Prof. Dr. ADALET HAZAR

Bankacılık ve Finans ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1690
E-Posta : ahazar[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2009), Gazi Üniversitesi, Muhasebe Ve Finans
 • Yüksek Lisans (1996), Gazi Üniversitesi, İşletme
 • Lisans (1981), Gazi Üniversitesi, Bankacilik Ve Sigortacilik

Çalışma Alanları


 • BANKACILIK

 • FİNANS

Ödüller


 • Hazar A, Babuşcu Ş. Best Paper International Conference on Economics, Banking & Finance E-Commerce. ROEES Conference Chair", Maldives", 27/08/2019.

Kitaplar


 • Babuşcu Ş, Hazar A. Sermaye Piyasaları. Ankara: Akademi; 2019

 • Babuşcu Ş, Hazae A. Finansal Piyasalar ve Kurumlar. Ankara: Akademi; 2019

 • Babuşcu Ş, Hazar A. Banka Risk Yönetimi. Ankara: Akademi; 2018

 • Hazar A, Babuşcu Ş. Banka Hukuku. Ankara: Akademi; 2018

 • Erdoğan N. Adalet Hazar editors. Küresel Krizin 10 Yılı. Ankara: Akademi; 2018

 • Hazar A. Paranın Zaman Değeri. In:Aysel Gündoğdu editors. Finansal Yönetim. Ankara: Seçkin; 2018. p.135-156.

 • Babuşcu Ş, Hazar A. Banka Risk Yönetimi. Ankara: Akademi; 2018

 • Hazar A, Babuşcu Ş. Banka Hukuku. Ankara: Akademi; 2018

 • Hazar A, Babuşcu Ş. Bankacılığa Giriş. Ankara: Akademi; 2017

 • Hazar A. Paranın Zaman Değeri. In:Yrd. Doç. Dr. Aysel Gündoğdu editors. Finansal Yönetim. Ankara: Seçkin; 2017. p.15-35.

 • Babuşcu Ş, Hazar A, Ekmim Kocaman B. Kredilendirmede Finansal Tablolar Analizi. Ankara: Akademi; 2017

 • Hazar A, Babuşcu Ş. Temel Banka Muhasebesi - Şube İşlemleri-. Ankara: Akademi; 2017

 • Hazar A, Babuşcu Ş. Genel Bankacılık Bilgileri. Ankara: Akademi; 2016

 • Hazar A. Gayrimenkul Değerleme. Ankara: Seçkin; 2013

 • Hazar A, Babuşcu1 Ş. Banka Aktif Pasif Yönetimi. Ankara: Akademi; 2013

Makaleler


 • Cula S, Hazar A, Babuşcu Ş. ANALYSIS OF THE PROGRESS OF TURKISH BANKING SECTOR. Asian Journal of Management Sciences & Education, 2019; 8(1):50-56. ( EBSCO )

 • Hazar A, Babuşcu Ş, Tekindal MA, Köksal MO. Bankacılık Sektöründe Sermaye Yeterliliği Rasyosunu Belirleyen Risklerin Analizi. International Journal of Economic and Administrative Studies, 2018; (20):135-150. ( EBSCO )

 • Tunç C, Solakoğlu MN, Hazar A, Babuşcu Ş. Exchange rate risk and international trade: The role of third country effect. Economics Letters, 2018; (167):152-155. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Gürol B, Hazar A. Türkiye?de Faaliyet Gösteren Hayat Dışı ve Hayat Emeklilik Sigorta Şirketlerinin Performanslarının Karşılaştırılması. Journal of Current Researches on Social Sciences (JoCReSS), 2018; 8(3):71-78. ( Index Copernicus )

 • Ekim Kocaman B, Hazar A, Babuşcu Ş. Türk Bankacılık Sektöründe Sorunlu Kredilerin Yapılandırılmasının Banka Karlılığı Üzerine Etkileri. Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, 2018; 3(3):226-242. ( ASOS Sosyal Bilimler İndeksi )

 • Hazar A, Babuşcu Ş, Tekindal MA, Köksal MO. Bankacılık Sektöründe Sermaye Yeterliliği Rasyosunu Belirleyen Risklerin Analizi. International Journal of Economic and Administrative Studies, 2018; 20(11):135-150. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Gürol B, Hazar A, Bahadır C. Analysing the Performances of Asset Management Companies Operating in Turkey by Using Multimoora Method. Journal of Business Economics and Finance, 2018; :-. ( EBSCO )

 • Yümlü A, Hazar A. Türk Bankacılık Sektöründe Şube Performans Ölçüm Sistemleri ve Bankalar Arasında Karşılaştırmalı Analiz. Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2018; 2(1):66-87.

 • Ellialtıoğlu N, Hazar A. Foreks Piyasaları ve Türkiyede Yasal Düzenlemeler Sonrası Uygulama Değişikliklerinin Analizi. Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2018; 1(1):62-98.

 • Hazar A, Sunal O, Babuşcu Ş, Sezgin Alp Ö. Türk Bankacılık Sektöründe Piyasa Yoğunlaşması: 2001 Krizi Öncesi ve Sonrasının Karşılaştırılması. Maliye ve Finans Yazıları, 2017; :-. ( EBSCO )

 • Ellialtıoğlu N, Hazar A. FOREKS PİYASALARI VE TÜRKİYE?DE YASAL DÜZENLEMELER SONRASI UYGULAMA DEĞİŞİKLİKLERİNİN ANALİZİ. Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2017; :-.

 • Sezgin Alp Ö, Babuşcu Ş, Sunal O, Hazar A. Bankaların Takipteki Kredilerini Varlık Yönetim Şirketlerine Satışlarının Verimliliğe Etkisi. Journal of Economics, Finance, and Accounting, 2016; 3(4):345-354. ( EBSCO )

 • Kadoğlu G, Hazar A, Yükçü İ. Kredi Temerrüt Takası İle Menkul Kıymet Borsaları Arasındaki İlişki: Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülke Uygulamaları. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gaziantep, Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi /Journal of Turkish Social Sciences Research, 2016; 1(2):1-21.

 • Arasan O, Hazar A, Babuşcu Ş. BISTECH Geçişi ve Varantlara Etkisi. Savunma Bilimleri Dergisi, 2016; :-. ( EBSCO )

 • Yenice S, Hazar A. A Study for The Interaction Between Risk Premiums And Stock Exchange in Developing Countries. Journal of Economics Finance and Accounting(JEFA), 2015; 2(2):135-151. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Sezgin Alp Ö, Hazar A. Banka Performanslarının Ölçümünde Risk Bazlı Uzaklık Yönlü Fonksiyon Yaklaşımı. Maliye ve Finans Yazıları, 2015; 29(103):157-174. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Hazar A, Yenice S. Zorunlu Karşılık Uygulamasının Bankaların Bilançolarına Etkisi. A.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 2015; 15(4):143-158. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yenice S, Hazar A. Ekonomik Değişimlerin Bankaların Finansal Davranışlarına Etkisi: Türkiye Örneği. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 2014; 16(1):117-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Babuşcu Ş, Hazar A. The Impact of Foreign Capital on Efficiency and Productivity of the Turkish Banking Sector. American International Journal of Contemporary Research, 2013; 3(1):158-182. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Babuşcu Ş, Hazar A. Varlık Yönetim Şirketlerine Satılacak Takipteki Krediler İçin Değerleme - Varsayımsal Bir Yaklaşım-. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 2013; 15(1):153-175. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Babuşcu Ş, Hazar A. Bankaların Mali Bünyeleri İle Yasal Düzenlemelerin İlişkisi ? 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Çerçevesinde Bir Analiz. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 2013; 13(39):79-102. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Babuşcu Ş, Hazar A. Türk Bankacılık Sektörü Kredi-Mevduat Gelişmelerinin Bölgesel Analizi (2005-2011). Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBD Dergisi, 2013; 3(1):93-119. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Hazar A. İMKB-30 Endeksi ve VOB İMKB-30 Endeks Sözleşmeleri Arasındaki Arbitraj Olanaklarının Taşıma Maliyeti Yöntemi ile Değerlendirilmesi. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2013; 6(2):138-148. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Babuşcu Ş, Hazar A. An Analysis Of The Disparities, Divergences And Differences In Financial Structures Of Primary Dealer (PD) Banks And Non-Primary Dealer (NPD) Bank. International Business Research, 2012; 5(11):121-135. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

Bildiriler


 • Hazar A, Babuşcu Ş, Köksal MO, Tekindal MA. Does Asset Diversification In Banks Reduce Risk??, International Conference on Economics, Banking & Finance E-Commerce, Social Science and Management Studies. International Conference on Economics, Banking & Finance E-Commerce, Social Science and Management Studies: Maldives; 27/08/2019 - 28/08/2019

 • Babuşcu Ş, Hazar A, Sezgin Alp Ö, Köksal MO. Does The Liability Diversification In The Banks Effect Productivity??. International Conference on Economics, Banking & Finance E-Commerce, Social Science and Management Studies: Maldives; 27/08/2019 - 28/08/2019

 • Sağlam A, Babuşcu Ş, Hazar A. Sendikasyon Kredisi Kullanımının BİST?te İşlem Gören Bankaların Hisse Senedi Getirilerine Etkisinin Olay Yöntemi (Event Study) İle Analizi. II. Uluslararası Bankacılık Kongresi: Çorum; 19/04/2019 - 20/04/2019

 • Ekim Kocaman B, Hazar A, Babuşcu Ş. Türk Bankacılık Sektöründe Aktif Çeşitlendirmesinin Banka Karlılığı Üzerine Etkisi. II. Uluslararası Bankacılık Kongresi: Çorum; 19/04/2019 - 20/04/2019

 • Yağcı F, Hazar A, Babuşcu Ş. Kurumsal Yönetim Endeksinin Hisse Senedi Getirisi Üzerine Etkisi. II. Uluslararası Bankacılık Kongresi: Çorum; 19/04/2019 - 20/04/2019

 • Yümlü A, Babuşcu Ş, Hazar A. Makro Ekonomik Göstergelerin Bankacılık Sektörü?ne Ait Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi. II. Uluslararası Bankacılık Kongresi: Çorum; 19/04/2019 - 20/04/2019

 • Arasan O, Hazar A, Babuşcu Ş. Türkiye?de Yaşanan Genel Seçimlerin BIST 100 Endeks Volatilitesi Üzerindeki Etkileri. II. Uluslararası Bankacılık Kongresi: Çorum; 19/04/2019 - 20/04/2019

 • Hazar A, Babuşcu Ş, Köksal MO, Tekindal MA. Faiz Marjlarının Bankaların Risk Üstlenmesinde Etkisi Var mı? - Türkiye Örneği. III. International Applied Social Sciences Congress (C-iasoS ? 2019): Çeşme; 04/04/2019 - 06/04/2019

 • Sezgin Alp Ö, Hazar A, Babuşcu Ş. Piyasa Yapıcısı Olan ve Olmayan Bankaların Finansal Davranışlarına Farklı Bir Bakış ?Zaman Etkisi Önemli mi. 22. Uluslararası Finans Sempozyumu: Mersin; 10/10/2018 - 13/10/2018

 • Ekim Kocaman B, Babuşcu Ş, Hazar A. . Likidite Riskini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Analiz ? Uygulama Örneği. 22. Uluslararası Finans Sempozyumu: Mersin; 10/10/2018 - 13/10/2018

 • Babuşcu Ş, Hazar A, Köksal MO. Analysis of The Effect of The Change In Bank Branch Number on Bank Profitability - The Case Of Turkey. 8th Annual International Conference on Accounting and Finance (AF 2018): Singapur; 01/07/2018 - 02/07/2018

 • Hazar A. Analysis of Changes in Financial Items of the Turkish Banking Sector with VAR Model. 8th Annual International Conference on Accounting and Finance (AF 2018): Singapur; 01/07/2018 - 02/07/2018

 • Cula S, Hazar A, Babuşcu Ş. Türk Bankacılık Sektörünün Gelişiminin Analizi (2005-2016 Dönemi). 3rd International Conference on Applied Economics and Finance (ICOAEF 2017): Cyprus; 06/12/2017 - 07/12/2017

 • Ekim Kocaman B, Hazar A, Babuşcu Ş. Türk Bankacılık Sektöründe Yapılandırılan Kredilerin Banka Karlılık ve Verimliliğine Etkisi. 21. Uluslararası Finans Sempozyumu: Balıkesir; 01/11/2017 - 02/11/2017

 • Solakoğlu MN, Hazar A, Babuşcu Ş. Search For Beta Herding In The CEE Markets The Case Of Hungarian And Romanian Stock Markets. 21. Uluslararası Finans Sempozyumu: Balıkesir; 01/11/2017 - 02/11/2017

 • Hazar A, Babuşcu Ş, Köksal MO. The Effect Of The Independent Audit Report On The Value Of Public Offered Banks' Share: The Case Of Turkey. 14th International Conference On Accounting - Auditing For Development And Sustainability: Albania; 11/10/2017 - 13/10/2017

 • Hazar A, Babuşcu Ş, Köksal MO. The Effect Of The Independent Audit Report On The Value Of Public Offered Banks' Share: The Case Of Turkey. 14th International Conference On Accounting - Auditing For Development And Sustainability: Albania; 11/10/2017 - 13/10/2017

 • Babuşcu Ş, Hazar A, Ekim Kocaman B. Bağımsız Denetim Raporu'nun Sigortacılık Sektöründe Faaliyet Gösteren Halka Açık Şirketlerin Hisse Senedi Değerine Etkisi. 3. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi: Karabük; 28/09/2017 - 29/09/2017

 • Hazar A, Gürol B. Türkiye?de Faaliyet Gösteren Banka İştiraki Olan ve Banka İştiraki Olmayan Sigorta Şirketlerinin Performanslarının Karşılaştırılması. 3. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi: Karabük; 28/09/2017 - 29/09/2017

 • Ekim Kocaman B, Hazar A, Babuşcu Ş. Bağımsız Denetim Raporu'nun BİST 30 Şirketlerinin Hisse Senedi Değerine Etkisi. IASOS International Applied Social Sciences Congress: Uşak; 21/09/2017 - 23/09/2017

 • Ekim Kocaman B, Babuşcu Ş, Hazar A. Bağımsız Denetim Raporu'nun BİST 30 Şirketlerinin Hisse Senedi Değerine Etkis. IASOS International Applied Social Sciences Congress: Uşak; 21/09/2017 - 23/09/2017

 • Gürol B, Hazar A. Investıgatıon of Turkish Banking Sektor Financial Statement Risk Mapping and Change of The Map Before and After The Financial Crises. 3rd International Conference On The Changing World And Social Research: Roma İtalya; 08/08/2017 - 10/08/2017

 • Hazar A, Babuşcu Ş, Tekindal MA, Köksal MO. Bankacılık Sektöründe Sermaye Yeterliliği Rasyosunu Belirleyen Risklerin Analizi. 20. Finans Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi: Trabzon; 19/10/2016 - 22/10/2016

 • Solakoğlu N, Hazar A, Babuşcu Ş, Demir U. The Effect of Women on Bank Efficiency: A Stochastic Frontier Approach For Turkey. 20. Finans Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi: Trabzon; 19/10/2016 - 22/10/2016

 • Yenice S, Hazar A. Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Risk Primleri İle Menkul Kıymet Borsalarının Etkileşiminin İncelenmesi. 18. Ulusal Finans Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi: Pamukkale; 15/10/2014 - 18/10/2014

 • Sezgin Alp Ö, Hazar A. Banka Performanslarının Ölçümünde Risk Bazlı Uzaklık Yönlü Fonksiyon Yaklaşımı. 18. Ulusal Finans Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi: Pamukkale Denizli; 15/10/2014 - 18/10/2014

 • Yenice S, Hazar A. Ekonomik Değişimlerin Bankaların Finansal Davranışlarına Etkisi ? Türkiye Örneği. 17. Ulusal Finans Sempozyumu, Muğla Üniversitesi: Muğla; 23/10/2013 - 26/10/2013

 • Hazar A, Babuşcu Ş, Köksal MO. Bankaların Finansal Bünyelerindeki Erken Uyarı Göstergelerine Farklı Bir Bakış- 1992-2001 Dönemi Türkiye Örneği. 17. Ulusal Finans Sempozyumu: Muğla; 23/10/2013 - 26/10/2013

 • Başcı S, Hazar A, Babuşcu Ş, Köksal MO. A CAMELS Analysis on the Turkish Banking Sector: Rating of the 2004-2011 Period In Terms of Capital Ownership and Scale. , 9th EBES Conference ? Rome, Faculty of Economics Sapienza University of Rome: Roma İtalya; 11/01/2013 - 13/01/2013