Araş.Gör. BADE EKİM KOCAMAN

Bankacılık ve Finans ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1704
E-Posta : badeekim[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2021), Başkent Üniversitesi, Bankacilik Ve Finans
 • Yüksek Lisans (2015), Başkent Üniversitesi, Bankacilik Ve Finans
 • Lisans (2008), Başkent Üniversitesi, İktisat

Çalışma Alanları


 • BANKACILIK

 • FİNANS

Kitaplar


 • Şenol B, Adalet H, Bade EK. Kredilendirmede Finansal Tablolar Analizi. Ankara: Akademi; 2017

Makaleler


 • Ekim Kocaman B, Hazar A, Babuşcu Ş. Türk Bankacılık Sektöründe Sorunlu Kredilerin Yapılandırılmasının Banka Karlılığı Üzerine Etkileri. Ekonomi, Poiltika ve Finans Araştırmaları Dergisi, 2018; 3(3):226-242. ( ASOS Sosyal Bilimler İndeksi )

Bildiriler


 • Ekim Kocaman B, Babuşcu Ş, Hazar A. Türk Bankacılık Sektöründe Aktif Çeşitlendirmesinin Banka Karlılığı Üzerine Etkisi. 2.Uluslararası Bankacılık Kongresi: Çorum; 19/04/2019 - 20/04/2019

 • Ekim Kocaman B, Hazar A, Babuşcu Ş. LİKİDİTE RİSKİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ANALİZ ? UYGULAMA ÖR. 22.Uluslararası Finans Sempozyumu: Mersin; 10/10/2018 - 13/10/2018

 • Ekim Kocaman B, Gürol B. TÜRK MEVDUAT BANKALARININ KÂRLILIK ANALİZİ: CAMELS PERFORMANS RASYOLARI ile YERLİ ve YABANCI SERMAYELİ BANKA KARŞILAŞTIRMASI. 1.Uluslararası Bankacılık Kongresi: Ankara; 04/05/2018 - 05/05/2018

 • Ekim Kocaman B. BANKA ÇALIŞANLARININ YAŞADIKLARI İŞ STRESİ KAYNAKLARININ TESPİTİ: NİTELİKSEL BİR ARAŞTIRMA. 2nd International Applied Social Sciences Congress: Antalya; 19/04/2018 - 21/04/2018

 • Ekim Kocaman B, Hazar A, Babuşcu Ş. Türk Bankacılık Sektöründe Yapılandırılan Kredilerin Banka Karlılık ve Verimliliğine Etkisi. 21. Uluslararası Finans Sempozyumu: Balıkesir; 18/10/2017 - 21/10/2017

 • Babuşcu Ş, Hazar A, Ekim Kocaman B. BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU'NUN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN HALKA AÇIK ŞİRKETLERİN HİSSE SENEDİ FİYATI VOLATİLİTESİNE ETKİSİ. 3. Uusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi: KARABÜK; 28/09/2017 - 29/09/2017

 • Ekim Kocaman B, Babuşcu Ş, Hazar A. Bağımsız Denetim Raporu'nun BİST 30 Şirketlerinin Hisse Senedi Değerine Etkis. 1st International Applied Social Sciences Congress: Uşak; 21/09/2017 - 23/09/2017