Prof. Dr. SERPİL CULA

Sigortacılık ve Risk Yönetimi ProgramıTel : 0312 246 6828
E-Posta : scula[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~scula/

 • Doktora (1998), Hacettepe Üniversitesi, İstatistik
 • Yüksek Lisans (1991), Hacettepe Üniversitesi, İstatistik
 • Lisans (1984), Hacettepe Üniversitesi, İstatistik

Çalışma Alanları


 • İSTATİSTİK

Projeler


 • Hoşgör Ş, Cula S, Kırkbeşoğlu E. ;Türkiye Hayat ve Hayat Annüite Tablolarının Güncellenmesi. ", Hazine Müsteşarlığı", Tubitak", .

 • Cula S. ;Türkiye Hayat ve Hayat Annüite Tablolarının Oluşturulması Projesi. Müsteşarlığı ", ", TUBİTAK PROJESİ", 01/06/2010.

Kitaplar


 • Cula S, Zehra M. ;Cula S., Muluk, Z. editors. Temel İstatistik Yöntemler (Genişletilmiş İkinci Baskı). Başkent Üniversitesi: ; 2010

 • Cula S, Muluk Z. ;Cula, S., Muluk, F.Z. editors. Temel İstatistik Yöntemleri. : Başkent Üniversitesi; 2006

Makaleler


 • Uraz A, Çetiner F, Cula S, Güler B, Öztoprak S. ;26. Patient perceptions and clinical efficacy of labial frenectomies using diode laser versus conventional techniques,. Journal of Stomatology oral and Maxillofacial Surgery, 2018; 119(3):-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • İşler S, Uraz A, Güler A, Özdemir Y, Cula S, Çetiner D. ;Effects of Laser Photobiomodulation and Ozone Therapy on Palatal Epithelial Wound Healing and Patient Morbidity. Photomedicine and Laser Surgery, 2018; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Cula S, Muluk Z. ;Insurance Education in Universities of Turkey. Global Journal of Business, Economics and Management, 2016; 6(1):44-51. ( Education Index (EI) )

 • Öğütcü G, Çıraoğlu OC, Cula S. ;Information Security in the World of Digital Natives: How Internet Addiction, Sensation Seeking and Information Security Behaviors are Related. International Journal of Advances in Science, Engineering and Technology(IJASEAT),, 2016; :-. ( Web of Science )

 • Fırat M, Küçükaltan D, Cula S. ;The Effects Of Burnout And Organızatıonal Commıtment On Occupatıonal Commıtment: A Study On Bank Employees. , 2016; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Fırat M, Küçükaltan D, Cula S. ;The Effects Of Burnout And Organizational Commitment On Occupational Commitment: A Study On Bank Employees. Eurasian Academy of Sciences, 2016; 11:176-187.

 • Cula S, Muluk Z, Çiftçi S. ;Sigorta Personelinin Sigorta Eğitimi Konusunda Görüşleri. Sigorta Araştırmaları Dergisi, 2016; 12:-.

 • Cula S, Hoşgör Ş. ;Determinating Model Life Table Converged By Urban Mortality in Turkey through Kernel Estimation and Hellinger Distance. American International Journal of Humanities and Social Science, 2016; 3(2):-. ( Uluslararası Hakemli Dergi )

 • Cula S, Demir S, Toktamiş Ö. ;A Proposed Adaptive Kernel Estimator For Probability Density Function. Journal Scientific Research and Reports, 2016; 5(11):-. ( EBSCO )

 • Fırat M, Cula S. ;İş-Aile Çatışması Ve İş Doyumunun Öğretmenlerin Yaşam Doyumu Üzerine Etkisi. Başkent University Journal of Education, 2016; 2(2):-.

 • Alaçam A, Tulunoğlu Ö, Bodur H, Çınar Ç, Tüzüner E, Cula S. ;?Ebeveynlere Yönelik Ağız Diş Sağlığı Eğitim Programlarının Kısa ve Uzun Dönem Etkileri. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2012; 29(29):139-.

 • Alpaslan C, Kahraman S, Durmuşlar C, Cula S. ;Comparative Efficacy of Four Muscle Relaxants on Signs and Symptoms of Myofascial Pain in Temporomandibular Disorders: A Randomized Clinical Trial,. Journal of Musculoskeletal Pain, 2012; 20(4):310-316. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Alpaslan C, Kahraman S, Cenk D, Serpil C. ;Comparative Efficacy of Four Muscle Relaxants on Signs and Symptoms of Myofascial Pain in Temporomandibular Disorders: A Randomized Clinical Trial. Journal of Musculoskeletal Pain, 2012; 4(20):6-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Cula S, Hoşgör Ş. ;Application of Kernel Estimation Method for Correction Age Distribution Errors in Census,. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Nüfusbilim Dergisi, 2010; :-.

 • Yücel S, Cula S. ;An Analysis on Proactive-Reactive Personality Profiles in Student-teacher Relationship through the Metaphorical Thinking Approach. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 2010; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Golayoğlu A, Cula S. ;An Iterative Procedure for Determining an Unknown Spacewise-Dependent Coefficient in a Parabolic Equation. Applied Mathematics Letters, 2009; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Alpaslan C, Cula S. ;Does the use of soft or hard splints affect the short-term outcome of temporomandibular joint arthrocentesis. International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 2008; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Uluçam S, Cula S. ;Daimi Molar Dişlere Uygulanan Paslanmaz Çelik Kronların Dişeti Sağlığı Üzerine Etkis. Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 2005; :-.

 • Öztaş N, Cula S. ;The efficiacy of a fluoride chewing gum on salivary fluoride concentration and plaque pH in children. Journal of Dentistry, 2004; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Cula S, Toktamış Ö. ;Çok Değişkenli Olasılık Yoğunluk Fonksiyonunun Çekirdek Kestiriminin Türkiye?deki Deprem Verilerine Uygulanışı. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Dergisi, 2003; :-.

 • Khashimov S, Cula S. ;On Estimation of Probability Density Function and Hellinger Distance. Uzbek Mathematical Journal, Number, 2000; :-.

 • Cula S, Toktamış Ö. ;Estimation of Multivariate Probability Density Function with Kernel Functions. Journal of the Turkish Statistical Association, 2000; :-.

 • Toktamış Ö, Cula S. ;Comparison of Bandwidth Selection Methods for Kernel Estimation of Probability Density Function. Journal of the Turkish Statistical Association, 1999; :-.

 • Ölmez A, Cula S, Ulusu T. ;Clinical evaluation and marginal leakage of Amalgambond Plus. Quintessence International, 1997; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

Bildiriler


 • Balkanlı M, Cula S. ;Sigortacılık Sektöründe Değişen Riskler. 1. Uluslararası Bankacılık Kongresi: ; 04/05/2018 - 05/05/2018

 • Cula S, Hazar A, Babuçcu Ş. ;Türk Bankacılık Sektörünün Gelişiminin Analizi (2005-2016 Dönemi. 3rd International Conference On Applied Economics And Finance (ICOAEF 2017): ; 06/12/2017 - 07/12/2017

 • Balkanlı M, Cula S. ;Genel Sağlık Sistemleri ve Özel Sağlık Sigortası Uygulamaları. 3. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi: ; 28/09/2017 - 29/09/2017

 • Madran M, Cula S. ;Sigorta Şirketlerinin Mali Tablolarının Analizi. INES Academic Research Congress: ; 03/11/2016 - 05/11/2016

 • Öğütcü G, Çırakoğlu O, Cula S. ;Informatıon Securıty In The World Of Dıgıtal Natıves: How Internet Addıctıon, Sensatıon Seekıng And Informatıon Securıty Behavıors Are Related. International Conference on Advances in Business Management and Information Technology (ICABMIT): ; 14/06/2016 - 15/06/2016

 • Firat M, Küçükaltan D, Cula S. ;Tükenmişlik Ve Örgütsel Bağliliğin Mesleki Bağlilik Üzerindeki Etkileri: Banka Çalişanları Üzerinde Araştirma. 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi: ; 26/05/2016 - 28/05/2016

 • Cula S, Mavili Ç. ;Türkiye Sigorta Sektörü ve Tamirhane Sektörünün Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi. 2.Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi: Hacettepe Üniversitesi, Ankara.; 17/09/2015 - 18/09/2015

 • Cula S, Muluk Z, Çiftçi S. ;Sigorta Sektörünün Sigorta Eğitimi Konusundaki Görüşleri. 2.Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi: Hacettepe Üniversitesi, Ankara.; 17/09/2015 - 18/09/2015

 • Cula S, Muluk Z. ;INSURANCE EDUCATION IN UNIVERSITIES OF TURKEY. 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION: St. Petersburg, Russia; 26/06/2015 - 28/06/2015

 • Öğütcü G, Gürel N, Cula S. ;Elektronik Sağlık Kayıtlarının İçeriği, Hassasiyeti ve Erişim Kontrollerine Yönelik Farkındalık ve Beklentilerin Değerlendirilmesi. VIII. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi: ; 17/11/2011 - 20/11/2011

 • Kıkbeşoğlu E, Cula S. ;?Construction Of Alternative Up To Date Mortality Tables For Developing Countries:Turkey Application. 13th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics: ; 27/05/2009 - 29/05/2009

 • Cula S, Kırkbeşoğlu E. ;.Hayat Sigortası Şirketleri için Güvenilir Ölüm Verileri Elde Etmeye Yönelik Alternatif Bir Uygulama. 6. İstatistik Kongresi,: ; 23/04/2009 - 03/05/2009

 • Alpaslan C. ;Efficacy Of Four Different Muscle Relaxants On Symptoms Of Mtofacial Pain. Türk Oral Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 14. Uluslararası Kongresi,: ; 12/11/2007 - 15/11/2007

 • Alpaslan C. ;Does The Use Soft Or Hard Splints Affect The Long-Term Outcome Of TMJ Arthrocentesis?. Türk Oral Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 14. Uluslararası Kongresi,: ; 12/11/2007 - 15/11/2007

 • Cula S, Hoşgör Ş. ;Türkiye'de Kentsel ölümlerin Yakınsadığı Model Hayat Tablosunun Tespitine Çekirdek Fonksiyonları ve En küçük Kareler Yöntemiyle Yeni bir Yaklaşım. 5. İstatistik Kongresi ve Risk Ölçümleri ve Yükümlülük Toplantıs: ; 05/06/2007 - 08/06/2007

 • Cula S, Hoşgör Ş. ;Nüfus Sayımlarındaki Yaş Dağılım Hatalarının Çekirdek Kestirim Yöntemi Kullanılarak Düzeltilmesi Üzerine Bir Ç:alışma. , 4. İstatistik Kongresi: ; 09/06/2005 - 11/06/2005

 • Tüzüner T. ;Çocuklarda Facıal Image Scale ve Venham Picture Testi Kullanılarak Gerçekleştirilen Korku ve Anksiyetenin Değerlendirilmesi Konusunda Bir Çalışma. Türk Pedodonti Derneği V. Ulusal Sempozyumu: ; 28/06/2004 - 30/06/2004

 • Toktamış Ö, Cula S. ;Olasılık Yoğunluk Fonksiyonunun Uyarlanabilir Çekirdek Kestirimi. İstatistik Günleri 2004 Sempozyumu: ; 21/05/2004 - 23/05/2004

 • Öztaş N, Cula S. ;Çocuklarda Fluoridli Sakızların Tükürük Fluorid Konsantrasyonu ve Plak pHsına Etkilerinin Değerlendirilmesi?,. Türk Pedodonti Derneği 13. Ulusal Kongresi: ; 10/12/2003 - 14/12/2003

 • Cula S. ;Türkiye?deki Deprem Verileri İçin Olasılık Yoğunluk Fonksiyonunun Çekirdek Kestirimi Üzerine Bir Çalışma. İstatistik Günleri 2002: ; 09/05/2002 - 10/05/2002

 • Ulucam S. ;Daimi Molar Dişlere Uygulanan Paslanmaz Çelik Kronların Dişeti Sağlığı Üzerine Etkisi. Gazi Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi 2. Uluslararası Bilimsel Kongresi: ; 10/12/2001 - 13/12/2001

 • Toktamış Ö. ;Olasılık Yoğunluk Fonksiyonunun Çekirdek Kestiriminde Bant Genişliği Seçimi İçin Önerilen Yöntemlerin Karşılaştırılması. 1. İstatistik Kongresi: ; 05/06/1999 - 08/06/1999

 • Cula S. ;Çok Değişkenli Olasılık Yoğunluk Fonksiyonunun Çekirdek Fonksiyonlarıyla Kestirimi. T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Araştırma Sempozyumu: ; 12/12/1998 - 15/12/1998

 • Cula S. ;Türkiye'de Elektrik Enerjisi Talep Tahmin Modelleri. T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Araştırma Sempozyumu: ; 12/12/1998 - 15/12/1998

 • Cula S. ;On Hellinger's Distance and Density Estimation. Bulletin of the International Statistical Instıtute: ; 08/07/1997 - 12/07/1997