Öğr.Gör. GÜLTEN GÜNGÖRMÜŞ

Yönetim Bilişim Sistemleri ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1725
E-Posta : gulteng[at]baskent.edu.tr
 • Yüksek Lisans (2007), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
 • Lisans (2000), Doğu Akdeniz Üniversitesi, Bilgisayar Teknolojisi Ve Bilişim Sistemleri
 • Önlisans (1997), Doğu Akdeniz Üniversitesi, Bilgisayar Teknolojisi Ve Bilişim Sistemleri

Çalışma Alanları


 • İŞLETME - YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

 • BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ

Ödüller


 • Uysal MP, Şenkul Güngörmüş G. Research Award. SRA-Strategic Researches Academy", ANTALYA", 19/10/2018.

Makaleler


 • Karamanlioğlu AU, Şenkul G, Sığrı Ü. Dönüşümcü Liderlik ve Bilgi Yönetimi: Bilgi ve İletişim Teknolojileri Firmaları Üzerine Nitel Bir Araştırma. Alanya Akademik Bakış, 2019; 3(2):99-122. ( ResearchBib/Index Copernicus/DergiPark - SSRN, Elsevier) )

 • Koç B, Şenkul G, Sığrı Ü. The Factors Affecting Schein's Career Journeys in the Perspective Range of the University Section Preferences: A Research on Career Values of the Students of the Başkent University Management Information Systems Department. Journal of Current Researches on Social Sciences, 2018; 8(4):263-272. ( ResearchBib/Index Copernicus/DergiPark )

 • Şenkul G, Uysal MP. Effects of Mobile Supported and Project Based Learning on Attitues and Performances of Students. Journal of Strategic Research in Social Science, 2018; 4(4):53-66. ( ResearchBib/Index Copernicus/DergiPark )

Bildiriler


 • İncekara İ, Karamanlioğlu AU, Şenkul G. ÖRGÜTSEL ADALETİN İŞ TATMİNİNE ETKİSİNDE YAŞAM DOYUMUNUN DÜZENLEYİCİ ROLÜ. 2.Business & Organization Research Conference (BOR): İzmir; 04/09/2019 - 06/09/2019

 • Şenkul Güngörmüş G, Karamanlioğlu AU, İncekara İ. ÖRGÜTSEL ADALETİN İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN ARACILIK ROLÜ. 2.Business & Organization Research Conference (BOR): İzmir; 04/09/2019 - 06/09/2019

 • Karamanlioğlu AU, Şenkul G, Sığrı Ü. DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİĞİN BİLGİ YÖNETİMİ ETKİLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA. 4.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM: ANARA; 04/04/2019 - 05/04/2019

 • Koç B, Şenkul G, Sığrı Ü. Schein'ın Kariyer Çapaları Perspektifi ışığında üniversite Bölüm tercihlerinde etkili olan faktörler: Başkent Üniversitesi YBS Öğr. Kariyer Değerlerine İlişkin Bir Araştırma. International Conference Of Strategic Research On Scientific Studies And Education-ICoSReSSE: ANTALYA; 19/10/2018 - 21/10/2018

 • Uysal MP, Şenkul G. Sağlık ve Hastane Bilgi Sistemlerinde Kurumsal Mimari Yaklaşımı. International Conference Of Strategic Research On Scientific Studies And Education-ICoSReSSE: ANTALYA; 19/10/2018 - 21/10/2018

 • Şenkul G, Uysal MP. Proje Tabanli Ve Mobil Uygulama Destekli Öğrenmenin Öğrencilerin Tutum Ve Performansina Etkisi. International Conference Of Strategic Research On Scientific Studies And Education-ICoSReSSE: ANTALYA; 19/10/2018 - 21/10/2018

 • Şenkul Güngörmüş G, Uysal MP. Bankacılık sektöründe iş zekâsı uygulamaları: Bir sistematik haritalama çalışması. I. Uluslararası Bankacılık Kongresi: Ankara; 04/05/2018 - 05/05/2018

 • Bengshir TK, Öğütcü G, Özkoç EE, Güngörmüş GŞ. A STUDY on CAREER ORIENTATION: GRADUATED STUDENTS (2004-2015) at BAŞKENT UNIVERSITY, MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS UNDERGRADUATE PROGRAM. 4. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı: istanbul; 17/10/2017 - 20/10/2017

 • Güngörmüş G, Öğütcü G. Elektronik Pano Akademisyen Öğrenci Otomasyon Sistemi Memnuniyet ve Kullanılabilirlik Araştırması: Başkent Üniversitesi Örneği. 2.Ulusal Yönetim Bilişim Sitemleri Kongresi: ERZURUM; 08/10/2015 - 10/10/2015

 • Güngörmüş G, Mahiroğlu A. Effects of web-based educational games on students? success. ECER 2008: Gothenburg/Sweden; 10/09/2008 - 12/09/2008

 • Moeini H, Yalçınalp S, Güngörmüş G. Students preferences and their success in a web-based course in accounting. ECER 2008: Gothenburg/Sweden; 10/09/2008 - 12/09/2008

 • Güngörmüş G, Kaymakoğlu B. Versatile evaluation of the learning management system: Expectation of students, attitudes and perceptions. International Conference on Educational Sciences 2008, 23-25 June, Gazimağusa/Norh Cyprus.: Gazimağusa/Norh Cyprus.; 23/06/2008 - 25/06/2008

 • Güngörmüş G, Kaymakoğlu B. The Evulation of Game-Based Learning: A Case Study of Primary Students. International Conference on Educational Sciences 2008, 23-25 June, Gazimağusa/Norh Cyprus.: Gazimağusa/Norh Cyprus.; 23/06/2008 - 25/06/2008

 • Erhan DU, Güngörmüş G, Özbingöl2 A. Web Tabanlı Öğretim Yöntemi ile Geleneksel Öğretim Yöntemi Uygulamalarının Öğrenci Başarısına Etkisi. XXVII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu: Antalya; 23/04/2008 - 27/04/2008