Doç. Dr. DENİZ UMUT ERHAN

Muhasebe ve Finansal Yönetim ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1716
E-Posta : duerhan[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~duerhan/

 • Doktora (2003), Anadolu Üniversitesi, Muhasebe
 • Yüksek Lisans (1999), Anadolu Üniversitesi, Muhasebe
 • Lisans (1995), Gazi Üniversitesi, İşletme

Çalışma Alanları


 • MUHASEBE VE FİNANS

Kitaplar


 • Erhan DU, Akdoğan MU. ;GENERAL OUTLOOK on FINANCIAL STRUCTURE and CAPITAL ADEQUACY of ISE-30 COMPANIES during ECONOMIC CRISIS (2008-2009)). In:Nermin Özgülbaş Ali Serhan Koyuncugil editors. Technology and Financial Crisis: Economical and Analytical Views. USA: IGI; 2012. p.1-305.

 • Erhan DU. ;Deniz Umut Erhan editors. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Standardının Vergi Uygulamalarıyla Karşılaştırılması ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarındaki Uygulamanın Değerlendirilmesi. Ankara: Gazi; 2012

 • Akdoğan N, Aktaş R, Deran A, Erhan DU, Acar V. ;Sektörel Muhaserbe Banka Muhasebesi. In:Prof. Dr. Nalan Akdoğan editors. Sektörel Muhasebe. Ankara: Gazi Kitabevi; 2011. p.3-60.

Makaleler


 • Erhan DU. ;Oran Analizi Yöntemi ile Stratejik Yönetimin Yapılandırılması: KOBİ TFRS?ye Geçiş Sürecinde Bir Vak?a Analizi. Denetime Bakış Dergisi, 2012; 4(38):41-56. ( ISI Master List'in kapsadığı tüm alan indeksler )

 • Erhan DU. ;Yeni Türk Ticaret Kanunu Ortamında Elektronik raporlama Tekniklerinin Finansal Raporlama ve Denetime Katkısı. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 2012; 14(3):157-176. ( ISI Database'e giren tüm indeksler )

 • Erhan DU. ;Kâr Maksimizasyonu Açısından Transfer Fiyatlandırması Uygulamalarında Ekonomik Analiz İhtiyaci. Denetime Bakış Dergisi, 2012; 1(36):109-125. ( ISI Database'e giren tüm indeksler )

 • Erhan DU. ;BDDK Tebliği Çerçevesinde ?Bilgi Sistemleri Denetimi? Kavramının İrdelenmesi Ve Güncel Gelişmele. Denetime Bakış Dergisi, 2009; 1(27):91-110.

 • Erhan DU. ;İnsan Kaynakları Değerinin Ölçülmesi ve Bir Sanayi Kuruluşunun 2002-2007 Yılları Arasındaki İnsan Kaynakları Değeri ve Borsa Değerinin Karşılaştırılması. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 2008; 10(4):67-80.

Bildiriler


 • Erhan DU, Kiziltan B, Vural A. ;Sürdürülebilirlik Endeksinde Yer Alan Bankaların. 1. ULUSLARARASI BANKACILIK KONGRESİ: ANKARA; 03/05/2018 - 05/05/2018

 • Marşap B, Yanik S, Erhan DU. ;KİRALAMA İŞLEMLERİNİN IFRS, FASB VE BOBİ FRS KAPSAMINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA ETKİSİ. 4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi: ERZURUM; 13/12/2017 - 17/12/2017

 • Halici A, Erhan DU. ;INTERACTION of INDEPENDENT AUDIT REPORTS and MANAGEMENT PERFORMANCE. 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACCOUNTING: ARNAVUTLUK; 11/10/2017 - 14/10/2017

 • Erhan DU. ;THE ISSUES TO BE TAKEN INTO CONSIDERATION IN INDEPENDENT AUDIT OF PROFIT AND LOSS STATEMENT AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME STATEMENTS FOR THE PUBLIC INTEREST ENTITIES AND THE OTHERS. 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACCOUNTING: ARNAVUTLUK; 11/10/2017 - 14/10/2017

 • Halıcı A, Erhan DU. ;Structring Strategic Management With Ratio Analysis Method: A Case Study In The Transition to SME TFRS Process. 9th International Stratejic Management COnference: Letonya Riga; 27/06/2013 - 28/06/2013

 • Halıcı A, Erhan DU. ;Structring Strategic Management with Ratio Analysis Method; A Case Study in the Transition to SME TFRS Process. 9th International Stratejic Management COnference: Letonya Riga; 27/06/2013 - 28/06/2013

 • Kırkbeşoğlu E, Erhan DU. ;The Structure of Strategic Networks in Professionalization Process of Occupations. The 8th International Strategic Management Conference: Barselona, İspanya; 21/06/2012 - 23/06/2012

 • Erhan DU, Güngörmüş G, Özbingöl A. ;Web Tabanlı Öğretim Yöntemi ile Geleneksel Öğretim Yöntemi Uygulamalarının Öğrenci Başarısına Etkisinin Karşılaştırılması. XXVIII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu: Antalya; 23/04/2008 - 27/04/2008

 • Erhan DU, Beker C. ;Adoption of IFRS in the Globalisation Era and the Turkish Experience. ECAS Conference 2007: Glasgow; 18/07/2007 - 20/07/2007