Dr. Öğr. Üyesi OSMAN AYDIN

Muhasebe ve Finansal Yönetim ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1728
E-Posta : oaydin[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2018), Başkent Üniversitesi, Muhasebe Ve Finans
 • Yüksek Lisans (2015), Gazi Üniversitesi, Muhasebe Ve Finans
 • Lisans (2008), Gazi Üniversitesi, İşletme

Çalışma Alanları


 • MUHASEBE VE FİNANS

Makaleler


 • Akdoğan N, Aydın O. ;Kamu Özel İşbirliği Uygulamalarının Dünyada ve Türkiye?deki Durumu Tfrs 12 Yorum İmtiyazli Hizmet Anlaşmaları ve Devlet Muhasebe Standardı 32 Hizmet İmtiyaz Sözleşmeleri Kapsamında Değerlendirilmesi ve Örnek Bir Uygulama. Muhasebe ve Denetime Bakış, 2018; (53):1-38. ( EBSCO )

 • Aydın O, Yanık S, Akdoğan N. ;Analysis Of Disclosures About Risk Management And Risk Measures Within The Annual Reports Of Manufacturing Companies Listed On Borsa Istanbul 100 Index. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 2017; 19(4):1018-1033. ( EBSCO )

 • Aydın O. ;Sosyal Etki Tahvilleri: Sosyal Sorunların Menkul Kıymetleştirilmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2017; 9(4):916-931. ( EBSCO )

 • Aydın O. ; Bist Sürdürülebilirlik Endeksine 2015 Yılında Dâhil Olan Üretim İşletmelerinde, Endeksin İşletme Finansal Performanslarına Etkisinin Araştırılması. Sosyal Bilimler Dergisi, 2017; 5(19):2307-2319. ( index copernicus )

Bildiriler


 • Aydın O. ;Çevre Muhasebesi Kapsamında Bist Sürdürülebilirlik Endeksinde Yer Alan Üretim İşletmelerinin Çevresel Performanslarının Değerlendirilmesi. 4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi: Erzurum; 13/12/2017 - 17/12/2017

 • Aydın O. ;Sosyal Etki Tahvilleri: Sosyal Problemlerin Menkul Kıymetleştirilmesi. Sosyal Bilimler Araştırma Konferansı: Ankara; 23/11/2017

 • Aydın O, Yanık S, Akdoğan N. ;ANALYSIS OF DISCLOSURES ABOUT RISK MANAGEMENT AND RISK MEASURES WITHIN THE ANNUAL REPORTS OF MANUFACTURING COMPANIES LISTED ON ISTANBUL STOCK EXCHANGE BIST 100 INDEX. 14th International Conference on Accounting: Albania/Tiran; 11/10/2017 - 13/10/2017

 • Aydin O. ;BİST Sürdürülebilirlik Endeksine 2015 Yılında Dahil Olan Üretim İşletmelerinde, Endeksin İşletme Finansal Performanslarına Etkisinin Araştırılması. International Conference on Economics, Finance and Management: İstanbul; 13/04/2017 - 15/04/2017

 • Akdoğan N, Aydın O. ;The Importance and Role of Corporate Sustainability Reports in Promoting Transparancy and Accountability- Analyzing Fiscal Sustainability of Companies Listed Borsa İstanbul Sustainablity Index. The 6th International Conference On Governance, Fraud, Ethics and Social Responsibility: Malaysia; 18/11/2015 - 19/11/2015