Doç. Dr. MURAT PAŞA UYSAL

Yönetim Bilişim Sistemleri ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1727
E-Posta : mpuysal[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2008), Gazi Üniversitesi, Eğitim Teknolojisi (Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi)
 • Yüksek Lisans (2002), Çankaya Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği
 • Önlisans (1999), Ege Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği
 • Lisans (1991), Kara Harp Okulu Komutanliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Çalışma Alanları


 • YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

 • YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

Ödüller


 • Uysal MP, Güngörmüş GŞ. ;Research Award. Strategic Researches Academy & SPA Publishing", Antalya, Turkey", 19/10/2018.

 • Uysal MP. ;Doktora Sonrası Araştırma Projesi Bursu. TÜBİTAK (2219 )", Rochester Institute of Technology, New York, USA", 01/05/2011.

 • Uysal MP. ;Eğitim ve Başarı Ödülleri. Genel Kurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı", Türkiye", 01/01/2010.

Projeler


 • ;Mehmetçik İçin Yurttaşlık Eğitimi Uzaktan Eğitim Projesi. ", ", UNDP, Avrupa Birliği, Genel Kurmay Başkanlığı", 16/09/2014.

 • ;TÜBİTAK 2219 Doktora Sonrası Araştırma Projesi Bursu: Quality-Oriented Software Re-Engineering Process Model ile Bilgi Teknolojileri Yönetim Süreçleriyle Bütünleşik Bir E-öğrenme Tasarım Modeli. ", RIT, Rochester, New York, USA", TÜBİTAK", 18/08/2012.

 • ;KKK ve KHO İçin Yürütülen/Geliştirilen 24 Adet Yazılım ve Bilişim Sistemleri Projeleri. ", Ankara", Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Kara Harp Okulu Komutanlığı", 16/09/2014.

Kitaplar


 • Koray M, Sogut MZ, Uysal MP, Karakoc TH. ;The impact of developed energy efficiency model on vessel valuation. In:Sandro Nizetic and Agis Papadopoulos editors. The Role of Exergy in Energy and the Environment. Switzerland: Springer, Cham; 2018. p.311-324.

 • Demiray U, Uysal MP, Söğüt MZ, Özkan G. ;Technical vocational education in Turkey. In:UNESCO Bankkog Office editors. Beyond Access: ICT-Enhanced Innovative Pedagogy in TVET in Asia Pacific. : UNESCO; 2016

 • Uysal MP, Sığrı Ü. ;E-mentörlükten e-öğrenmeye. In:Yamamoto G.T., Demiray U. ve Balcı B. editors. Türkiye de E-öğrenme: Gelişmeler ve Uygulamalar-2. Ankara: Elif Yayınevi; 2012

 • Uysal MP, Gazibey Y. ;E-öğrenmeden mobil öğrenmeye teknoloji yol haritası. In:Yamamoto G.T., Demiray U. ve Kesim M editors. Türkiye?de E-öğrenme: Gelişmeler ve Uygulamalar-1. Ankara: Elif Yayınevi; 2011

 • Uysal MP. ;E-öğrenme ve bilgi teknolojileri yönetimi. In:Yamamoto G.T., Demiray U.ve Kesim M. editors. Türkiye de E-öğrenme: Gelişmeler ve Uygulamalar-1. Ankara: Elif Yayınevi; 2011

 • Siğri Ü, Yakut H, Uysal MP. ;Savunma Planlamasında Antropolojik Yaklaşımlar. In:Altınok, T., Korkmazyürek H., Sığrı Ü. ve Hazır K. editors. Stratejik Savunma Yönetimi: Yeni perspektifler / yeni yaklaşımlar. Ankara: Bizim Büro Yayın; 2010

 • Altunok T, Özsoy İ, Uysal MP. ;Altınok, T., Korkmazyürek H., Sığrı Ü. ve Hazır K. editors. Stratejik Savunma Yönetimi: Yeni perspektifler / yeni yaklaşımlar. Ankara: Bizim Büro Basım Yayın; 2010

Makaleler


 • Holmes DS, Mergen AE, Uysal MP. ;Acceptance Charts: Underutilized Tools in Quality Management. Quality Progress, 2018; 1(1):-. ( Directory of Open Access Journals )

 • Uysal MP. ;A Formal Method for Mapping Software Engineering Practices to Essence. International Journal of Software Engineering & Applications, 2018; 9(6):1-10. ( EBSCO )

 • Güngörmüş GŞ, Uysal MP. ;Effects of Mobile-Supported and Project Based Learning on Attitues and Performances of Students. Journal of Strategic Research in Social Science, 2018; 4(4):53-66. ( index copernicus )

 • Uysal MP, Halıcı A. ;Representing essence of software engineering in enterprise architecture knowledge domain. International Journal of Management and Applied Science, 2018; 4(5):6-9. ( Directory of Open Access Journals )

 • Uysal MP. ;Yazılım mühendisliğinde deneysel bir çalışma: Proje tabanlı ve proje destekli yöntemlerin ürün ve akademik başarıya etkileri. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2018; 24(2):-. ( EBSCO )

 • Uysal MP, Söğüt MZ. ;An integrated research for architecture-based energy management in sustainable airports. Energy. Energy, 2017; 140(2):1387-1397. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Uysal MP, Mergen AE. ;Yazılım Yeniden Yapılamaya Yönelik Bir Kurumsal Mimari: Model Güdümlü ve Ontoloji Tabanlı Bir Yaklaşım. Dokuz Eylül Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 2017; 19(55):24-42.

 • Uysal MP. ;In search of software engineering foundations: A theoretical and trans-disciplinary perspective. International Journal of Computer Theory and Engineering, 2016; 8(4):328-332. ( ISI Database'e giren tüm indeksler )

 • Söğüt M, Uysal MP, Gazibey Y, Hepbaşlı A. ;Concept mapping sustainable energy management for a holistic approach to energy strategies. International Journal of Global Warming, 2016; 10(1):75-91. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Uysal MP. ;Towards a software engineering research framework: Extending Design Science Research. International Research Journal of Engineering and Technology, 2016; 3(2):21-27. ( Index Copernicus )

 • Uysal MP. ;Evaluation of learning environments for object-oriented programming: Measuring cognitive load with a novel measurement technique. Interactive Learning Environments. Interactive Learning Environments, 2015; 1(1):1-20. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Uysal MP. ;Interviews with college students: Evaluating computer programming environments for introductory courses. Journal of College Teaching & Learning, 2014; 11(2):126-136. ( ERIC )

 • Uysal MP. ;Improving first computer programming experiences: The case of adapting a web-supported and well-structured problem-solving method to classroom environment. Contemporary Educational Technology, 2014; 5(3):198-217. ( ERIC )

 • Uysal MP. ;Towards the use of a novel method: The first experiences on measuring the cognitive load of learned programming skills. Turkish Online Journal of Distance Education, 2013; 14(1):-. ( Australian Education )

 • Uysal MP, Sakarya F, Erun T. ;Kalite fonksiyon yayılımı yönteminin e-öğrenme geliştirme süreçlerine uyarlanması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 2012; 1(1):60-73. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Uysal MP. ;The effects of objects-first and objects-late methods on achievements of OOP learners. Journal of Software Engineering and Applications, 2012; 5(10):816-822. ( Directory of Open Access Journals )

 • Uysal MP. ;Bilgi teknolojileri yönetim süreçleriyle bütünleşik bir e-öğrenme tasarım modeli. E-Journal of New World Sciences Academy-Education Sciences, 2012; 1:251-268. ( EBSCO )

 • Uysal MP, Yalın Hİ. ;Öğretim Etkinlikleri Kuramına göre tasarlanan öğretim yazılımının akademik başarıya etkis. International Journal of Human Sciences, 2012; 9(1):186-204. ( EBSCO )

 • Uysal MP. ;The domains for the multi-criteria decisions about e-learning systems. Turkish Online Journal of Distance Education, 2012; 13(2):-. ( ERIC )

 • Teke M, Tabak A, Kabak M, Çelik M, Uysal MP, Köse E. ;Örgütsel değişim ölçüm aracı geliştirmede analitik hiyerarşi yöntemi ve bulanık bilişsel haritalama: Bir örnek olay uygulaması. KHO Bilim Dergisi, 2010; 20(12):61-85.

 • Çelik M, Tabak A, Uysal MP, Sığrı Ü, Turunç Ö. ;The relationship between burnout and emotional labor of the employees in hospital sector. International Journal of Business and Management Studies, 2010; 2(1):47-54. ( EBSCO )

 • Uysal MP. ;Öğretim etkinlikleri kuramı ve BDÖ tasarımına yeni bir dinamik yaklaşım. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2010; 11(2):75-96. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Uysal MP. ;Kavramsal ve yapısal düzeyde öğrenme stillerine uyarlanan bilgisayar destekli alıştırmaların akademik başarıya etkisi. KHO Savunma Bilimleri Dergisi, 2009; 8(2):191-215. ( EBSCO )

Bildiriler


 • Uysal MP, Güngörmüş GŞ. ;Sağlık ve Hastane Bilgi Sistemlerinde Kurumsal Mimari Yaklaşımı. International Conference Of Strategic Research On Scientific Studies And Education: Antalya, Türkiye; 19/10/2018 - 21/10/2018

 • Güngörmüş GŞ, Uysal MP. ;Proje Tabanli ve Mobil Uygulama Destekli Öğrenmenin Öğrencilerin Tutum ve Performansina Etkisi. International Conference Of Strategic Research On Scientific Studies And Education: Antalya, Türkiye; 19/10/2018 - 21/10/2018

 • Uysal MP. ;Using Concept Algebra For Mapping Software Practices To Essence Framework. 4th International Conference on Software Engineering: Copenhagen, Denmark; 29/09/2018 - 30/09/2018

 • Uysal MP, Giray G. ;Yazılım Yeniden Yapılamada Öz Çerçeve Yaklaşımı. 12. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu: Sabancı Üniversitesi İstanbul; 10/09/2018 - 12/09/2018

 • Güngörmüş GŞ, Uysal MP. ;Bankacılık sektöründe iş zekâsı uygulamaları: Bir sistematik haritalama çalışması. I. Uluslararası Bankacılık Kongresi: Ankara, Türkiye; 04/05/2018 - 05/05/2018

 • Öğütçü G, Özkoç EE, Uysal MP. ;A systematic mapping study on mobile information systems and security. 11. IADIS International Conference on Information Systems: Lisbon-Portugal; 14/04/2018 - 16/04/2018

 • Uysal MP, Halici A. ;Representing essence of software engineering in enterprise architecture knowledge domain. International Conference on Advances in Business Management and Information Technology (ICABMIT): Tokyo, Japonya; 28/03/2018 - 30/03/2018

 • Holmes DS, Mergen AE, Uysal MP. ;Alternative methods for checking the stability of the univariate and multivariate process data prior to more advanced applications. 47th the Northeast Decision Sciences 2018 Annual Conference: Providence, Roth Island, USA; 12/03/2018 - 14/03/2018

 • Uysal MP, Giray G. ;Yazılım mühendisliği araştırmalarında Öz Çerçeve (Essence Framework) yaklaşımı. 11. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu: Alanya, Türkiye; 18/10/2017 - 20/10/2017

 • Giray G, Uysal MP. ;Üniversitelerdeki yazılım mühendisliği öğretim programlarında teknik olmayan becerilerin yeri: İlk sonuçlar. 11. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu: Alanya, Türkiye; 18/10/2017 - 20/10/2017

 • Uysal MP, Çetinkaya E. ;IT governance practices and key performance indicators: A systematic mapping study. 4th International Management Information Systems Conference: İstanbul, Türkiye; 17/10/2017 - 20/10/2017

 • Uysal MP, Söğüt MZ. ;Energy analysis of airport services using enterprise architecture. International Symposium on Sustainable Aviation: Ukrayna, Kiev; 10/09/2017 - 13/09/2017

 • Uysal MP, Halici A, Mergen AE. ;Re-engineering Enterprise Architectures. 12th Conference on Information Systems Management: Çek Cumhuriyeti Prag; 03/09/2017 - 06/09/2017

 • Uysal MP, Karakaya KM. ;Ontology-supported enterprise architecture analysis. IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering: Ukrayna, Kiev; 29/05/2017 - 02/06/2017

 • Koray M, Söğüt MZ, Uysal MP, Karakoç TH. ;Development of Enterprise Architecture for Green Ships. 9th International Exergy, Energy and Environment Symposium: Hırvatistan, Split; 14/05/2017 - 17/05/2017

 • Uysal MP. ;Yazılım mühendisliğinde proje tabanlı ve proje destekli öğretim yöntemlerinin akademik başarı ve ürün performansına etkileri. 10. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu: Türkiye, Çanakkale; 24/10/2016 - 26/10/2016

 • Uysal MP, Mergen AE. ;Yazılım yeniden yapılamaya yönelik bir kurumsal mimari: model güdümlü ve ontoloji tabanlı bir yaklaşım. Ulusal Yazılım Mimarisi Konferansı: İstanbul, Türkiye; 05/09/2016 - 06/09/2016

 • Uysal MP, Söğüt MZ. ;A systematic mapping study on aviation information systems and sustainability. International Symposium on Sustainable Aviation: İstanbul, Türkiye; 29/05/2016 - 01/06/2016

 • Söğüt MZ, Uysal MP. ;Towards an architecture for energy management information systems and sustainable airports. International Symposium on Sustainable Aviation: İstanbul, Türkiye; 29/05/2016 - 01/06/2016

 • Uysal MP, Söğüt MZ, Hepbaşlı A, Karakoç TH. ;A research on modeling and simulation approaches to building energy systems. 11th International Green Energy Conference: Anchorage, Alaska, USA; 08/05/2016 - 11/05/2016

 • Uysal MP, Söğüt MZ. ;Bina enerji sistemlerinde modelleme ve simülasyon yaklaşımları. 6. Ulusal Savunma Uygulamaları Modelleme ve Simülasyon Konferansı: Ankara, Türkiye; 11/11/2015 - 12/11/2015

 • Aplak HS, Söğüt MZ, Uysal MP. ;Endüstriyel uygulamalarda sürdürülebilir sektörel enerji yönetim modeli. 35. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi: Ankara, Türkiye; 09/09/2015 - 11/09/2015

 • Uysal MP, Mergen AE. ;Yazılım yeniden yapılamaya yönelik model güdümlü ve kaliteye yönelimli süreç modeli. 9. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu: İzmir, Türkiye; 09/09/2015 - 11/09/2015

 • Uysal MP. ;Extending the Design Science Research Methodology for software engineering. 8th Engineering and Technology Symposium: Ankara, Türkiye; 14/05/2015 - 15/05/2015

 • Uysal MP. ;In search of software engineering foundations: A theoretical and trans-disciplinary perspective. 7th International Conference on Computer Engineering and Technology: Paris, Fransa; 13/04/2015 - 15/04/2015

 • Söğüt MZ, Uysal MP, Gazibey Y, Hepbaşlı A. ;A holistic approach to sustainable development: Concept mapping of energy management. 13. International Conference on Clean Energy: İstanbul, Türkiye; 08/06/2014 - 12/06/2014

 • Uysal MP. ;The effects of a web-supported and well-structured problem-based method on achievements of learners. 3rd International Conference on the Future of Education: Floransa, İtalya; 13/06/2013 - 14/06/2013

 • Uysal MP, Mergen AE. ;A quality-oriented approach to software reengineering. the Northeast Decision Sciences 2013 Annual Conference: Brooklyn, NY, USA; 05/04/2013 - 07/04/2013

 • Uysal MP. ;Bilgi teknolojileri yönetim süreçleriyle bütünleşik bir e-öğrenme tasarım modeli. 5. International Computer & Instructional Technologies Symposium: Elazığ, Türkiye; 22/09/2011 - 24/09/2011

 • Uysal MP, Sakarya F, Erun T. ;Kalite fonksiyonu yayılımı yönteminin e-öğrenme sistem geliştirme süreçlerine uyarlanması. 5. International Computer & Instructional Technologies Symposium: Elazığ, Türkiye; 22/09/2011 - 24/09/2011

 • Uysal MP. ;Sayısal savaş ve harekât ortamına yönelik çevik yazılım geliştirme. 5. Savunma Teknolojileri Kongresi: Ankara, Türkiye; 23/06/2010 - 25/06/2010

 • Gazibey Y, Uysal MP. ;Mobil öğrenim için teknoloji yol haritası. 10th International Educational Technology Conference: İstanbul, Türkiye; 26/04/2010 - 28/04/2010

 • Parlakkılıç A, Uysal MP. ;E-öğrenme sistemlerinde güvenlik tehditleri ve karşı tedbirler. 10th International Educational Technology Conference: İstanbul, Türkiye; 26/04/2010 - 28/04/2010

 • Karapınar E, Uysal MP. ;İnsansız sistemlerin öğretimine yönelik bütünleşik bir model önerisi. 10th International Educational Technology Conference: İstanbul, Türkiye; 26/04/2010 - 28/04/2010

 • Uysal MP, Sığrı Ü, Parlakkılıç A. ;İşletmelerde yönetici eğitimi süreçlerinde mentorluğun etkililiğinin arttırılmasına yönelik bir tasarım modeli: Harmanlanmış mentorluk. 10th International Educational Technology Conference: İstanbul, Türkiye; 26/04/2010 - 28/04/2010

 • Uysal MP. ;Analytic hierarchy process approach to decisions on instructional software. 10th International Educational Technology Conference: İstanbul, Türkiye; 26/04/2010 - 28/04/2010

 • Uysal MP. ;Öğrenme stillerinin bulanık mantıkla modellenmesi. 10th International Educational Technology Conference: İstanbul, Türkiye; 26/04/2010 - 28/04/2010

 • Uysal MP. ;Öğretim etkinlikleri kuramına göre tasarlanan zeki öğretim sisteminin akademik başarıya etkisi. 10th International Educational Technology Conference: İstanbul, Türkiye; 26/04/2010 - 28/04/2010

 • Uysal MP, Parlakkılıç A. ;COBIT ve e-öğrenme. 10th International Educational Technology Conference: İstanbul, Türkiye; 26/04/2010 - 28/04/2010

 • Parlakkılıç A, Uysal MP. ;Ağ temelli e-öğrenme modelleri. 10th International Educational Technology Conference: İstanbul, Türkiye; 26/04/2010 - 28/04/2010

 • Sığrı Ü, Uysal MP. ;A holistic approach to e-learning: a case study on perceptions of graduate program students. Second International Conference on eGovernment and eGovernance: Antalya, Türkiye; 11/03/2010 - 12/03/2010

 • Uysal MP. ;Öğretim etkinlikleri kuramı ile yaşantısal öğrenme modelinin bütünleştirildiği zeki öğretim sistemi tasarımına yönelik bir model önerisi. 3. International Computer & Instructional Technologies Symposium: Trabzon, Türkiye; 07/10/2009 - 09/10/2009

 • Uysal MP, Yalın Hİ. ;Bilgi nesnesi tabanlı ve öğrenme stillerine uyarlanabilen alıştırma yazılımının akademik başarıya etkisi. 3. International Computer & Instructional Technologies Symposium: Trabzon, Türkiye; 07/10/2009 - 09/10/2009

 • Başkaya Y, Döngel A, Ünlü M, Ağca K, Uysal MP, Kaya Z. ;Web-based design of a distance education course. 4. International Educational Technologies Conference: Sakarya, Türkiye; 01/10/2007 - 03/10/2007