Doç. Dr. ŞENOL BABUŞÇU

Bankacılık ve Finans ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1691
E-Posta : babuscu[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (1997), Hacettepe Üniversitesi, İşletme
 • Yüksek Lisans (1991), Hacettepe Üniversitesi, İşletme
 • Lisans (1986), Ankara Üniversitesi, Ekonomi

Çalışma Alanları


 • MUHASEBE VE FİNANS

Ödüller


 • Hazar A, Babuşcu Ş. International Conference on Economics, Banking & Finance E-Commerce, Social Science and Management Studies. ROEES Conference Chair", Maldvies", 27/08/2019.

Kitaplar


 • Babuşcu Ş, Hazar A. Finansal Piyasalar ve Kurumlar. Ankara: Akademi; 2019

 • Babuşcu Ş, Hazar A. Sermaye Piyasaları. Ankara: Akademi; 2019

 • Babuşcu Ş, Hazar A, İskender A. Banka Risk Yönetimi. Ankara: Akademi; 2018

 • Hazar A, Babuşcu Ş. Banka Hukuku. Ankara: Akademi; 2018

 • Erdoğan N. Şenol Babuşcu editors. Küresel Krizin 10 Yılı. Ankara: Akademi; 2018

 • Babuşcu Ş, Hazar A. Banka Risk Yönetimi. Ankara: Akademi; 2018

 • Hazar A, Babuşcu Ş. Banka Hukuku. Ankara: Akademi; 2018

 • Babuşcu Ş. Finansal Piyasa Araçları. In:Aysel Gündoğdu editors. Finansal Yönetim. Ankara: Seçkin; 2018. p.67-90.

 • Babuşcu Ş. Bölüm IV: Finansal Piyasa Araçları. In:Finansal Yönetim. Ankara: Seçkin; 2017. p.5-15.

 • Babuşcu Ş, Hazar A, Ekim Kocaman B. Kredilendirmede Finansal Tablolar Analizi. Ankara: Akademi; 2017

 • Hazar A, Babuşcu Ş. Bankacılığa Giriş. Ankara: Akademi; 2017

 • Hazar A, Babuşcu Ş. Temel Banka Muhasebesi - Şube İşlemleri-. Ankara: Akademi; 2017

 • Babuşcu DD, Hazar DD. Genel Bankacılık Bilgileri. Ankara: Akademi; 2016

 • Hazar A, Babuşcu Ş. Banka Aktif Pasif Yönetimi. Ankara: Asil; 2013

 • Babuşcu Ş. Şenol Babuşcu editors. BASEL II Düzenlemeleri Çerçevesinde Bankalarda Risk Yönetimi?, Aralık-2005. Ankara: Akademi; 2005

 • Babuşcu Ş, Köksal M, Ünsün A, Yazıcı Z. Yüksek Enflasyondan Düşük Enflasyona Geçiş Sürecinde Türk Bankacılık Sektörü ?Sorunlar ve Çözüm Önerileri-. İstanbul: İktisadi Araştırmalar Vakfı; 2000

 • Babuşcu Ş. Şenol Babuşcu editors. Bankacılıkta Risk Derecelendirmesi (Rating) ve Türk Bankacılık Sektörüne Uygulanması. Ankara: SPK; 1997

 • Aymergen Y, Babuşcu Ş, İnanç C, Savaş M. Mevduat Sigorta Sistemi ve Türkiye İçin Model Önerisi. İstanbul: Türkiye Bankalar Birliği; 1996

 • Babuşcu Ş. Şenol Babuşcu editors. Toptancı Bankacılık ve Türkiye Uygulaması. Ankara: Türkiye Halk Bankası; 1991

 • Babuşcu Ş. Şenol Babuşcu editors. Türkiye'de ve A.B.D'de Menkul Kıymet Piyasalarının Düzenlenmesi. Ankara: Türkiye Halk Bankası Yayınları; 1989

Makaleler


 • Türkdönmez CS, Babuşcu Ş. Bankaların Karlılık Performansını Etkileyen Faktörler. Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2019; 3(3):37-54.

 • Hazar A, Babuşcu Ş, Tekindal MA, Köksal MO. Bankacılık Sektöründe Sermaye Yeterliliği Rasyosunu Belirleyen Risklerin Analizi. International Journal of Economic and Administrative Studies, 2019; 20(11):135-150. ( ASOS Sosyal Bilimler İndeksi )

 • Cula S, Hazar A, Babuşcu Ş. ANALYSIS OF THE PROGRESS OF TURKISH BANKING SECTOR. Asian Journal of Management Sciences & Education, 2019; 8(1):50-56. ( EBSCO )

 • Kocaman BE, Hazar A, Babuşcu Ş. Türk Bankacılık Sektöründe Sorunlu Kredilerin Yapılandırılmasının Banka Karlılığı Üzerine Etkileri. Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, 2018; 3(3):226-242. ( ASOS Sosyal Bilimler İndeksi )

 • Erben Yavuz A, Babuşcu Ş. Türk Bankacılık Sektöründe Penetrasyon; İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık Ürünlerindeki Penetrasyonun Analizi. Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2018; 2(1):24-57.

 • Tunç C, Solakoğlu MN, Hazar A, Babuşcu Ş. Exchange rate risk and international trade: The role of third country effect. Economics Letters, 2018; 167:152-155. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Hazar A, Babuşcu Ş, Tekindal MA, Köksal MO. Bankacılık Sektöründe Sermaye Yeterliliği Rasyosunu Belirleyen Risklerin Analizi. International Journal of Economic and Administrative Studies, 2018; 20(20):135-150. ( EBSCO )

 • Hazar A, Sunal O, Babuşcu Ş, Sezginlap Ö. Türk Bankacılık Sektöründe Piyasa Yoğunlaşması: 2001 Krizi Öncesi ve Sonrasının Karşılaştırılması. Maliye ve Finans Yazıları, 2017; 1(107):42-68. ( AERA/EBSCO )

 • Hazar A, Sunal O, Babuşcu Ş, Sezgin Alp Ö. Türk Bankacılık Sektöründe Piyasa Yoğunlaşması: 2001 Krizi Öncesi ve Sonrasının Karşılaştırılması. Maliye ve Finans Yazıları, 2017; 1(107):42-68. ( EBSCO )

 • Sezginalp Ö, Babuşcu Ş, Sunal O, Hazar A. Bankaların Takipteki Kredilerini Varlık Yönetim Şirketlerine Satışlarının Verimliliğe Etkisi. , 2016; 3(4):345-354. ( EBSCO )

 • Arasan O, Hazar A, Babuşcu Ş. BISTECH Geçişi ve Varantlara Etkisi. Savunma Bilimleri Dergisi, 2016; :-. ( EBSCO )

 • Babuşcu Ş, Hazar A. Bankaların Mali Bünyeleri İle Yasal Düzenlemelerin İlişkisi - 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Çerçevesinde Bir Analiz. Muhasebe ve Denetime Bakış, 2013; 13(39):79-102. ( EBSCO )

 • Babuşcu Ş, Hazar A. The Impact of Foreign Capital on Efficiency and Productivity of the Turkish Banking Sector. American International Journal of Contemporary Research, 2013; 3(1):158-182. ( AERA/EBSCO )

 • Babuşcu Ş, Hazar A. Varlık Yönetim Şirketlerine Satılacak Takipteki Krediler İçin Değerleme - Varsayımsal Bir Yaklaşım-. Muhasebe Bilim Dünyası, 2013; 15(1):153-175. ( EBSCO )

 • Hazar A, Babuşcu Ş. Türk Bankacılık Sektörü Kredi-Mevduat Gelişmelerinin Bölgesel Analizi (2005-2011). Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 2013; 3(1):93-119. ( EBSCO )

 • Babuşcu Ş, Hazat A. An Analysis Of The Disparities, Divergences And Differences In Financial Structures Of Primary Dealer (PD) Banks And Non-Primary Dealer (NPD) Bank. International Business Research, 2012; 5(11):121-135. ( EBSCO )

 • Sommer G, Babuşcu Ş, Hazar A, Öztürk İ. Gayrimenkul Değerlemede Bir Yaklaşım: Nötr Enflasyon Etkisi. SPK Dergisi, 2012; (13):18-31.

 • Demir N, Mahmut SF, Babuşcu Ş. Depository Banks were Trapped High Inflation into Cost Ineffiency: The Turkish Experience. International Research Journal of Finance and Economics, 2010; (44):-. ( The International Bibliography of the Social Sciences )

 • Demir N, Mahmud SF, Babuşcu Ş. The Technical Inefficiency Effects of Turkish Banks after Financial Liberalization. The Developing Economies, 2005; 43(3):396-411. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Babuşcu Ş, Köksal MO, Ünsün A, Yazıcı Z. Yüksek Enflasyondan Düşük Enflasyona Geçiş Sürecinde Türk Bankacılık Sektörü. İktisat İşletme ve Finans Dergisi, 2000; 15(174):39-50.

 • Babuşcu Ş. Toptancı Bankacılık ve Türkiye Uygulaması. İktisat İşletme ve Finans Dergisi, 1991; 6(58):59-66.

Bildiriler


 • Babuşcu Ş, Hazar A, Sezgin Alp Ö, Köksal MO. Does The Liability Diversification In The Banks Effect Productivity?. International Conference on Economics, Banking & Finance E-Commerce, Social Science and Management Studies: Maldives; 27/08/2019 - 28/08/2019

 • Hazar A, Babuşcu Ş, Köksal MO, Tekindal MA. Does Asset Diversification In Banks Reduce Risk?. International Conference on Economics, Banking & Finance E-Commerce, Social Science and Management Studies: Maldives; 27/08/2019 - 28/08/2019

 • Yağcı F, Hazar A, Babuşcu Ş. Kurumsal Yönetim Endeksinin Hisse Senedi Getirisi Üzerine Etkisi. II. Uluslararası Bankacılık Kongresi: Çorum; 19/04/2019 - 20/04/2019

 • Sağlam A, Babuşcu Ş, Hazar A. Sendikasyon Kredisi Kullanımının BİST?te İşlem Gören Bankaların Hisse Senedi Getirilerine Etkisinin Olay Yöntemi (Event Study) İle Analizi. II. Uluslararası Bankacılık Kongresi: Çorum; 19/04/2019 - 20/04/2019

 • Arasan O, Babuşcu Ş, Hazar A. Türkiye?de Yaşanan Genel Seçimlerin BIST 100 Endeks Volatilitesi Üzerindeki Etkileri. II. Uluslararası Bankacılık Kongresi: Çorum; 19/04/2019 - 20/04/2019

 • Yümlü A, Babuşcu Ş, Hazar A. Makro Ekonomik Göstergelerin Bankacılık Sektörü?ne Ait Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi. II. Uluslararası Bankacılık Kongresi: Çorum; 19/04/2019 - 20/04/2019

 • Ellialtıoğlu N, Babuşcu Ş. Temettü (Kâr Payı) Dağıtım İlânının Hisse Senedi Fiyatına Etkisinin BİST Temettü 25 Endeks Hisseleri Üzerinde İncelenmesi. II. Uluslararası Bankacılık Kongresi: Çorum; 19/04/2019 - 20/04/2019

 • Ekim Kocaman B, Babuşcu Ş, Hazar A. Türk Bankacılık Sektöründe Aktif Çeşitlendirmesinin Banka Karlılığı Üzerine Etkisi. II. Uluslararası Bankacılık Kongresi: Çorum; 19/04/2019 - 20/04/2019

 • Hazar A, Babuşcu Ş, Köksal MO, Tekindal MA. Faiz Marjlarının Bankaların Risk Üstlenmesinde Etkisi Var mı? - Türkiye Örneği?. 3. Congress of International Applied Social Sciences: İzmir; 04/04/2019 - 06/04/2019

 • Sezgin Alp Ö, Hazar A, Babuşcu Ş. Piyasa Yapıcısı Olan ve Olmayan Bankaların Finansal Davranışlarına Farklı Bir Bakış ?Zaman Etkisi Önemli mi?. 22.Uluslararası Finans Sempozyumu: Mersin; 10/10/2018 - 13/10/2018

 • Ekim Kocaman B, Babuşcu Ş, Hazar A. Likidite Riskini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Analiz ? Uygulama Örneği. 22.Uluslararası Finans Sempozyumu: Mersin; 10/10/2018 - 13/10/2018

 • Babuşcu Ş, Hazar A, Tekindal MA, Köksal MO. Analysis of The Effect of The Change In Bank Branch Number on Bank Profitability - The Case Of Turkey. 8th Annual International Conference on Accounting and Finance (AF 2018): Snngapur; 23/07/2018 - 24/07/2018

 • Cula S, Hazar A, Babuşcu Ş. Türk Bankacılık Sektörünün Gelişiminin Analizi (2005-2016 Dönemi)?. 3rd International Conference on Applied Economics and Finance (ICOAEF 2017): Cyprus; 06/12/2017 - 07/12/2017

 • Ekim Kocaman B, Hazar A, Babuşcu Ş. Türk Bankacılık Sektöründe Yapılandırılan Kredilerin Banka Karlılık ve Verimliliğine Etkisi. 21. Uluslararası Finans Sempozyumu: Balıkesir; 18/10/2017 - 21/10/2017

 • Solakoğlu MN, Hazar A, Babuşcu Ş. Search For Beta Herding In The CEE Markets The Case Of Hungarian And Romanian Stock Markets. 21. Uluslararası Finans Sempozyumu: Balıkesir; 18/10/2017 - 21/10/2017

 • Hazar A, Babuşcu Ş, Köksal MO. The Effect Of The Independent Audit Report On The Value Of Public Offered Banks' Share: The Case Of Turkey. MODAVICA2017, 14th International Conference On Accounting - Auditing For Development And Sustainability: Albania; 11/10/2017 - 13/10/2017

 • Ekim Kocaman B, Babuşcu Ş, Hazar A. Bağımsız Denetim Raporu'nun BİST 30 Şirketlerinin Hisse Senedi Değerine Etkisi. IASOS International Applied Social Sciences Congress: Uşak; 21/09/2017 - 23/09/2017

 • Babuşcu Ş, Hazar A, Ekim Kocaman B. Bağımsız Denetim Raporu'nun Sigortacılık Sektöründe Faaliyet Gösteren Halka Açık Şirketlerin Hisse Senedi Değerine Etkisi. 3. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi: Karabük; 28/08/2017 - 29/08/2017

 • Solakoğlu MN, Hazar A, Babuşcu Ş, Demir NU. The Effect of Women on Bank Efficiency: A Stochastic Frontier Approach For Turkey. 20. Finans Sempozyumu: Trabzon; 19/10/2016 - 22/10/2016

 • Hazar A, Babuşcu Ş, Tekindal MA, Köksal MO. Bankacılık Sektöründe Sermaye Yeterliliği Rasyosunu Belirleyen Risklerin Analizi. 20. Finans Sempozyumu: Trabzon; 19/10/2016 - 22/10/2016

 • Hazar A, Babuşcu Ş, Köksal M. Bankaların Finansal Bünyelerindeki Erken Uyarı Göstergelerine Farklı Bir Bakış - 1992-20011 Dönemi Türkiye Örneği. 17 Ulusal Finans Sempozyumu: Bodrum Muğla; 23/10/2013 - 26/10/2013

 • Başcı S, Hazar A, Babuşcu Ş, Köksal M. A CAMELS Analysis on the Turkish Banking Sector: Rating of the 2004-2011 Period In Terms of Capital Ownership and Scale. 9th EBES Conference ? Rome, Faculty of Economics Sapienza University of Rome, Italy: Roma İtalya; 11/01/2013 - 13/01/2013

 • Babuşcu Ş, Sertoğlu K. Türk Bankacılık Sektöründe Yabancı Sermayenin Verimlilik ve Etkinliğe Etkileri. 16. Ulusal Finans Sempozyumu: Erzurum Üniversitesi; 10/10/2012 - 13/10/2012

 • Babuşcu Ş, Sertoğlu K. Türk Bankacılık Sektörünün Piyasa Yapısının Analizi, Ulusal Finans Sempozyumu. Stratejik Finans: Nevşehir; 29/09/2005 - 30/09/2005