Doç. Dr. GÜLTEN YURTSEVEN

Turizm ve Otelcilik ProgramıTel : 0312 246 6830
E-Posta : gkonuk[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (1991), Hacettepe Üniversitesi, Aile Ve Tüketici Bilimleri
 • Yüksek Lisans (1984), Hacettepe Üniversitesi, Aile Ve Tüketici Bilimleri
 • Lisans (1982), Hacettepe Üniversitesi, Aile Ve Tüketici Bilimleri

Çalışma Alanları


 • AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ

Projeler


 • Erdem İ, Gücelioğlu Ö, Akçil Temel M, Konuk G, Ataman YE. TRT Televizyon Yayınları Kamuoyu Araştırması. TRT/ ", Ankara", TRTYayın Planlama Koordinasyon ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı,", 30/06/2004.

 • Erdem İ, Gücelioğlu Ö, Yurtseven G, Temel Akçil M, Ataman YE. Radyo-Televizyon Yayınları Kamuoyu Araştırması (Azerbeycan 2002). ", TRT/ 975-7655-44-9", Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü", 12/10/2002.

 • Erdem İ, Gücelioğlu Ö, Yurtseven G, Temel Akçil M, Ataman YE. Televizyon Yayınları Kamuoyu Araştırması. TRT Yayın Planlama Koordinasyon ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı/ ISBN: 975-7655-41, Ankara ", ", Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü", 30/06/2002.

 • Erdem İ, Gücelioğlu Ö, Yurtseven G, Akçil Temel M, Ataman YE. Televizyon Yayınları Kamuoyu Araştırması. TRT Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü/975-7655-35-x,Ankara ", Türkiye", Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü Yayın Planlama Koordinasyon ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı", 30/12/2000.

 • Erdem İ, Gücelioğlu Ö, Konuk G, Akçil Temel M, Ataman YE. TRT-İNT, Türkiye'nin Sesi, TRT-FM Radyo Televizyon Yayınları İzlenme ve Eğilim Belirleme Almanya. TRT/ 975-7655-31-7 ", Almanya", TRT Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü", 05/07/2000.

 • Erdem İ, Gücelioğlu Ö, Konuk G, Akçil Temel M, Ataman YE. Meinungsumfrage Zum Zuschauer-Und Zuhörerverhalten Der Konsumenten Von TRT-INT Sowie Den Radiosendern, Stimme Der Türkei Und TRT-FM. TRT General Direktoral der Türkischen Rundfunk und frensehanstalt/ ISBN: 975-7655-32-5 ", ", Sendung-Planung, Koordination und Bewertungs-Amt", 05/07/2000.

 • Erdem İ, Gücelioğlu Ö, Konuk G, Halıcı A, Temel Akçil M, Baş M. TRT-Gap Radyo Televizyon Yayınları İzlenme ve Eğilim Belirleme Kamuoyu Araştırması. TRT Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü ", ", TRT Yayın Planlama Koordinasyon ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı", 30/05/2000.

 • Erdem İ, Gücelioğlu Ö, Konuk G, Halıcı A, Akçil Temel M, Baş M. TRT-GAP Radyo Televizyon Yayınları İzlenme ve Eğilim Belirleme Kamuoyu Araştırması. TRT/ ISBN:975-7655-29-5 ", ", TRT Yayın Planlama Koordinasyon ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı", 30/05/2000.

Kitaplar


 • Yurtseven G. İnternet Üzerinden Kredi Kartı Kullanımı: Ankara?da Vakıf ve Devlet Üniversitelerinde Eğitim Gören Üniversite Öğrencileri ile Bir Araştırma. In:Hacettepe Üniversitesi Tüketici- Pazar- Araştırma- Danışma- Test ve Eğitim Merkezi (TÜPADEM) Yayını editors. Tüketici Yazıları IV. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Tüketici- Pazar- Araştırma- Danışma- Test ve Eğitim Merkezi (TÜPADEM); 2014. p.116-141.

 • Yurtseven G. İnternet üzerinden kredi kartı kullanımı: Ankara'da vakıf ve devlet üviversitelerinde eğitim gören üniversite öğrencileri ile bir araştırma. In:Prof.Dr.Müberra Babaoğul, Prof.Dr.Arzu Şener, Uzm.Esna Betül Buğday editors. Tüketici Yazıları (IV). Hacettepe Üniversitesi Tüketici- Pazar- Araştırma- Danışma- Test ve Eğitim Merkezi (TÜPADEM) Yayını. Yenimahalle, Ankara: Eryılmaz Offset Matbaacılık Gazetecilik ve Reklamcılık Ltd.Şti.; 2014. p.116-142.

Makaleler


 • Yurtseven G. TÜKETİM KONUSUNDAKİ AİLE İLETİŞİM ŞEKİLLERİNİN ADOLESANLARIN HEDONİK VE FAYDACI TÜKETİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ.. Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi, 2018; 4(23):22-51. ( EconLit )

 • Yurtseven G. Kredi Kartı Artık Hayatın Vazgeçilmez Bir Parçası. GPD Gıda Perakendecileri Derneği Süreli Yayın, 2017; Kış(2):71-75.

 • Yurtseven G, Muluk Z. The Practice of Service Quality:Hotel Case. Global Journal of Business, Economics and Management: Current Issues, 2016; 6(1):20-34. ( Social Science Citation Index )

 • Yurtseven G. Kredi Kartı Kullanımı ve Alışveriş Bağımlılığı. Journal of Dependance /Bağımlılık Dergisi, 2014; 15(2):91-101.

 • Gülten Y, Ali H. ımportance of the Motivational Factors Affecting Employees Satisfaction.. International Business Research, 2012; 5(1):72-79. ( EBSCO,MLA, DOAJ )

 • Yurtseven G, Halıcı A. Importance of the Motivational Factors Affecting Employees Satisfaction. International Business Research, 2012; 5(1):72-79. ( EBSCO,MLA, DOAJ )

 • Yurtseven G. Sağlık Turizmi Kapsamında Medikal Turizm. Hastane Dergisi, 2011; 12(68):92-98.

 • Yurtseven G. Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanım Alışkanlıkları. İşletme ve Finans, 2008; 264(23):119-145. ( EconLit )

 • Halıcı A, Yurtseven G. Hizmet Sektöründe İşgören ve Tüketici Tatmininin İlişkilendirilmesi: Bir Vakıf Üniversitesi Hastanesinde Pilot Uygulama. Modern Hastane Yönetimi, 2002; 6(1):34-40.

 • Yurtseven G. Çeşitli Yer Döşemelerinin Özellikleri ve Bakım Yöntemleri-2. Modern Hastane Yönetimi Dergisi, 2000; 4(5):21-37.

 • Yurtseven G. Çeşitli Yer Döşemelerinin Özellikleri ve Bakım Yöntemleri- 1. Modern Hastane Yönetimi Dergisi, 2000; 4(4):30-35.

 • Yener M, Konuk G, Güven S. Giyim Eşyalarının Bakım ve Özellikleri. Anahtar, Milli Prodüktivite Merkezi Aylık Yayın Organı, 1990; 2(20):12-13.

 • Terzioğlu G, Şafak Ş, Konuk G. Zaman ve Hareket. Ekonomide Ankara, 1990; 31(3):18-.

 • Yurtseven G, Erel S. Lise Öğrencilerinin Para İdaresine İlişkin Davranışları. Ev Ekonomisi Dergisi, 1987; 2(2):35-.

Bildiriler


 • Yurtseven G, Ekici C. Big Data and Tourism Enterprises. The Third İnternational Congress on Future of Tourism:İnnovation,Entreprenourship and Sustainability: ; 26/09/2019 - 28/09/2019

 • Yurtseven G, Muluk Z. The Practice of Service Quality: Hotel Case. 4th International Conference On Education (ICED-2015): St.Petersburg, Rusya; 26/06/2015 - 28/06/2015

 • Yurtseven G. Kredi Kartı Kullanımı ve Alışveriş Bağımlılığı. 1.Uluslararası Aile ve Tüketici Bilimleri Kongresi: Antalya; 07/11/2012 - 10/11/2012

 • Yurtseven G. L'usage de Cartes de Crédit Bancaire par Les Etudiants d'universités à Ankara en Turquie.. 9ème Conférence Internationale des Tendances du Marketing.: venedik; 21/01/2010 - 23/01/2010

 • Halıcı A, Yurtseven G. Motivational Problems Of Employees In Service Sector: An Empirical Study In 4 & 5 Star Hotels In Ankara. 2 nd Joint International Symposium Transition Countries Joining European Uninion: The Czech Republic; 17/06/2007 - 19/06/2007

 • Halıcı A, Yurtseven G. Hizmet Sektöründe İşgören ve Tüketici Tatmininin İlişkilendirilmesi: Bir Vakıf Üniversitesi Hastanesinde Pilot Uygulama. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi.: KIbrıs; 01/03/2007 - 03/03/2007