology Conference: İstanbul, Türkiye; 26/04/2010 - 28/04/2010

 • Uysal MP, Parlakkılıç A. COBIT ve e-öğrenme. 10th International Educational Technology Conference: İstanbul, Türkiye; 26/04/2010 - 28/04/2010

 • Parlakkılıç A, Uysal MP. E-öğrenme sistemlerinde güvenlik tehditleri ve karşı tedbirler. 10th International Educational Technology Conference: İstanbul, Türkiye; 26/04/2010 - 28/04/2010

 • Sığrı Ü, Uysal MP. A holistic approach to e-learning: a case study on perceptions of graduate program students. Second International Conference on eGovernment and eGovernance: Antalya, Türkiye; 11/03/2010 - 12/03/2010

 • Uysal MP, Yalın Hİ. Bilgi nesnesi tabanlı ve öğrenme stillerine uyarlanabilen alıştırma yazılımının akademik başarıya etkisi. 3. International Computer & Instructional Technologies Symposium: Trabzon, Türkiye; 07/10/2009 - 09/10/2009

 • Uysal MP. Öğretim etkinlikleri kuramı ile yaşantısal öğrenme modelinin bütünleştirildiği zeki öğretim sistemi tasarımına yönelik bir model önerisi. 3. International Computer & Instructional Technologies Symposium: Trabzon, Türkiye; 07/10/2009 - 09/10/2009

 • Başkaya Y, Döngel A, Ünlü M, Ağca K, Uysal MP, Kaya Z. Web-based design of a distance education course. 4. International Educational Technologies Conference: Sakarya, Türkiye; 01/10/2007 - 03/10/2007