Araş.Gör. GÖKHAN KILIÇ

Muhasebe ve Finansal Yönetim ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1726
E-Posta : gokhankilic[at]baskent.edu.tr
  • Lisans (2015), Başkent Üniversitesi, İşletme

Çalışma Alanları


  • MUHASEBE VE FİNANS

Makaleler


  • Kiliç G. TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardının Getirdiği Yenilikler ve Örneklerle Açıklanması. Muhasebe ve Denetime Bakış, 2019; (58):237-262. ( EBSCO )

Bildiriler


  • Akdoğan N, Soylu B, Kiliç G. Sürdürülebilir Sigorta İlkeleri Kapsamında Türk Sigorta Sektörünün Değerlendirilmesi. 4. Ulusal Sİgorta ve Aktüerya Konresi: ; 24/06/2019 - 25/06/2019

  • Akdoğan N, Kiliç G. TMS 12 GELİR VERGİSİ STANDARDININ DÖNEM NET KARINA ETKİSİ. 1. ULUSLARARASI BANKACILIK KONGRESİ: ANKARA; 04/05/2018 - 05/05/2018