Doç. Dr. ADALET HAZAR

Bankacılık ve Finans ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1690
E-Posta : ahazar[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2009), Gazi Üniversitesi, Muhasebe Ve Finans
 • Yüksek Lisans (1996), Gazi Üniversitesi, İşletme
 • Lisans (1981), Gazi Üniversitesi, Bankacilik Ve Sigortacilik

Çalışma Alanları


 • BANKACILIK

 • FİNANS

Kitaplar


 • Hazar A, Babuşcu Ş. ;Banka Hukuku. Ankara: Akademi; 2018

 • Hazar A. ;Paranın Zaman Değeri. In:Aysel Gündoğdu editors. Finansal Yönetim. Ankara: Seçkin; 2018. p.135-156.

 • Babuşcu Ş, Hazar A. ;Banka Risk Yönetimi. Ankara: Akademi; 2018

 • Erdoğan N. ;Adalet Hazar editors. Küresel Krizin 10 Yılı. Ankara: Akademi; 2018

 • Hazar A. ;Paranın Zaman Değeri. In:Yrd. Doç. Dr. Aysel Gündoğdu editors. Finansal Yönetim. Ankara: Seçkin; 2017. p.15-35.

 • Hazar A, Babuşcu Ş. ;Temel Banka Muhasebesi - Şube İşlemleri-. Ankara: Akademi; 2017

 • Hazar A, Babuşcu Ş. ;Bankacılığa Giriş. Ankara: Akademi; 2017

 • Babuşcu Ş, Hazar A, Ekmim Kocaman B. ;Kredilendirmede Finansal Tablolar Analizi. Ankara: Akademi; 2017

 • Hazar A, Babuşcu Ş. ;Genel Bankacılık Bilgileri. Ankara: Akademi; 2016

 • Hazar A. ;Gayrimenkul Değerleme. Ankara: Seçkin; 2013

 • Hazar A, Babuşcu1 Ş. ;Banka Aktif Pasif Yönetimi. Ankara: Akademi; 2013

Makaleler


 • Hazar A, Babuşcu Ş, Tekindal MA, Köksal MO. ;Bankacılık Sektöründe Sermaye Yeterliliği Rasyosunu Belirleyen Risklerin Analizi. International Journal of Economic and Administrative Studies, 2018; (20):135-150. ( EBSCO )

 • Ellialtıoğlu N, Hazar A. ;Foreks Piyasaları ve Türkiyede Yasal Düzenlemeler Sonrası Uygulama Değişikliklerinin Analizi. Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2018; 1(1):62-98.

 • Gürol B, Hazar A, Bahadır C. ;Analysing the Performances of Asset Management Companies Operating in Turkey by Using Multimoora Method. Journal of Business Economics and Finance, 2018; :-. ( EBSCO )

 • Yümlü A, Hazar A. ;Türk Bankacılık Sektöründe Şube Performans Ölçüm Sistemleri ve Bankalar Arasında Karşılaştırmalı Analiz. Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2018; 2(1):66-87.

 • Tunç C, Solakoğlu MN, Hazar A, Babuşcu Ş. ;Exchange rate risk and international trade: The role of third country effect. Economics Letters, 2018; (167):152-155. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Ellialtıoğlu N, Hazar A. ;FOREKS PİYASALARI VE TÜRKİYE?DE YASAL DÜZENLEMELER SONRASI UYGULAMA DEĞİŞİKLİKLERİNİN ANALİZİ. Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2017; :-.

 • Hazar A, Sunal O, Babuşcu Ş, Sezgin Alp Ö. ;Türk Bankacılık Sektöründe Piyasa Yoğunlaşması: 2001 Krizi Öncesi ve Sonrasının Karşılaştırılması. Maliye ve Finans Yazıları, 2017; :-. ( EBSCO )

 • Sezgin Alp Ö, Babuşcu Ş, Sunal O, Hazar A. ;Bankaların Takipteki Kredilerini Varlık Yönetim Şirketlerine Satışlarının Verimliliğe Etkisi. Journal of Economics, Finance, and Accounting, 2016; 3(4):345-354. ( EBSCO )

 • Arasan O, Hazar A, Babuşcu Ş. ;BISTECH Geçişi ve Varantlara Etkisi. Savunma Bilimleri Dergisi, 2016; :-. ( EBSCO )

 • Kadoğlu G, Hazar A, Yükçü İ. ;Kredi Temerrüt Takası İle Menkul Kıymet Borsaları Arasındaki İlişki: Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülke Uygulamaları. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gaziantep, Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi /Journal of Turkish Social Sciences Research, 2016; 1(2):1-21.

 • Yenice S, Hazar A. ;A Study for The Interaction Between Risk Premiums And Stock Exchange in Developing Countries. Journal of Economics Finance and Accounting(JEFA), 2015; 2(2):135-151. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Sezgin Alp Ö, Hazar A. ;Banka Performanslarının Ölçümünde Risk Bazlı Uzaklık Yönlü Fonksiyon Yaklaşımı. Maliye ve Finans Yazıları, 2015; 29(103):157-174. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Hazar A, Yenice S. ;Zorunlu Karşılık Uygulamasının Bankaların Bilançolarına Etkisi. A.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 2015; 15(4):143-158. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yenice S, Hazar A. ;Ekonomik Değişimlerin Bankaların Finansal Davranışlarına Etkisi: Türkiye Örneği. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 2014; 16(1):117-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Babuşcu Ş, Hazar A. ;The Impact of Foreign Capital on Efficiency and Productivity of the Turkish Banking Sector. American International Journal of Contemporary Research, 2013; 3(1):158-182. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Babuşcu Ş, Hazar A. ;Varlık Yönetim Şirketlerine Satılacak Takipteki Krediler İçin Değerleme - Varsayımsal Bir Yaklaşım-. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 2013; 15(1):153-175. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Babuşcu Ş, Hazar A. ;Türk Bankacılık Sektörü Kredi-Mevduat Gelişmelerinin Bölgesel Analizi (2005-2011). Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBD Dergisi, 2013; 3(1):93-119. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Hazar A. ;İMKB-30 Endeksi ve VOB İMKB-30 Endeks Sözleşmeleri Arasındaki Arbitraj Olanaklarının Taşıma Maliyeti Yöntemi ile Değerlendirilmesi. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2013; 6(2):138-148. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Babuşcu Ş, Hazar A. ;Bankaların Mali Bünyeleri İle Yasal Düzenlemelerin İlişkisi ? 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Çerçevesinde Bir Analiz. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 2013; 13(39):79-102. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Babuşcu Ş, Hazar A. ;An Analysis Of The Disparities, Divergences And Differences In Financial Structures Of Primary Dealer (PD) Banks And Non-Primary Dealer (NPD) Bank. International Business Research, 2012; 5(11):121-135. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

Bildiriler


 • Babuşcu Ş, Hazar A, Köksal MO. ;Analysis of The Effect of The Change In Bank Branch Number on Bank Profitability - The Case Of Turkey. 8th Annual International Conference on Accounting and Finance (AF 2018): Singapur; 01/07/2018 - 02/07/2018

 • Hazar A. ;Analysis of Changes in Financial Items of the Turkish Banking Sector with VAR Model. 8th Annual International Conference on Accounting and Finance (AF 2018): Singapur; 01/07/2018 - 02/07/2018

 • Cula S, Hazar A, Babuşcu Ş. ;Türk Bankacılık Sektörünün Gelişiminin Analizi (2005-2016 Dönemi). 3rd International Conference on Applied Economics and Finance (ICOAEF 2017): Cyprus; 06/12/2017 - 07/12/2017

 • Solakoğlu MN, Hazar A, Babuşcu Ş. ;Search For Beta Herding In The CEE Markets The Case Of Hungarian And Romanian Stock Markets. 21. Uluslararası Finans Sempozyumu: Balıkesir; 01/11/2017 - 02/11/2017

 • Ekim Kocaman B, Hazar A, Babuşcu Ş. ;Türk Bankacılık Sektöründe Yapılandırılan Kredilerin Banka Karlılık ve Verimliliğine Etkisi. 21. Uluslararası Finans Sempozyumu: Balıkesir; 01/11/2017 - 02/11/2017

 • Hazar A, Babuşcu Ş, Köksal MO. ;The Effect Of The Independent Audit Report On The Value Of Public Offered Banks' Share: The Case Of Turkey. 14th International Conference On Accounting - Auditing For Development And Sustainability: Albania; 11/10/2017 - 13/10/2017

 • Hazar A, Babuşcu Ş, Köksal MO. ;The Effect Of The Independent Audit Report On The Value Of Public Offered Banks' Share: The Case Of Turkey. 14th International Conference On Accounting - Auditing For Development And Sustainability: Albania; 11/10/2017 - 13/10/2017

 • Hazar A, Gürol B. ;Türkiye?de Faaliyet Gösteren Banka İştiraki Olan ve Banka İştiraki Olmayan Sigorta Şirketlerinin Performanslarının Karşılaştırılması. 3. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi: Karabük; 28/09/2017 - 29/09/2017

 • Babuşcu Ş, Hazar A, Ekim Kocaman B. ;Bağımsız Denetim Raporu'nun Sigortacılık Sektöründe Faaliyet Gösteren Halka Açık Şirketlerin Hisse Senedi Değerine Etkisi. 3. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi: Karabük; 28/09/2017 - 29/09/2017

 • Ekim Kocaman B, Hazar A, Babuşcu Ş. ;Bağımsız Denetim Raporu'nun BİST 30 Şirketlerinin Hisse Senedi Değerine Etkisi. IASOS International Applied Social Sciences Congress: Uşak; 21/09/2017 - 23/09/2017

 • Ekim Kocaman B, Babuşcu Ş, Hazar A. ;Bağımsız Denetim Raporu'nun BİST 30 Şirketlerinin Hisse Senedi Değerine Etkis. IASOS International Applied Social Sciences Congress: Uşak; 21/09/2017 - 23/09/2017

 • Gürol B, Hazar A. ;Investıgatıon of Turkish Banking Sektor Financial Statement Risk Mapping and Change of The Map Before and After The Financial Crises. 3rd International Conference On The Changing World And Social Research: Roma İtalya; 08/08/2017 - 10/08/2017

 • Hazar A, Babuşcu Ş, Tekindal MA, Köksal MO. ;Bankacılık Sektöründe Sermaye Yeterliliği Rasyosunu Belirleyen Risklerin Analizi. 20. Finans Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi: Trabzon; 19/10/2016 - 22/10/2016

 • Solakoğlu N, Hazar A, Babuşcu Ş, Demir U. ;The Effect of Women on Bank Efficiency: A Stochastic Frontier Approach For Turkey. 20. Finans Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi: Trabzon; 19/10/2016 - 22/10/2016

 • Sezgin Alp Ö, Hazar A. ;Banka Performanslarının Ölçümünde Risk Bazlı Uzaklık Yönlü Fonksiyon Yaklaşımı. 18. Ulusal Finans Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi: Pamukkale Denizli; 15/10/2014 - 18/10/2014

 • Yenice S, Hazar A. ;Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Risk Primleri İle Menkul Kıymet Borsalarının Etkileşiminin İncelenmesi. 18. Ulusal Finans Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi: Pamukkale; 15/10/2014 - 18/10/2014

 • Yenice S, Hazar A. ;Ekonomik Değişimlerin Bankaların Finansal Davranışlarına Etkisi ? Türkiye Örneği. 17. Ulusal Finans Sempozyumu, Muğla Üniversitesi: Muğla; 23/10/2013 - 26/10/2013

 • Hazar A, Babuşcu Ş, Köksal MO. ;Bankaların Finansal Bünyelerindeki Erken Uyarı Göstergelerine Farklı Bir Bakış- 1992-2001 Dönemi Türkiye Örneği. 17. Ulusal Finans Sempozyumu: Muğla; 23/10/2013 - 26/10/2013

 • Başcı S, Hazar A, Babuşcu Ş, Köksal MO. ;A CAMELS Analysis on the Turkish Banking Sector: Rating of the 2004-2011 Period In Terms of Capital Ownership and Scale. , 9th EBES Conference ? Rome, Faculty of Economics Sapienza University of Rome: Roma İtalya; 11/01/2013 - 13/01/2013