Araş.Gör. ABDULLAH BUĞRA SOYLU

Sigortacılık ve Risk Yönetimi ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1726
E-Posta : absoylu[at]baskent.edu.tr
  • Yüksek Lisans (2018), Başkent Üniversitesi, Sigortacilik Ve Risk Yönetimi
  • Lisans (2015), Başkent Üniversitesi, Sigortacilik Ve Risk Yönetimi

Çalışma Alanları


  • FİNANS

  • RİSK YÖNETİMİ

Makaleler


  • Altuntaş E, Kara E, Soylu AB, Kırkbeşoğlu E. ;SİBER SİGORTALAR: SON GELİŞMELER, UYGULAMALAR VE SORUNLAR. Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, 2018; :-.

  • Soylu AB, Kırkbeşoğlu E, Dalkılıç N. ;Türk Sigortacılık Sektöründe Kurumsal Değişim: Solvency II Adaptasyonu ve Yönetsel Farkındalık. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2015; (46):31-43. ( EBSCO )

Bildiriler


  • Açikdilli G, Soylu AB. ;Sigorta Müşterileri İçin Güven ve Hizmet Kalitesi Sadakat Üzerine Etkili Mi?. 1. ULUSLARARASI BANKACILIK KONGRESİ: ; 04/05/2018 - 05/05/2018

  • Kırkbeşoğlu E, Soylu AB, Kahraman ED. ;Organizational Mortality of Insurance Organizations Under the Conditions of Environmental Changes. ICOBE 2018: 20th International Conference on Organizational and Business Economics Proceedings: ; 16/04/2018 - 17/04/2018

  • Altuntaş E, Kara E, Soylu AB, Kırkbeşoğlu E. ;Siber Sigortalar: Son Gelişmeler, Uygulamalar ve Sorunlar. 3. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi: Karabük; 28/09/2017 - 29/09/2017

  • Pırpata A, Soylu AB. ;Makine Kırılması Sigortalarında Risk Tespiti, Fiyatlandırma ve Hasar Uygulamaları. 3. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi: Karabük; 28/09/2017 - 29/09/2017