Araş.Gör. EMİR HÜSEYİN ÖZDER

Yönetim Bilişim Sistemleri ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1724
E-Posta : ehozder[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~ehozder/

 • Doktora (2020), Kirikkale Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği
 • Yüksek Lisans (2015), Kirikkale Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği
 • Lisans (2012), Atilim Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği

Çalışma Alanları


 • ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

 • YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI

Makaleler


 • Özder EH, Özcan E, Eren T. Sustainable Personnel Scheduling Problem Optimization in a Natural Gas Combined-Cycle Power Plant. Processes, 2019; 7(10):702-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Özder EH, Bedir N, Eren T. Yükseköğretimde Araştırmacı Seçiminde Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemlerinin Kullanılması: Bir Örnek Uygulama. Alanya Akademik Bakış, 2019; 3(1):19-33.

 • Eren T, Özder EH, Alakaş HM, Özcan E. Kısıt Programlama Yaklaşımıyla Güvenlik Personeli Çizelgeleme Probleminin Çözümü. Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, 2019; 4(2):16-25. ( Google Scholar )

 • Özder EH, Özcan E, Eren T. Staff Task-Based Shift Scheduling Solution with an ANP and Goal Programming Method in a Natural Gas Combined Cycle Power Plant. Mathematics, 2019; 7(2):192-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Bedir N, Yalçın H, Özder EH, Eren T. Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Taşeron Firma Seçimi: Kırıkkale İlinde Bir Uygulama. Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 2018; 6(2):25-33. ( Google Scholar )

 • Özcan E, Özder EH, Eren T. Supplier Selection With AHP- TOPSIS Combination in Natural Gas Combined Cycle Power Plant. Journal of Trends in the Development of Machinery and Associated Technology, 2018; 21(1):57-60. ( Google Scholar )

 • Özcan E, Özder EH, Eren T. The Security Staff Scheduling Problem with Goal Programming Approach. Journal of Trends in the Development of Machinery and Associated Technology, 2018; 21(1):85-88. ( Google Scholar )

 • Kaçmaz SÖ, Şengül N, Özder EH, Eren T. Hastanelerde Özel Hastalar İçin Hedef Programlama İle Menü Planlamasını Etkileyen Unsurlar. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 2018; 21(3):393-422.

 • Özder EH, Özcan E, Eren T. Shift scheduling by 0-1 integer programming model in the natural gas combined cycle power plants. Journal of Turkish Operations Management, 2018; 2:106-109. ( Google Scholar )

 • Özder EH, Varlı E, Eren T. A Model Suggestion for Cleaning Staff Scheduling Problem with Goal Programming Approach . The Black Sea Journal of Sciences, 2017; 7(2):114-127. ( index copernicus )

 • Varlı E, Alağaş HM, Eren T, Özder EH. Goal Programming Solution of the Examiner Assignment Problem. Bilge International Journal of Science and Technology Research, 2017; 1(2):105-118. ( index copernicus )

 • Özder EH. Supplier Selection Problem with Using Multi-Criteria Decision Making Methods: A Case Study in a Gas Mask Factory. International Journal of Management and Applied Science (IJMAS), 2017; 3(7):60-64. ( CrossRef )

 • Hamurcu M, Gür Ş, Özder EH, Eren T. A Multicriteria Decision Making For Monorail Projects With Analytic Network Process And 0-1 Goal Programming. INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCES IN ELECTRONICS AND COMPUTER SCIENCE ( IJAECS ), 2016; 3(7):8-12. ( Google Scholar )

 • Özder EH, Eren T. ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMİ VE HEDEF PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ İLE TEDARİKÇİ SEÇİMİ. Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2016; 4(3):196-207. ( EBSCO )

 • Özder EH, Kırkbeşoğlu E. Web-Based Customer Relations Ability of Insurance Companies in United Kingdom and Turkey: An Analysis With Multi-Criteria Decision Making. International Journal of Management and Applied Science, 2016; 2(9):75-78. ( Google Scholar )

 • Kırkbeşoğlu E, Mcneill J, Özder EH. An Evaluation of the Effectiveness of Insurance Organizations at Providing Information to Policyholders: A Cross-Cultural Comparison between United Kingdom & Turkey. International Business Research, 2015; 8(9):35-46. ( EBSCO )

 • Özder EH, Eren T, Çetin Özel S. SUPPLIER SELECTION WITH TOPSIS AND GOAL PROGRAMMING METHODS: A CASE STUDY. Journal of Trends in the Development of Machinery and Associated Technology, 2015; 19(1):109-112. ( EBSCO )

 • Kirkbeşoğlu E, Özder EH. The Effects of Organizational Performance on the Relationship between Perceived Organizational Support and Career Satisfaction: An Application on Insurance Industry. Journal of Management Research, 2015; 7(3):35-50. ( EBSCO )

Bildiriler


 • Eren T, Özder EH, Alakaş HM, Özcan E. Kısıt Programlama Yaklaşımıyla Güvenlik Personeli Çizelgeleme Probleminin Çözümü. 6. Uluslararası Mühendislik Kongresi: Şanlıurfa; 08/11/2018 - 10/11/2018

 • Özcan E, Özder EH, Eren T. The Security Staff Scheduling Problem with Goal Programming Approach. 21th International Research/Expert Conference Trends in the Development of Machinery and Associated Technology: Karlovy Vary / Czech Republic; 18/09/2018 - 22/09/2018

 • Özcan E, Özder EH, Eren T. Supplier Selection With AHP- TOPSIS Combination in Natural Gas Combined Cycle Power Plant. 21th International Research/Expert Conference Trends in the Development of Machinery and Associated Technology: Karlovy Vary / Czech Republic; 18/09/2018 - 22/09/2018

 • Özder EH, Özcan E, Eren T. Shift scheduling by 0-1 integer programming model in the natural gas combined cycle power plants. 12th International Conference on New Challenges in Industrial Engineering and Operations Management: Ankara; 11/09/2018 - 12/09/2018

 • Özcan E, Demirelli B, Özder EH, Eren T. Hidroelektrik Santrallarda Ana Sistemlerin Yerlileştirilmesi Problemi İçin Analitik Ağ Süreci İle Öncelik Analizi. II.INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND VOCATIONAL STUDIES CONGRESS, (BILMES EN-NAT 2018) ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES: Nevşehir; 05/07/2018 - 08/07/2018

 • Sığrı Ü, Halıcı A, Özder EH. KOBİ'LERİN İÇ VERİMLİLİK SORUNLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. 25.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Ankara; 25/05/2017 - 27/05/2017

 • Özder EH. SUPPLIER SELECTION PROBLEM WITH USING MULTI-CRITERIA DECISION MAKING METHODS: A CASE STUDY IN A GAS MASK FACTORY. International Conference on Recent Innovations in Engineering and Technology (ICRIET 2017): Helsinki-Finland; 17/05/2017 - 18/05/2017

 • Eren T, Özder EH. Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri İle Bir İçecek Firması İçin Tedarikçi Seçimi. 4TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN ENGINEERING AND SCIENCE: Alanya; 03/11/2016 - 05/11/2016

 • Özder EH, Gür Ş, Eren T. The Using Analytical Hierarchy Method for Selection of Accountants in Business. The 13th International Accounting Conference: İzmir; 20/10/2016 - 21/10/2016

 • Özder EH, Gür Ş, Eren T. Accounting Software Selection with ANP and TOPSIS Methods for Increase the Effectiveness of Management in Business. The 13th International Accounting Conference: İzmir; 20/10/2016 - 21/10/2016

 • Özder EH, Kırkbeşoğlu E. Web-Based Customer Relations Ability of Insurance Companies in United Kingdom and Turkey: An Analysis With Multi-Criteria Decision Making. 75th The IIER International Conference (International Conference on Advances in Business Management and Information Technology (ICABMIT)): Zurich - Switzerland; 14/07/2016 - 15/07/2016

 • Hamurcu M, Gür Ş, Özder EH, Eren T. Multicriteria Decision Making For Monorail Projects with Analytic Hierarcy Process and 0,1 Goal Programming. ISERD, 48th International Conference on Economics, Management and Social Study (ICEMSS): İstanbul; 29/05/2016 - 30/05/2016

 • Bedir N, Özder EH, Eren T. ANP, PROMETHEE YÖNTEMLERİYLE GIDA SEKTÖRÜ İÇİN ÜÇÜNCÜ PARTİ LOJİSTİK FİRMA SEÇİMİ. 5. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi - ULTZK: Mersin; 26/05/2016 - 28/05/2016

 • Bedir N, Özder EH, Eren T. Course Selection with AHP & PROMETHEE Methods for Post Graduate Students: An Application in Kirikkale University Graduate School of Natural and Applied Sciences. The 3rd International Conference on Industrial Engineering and Applications (ICIEA 2016): Hong Kong; 28/04/2016 - 30/04/2016

 • Özder EH, Bedir N, Eren T. ACADEMIC STAFF SELECTION WITH ANP & PROMETHEE METHOD: A CASE STUDY IN TURKEY. 32. International Academic Conference on Engineering, Technology and Innovations (IACETI): Dubai - UAE; 05/03/2016

 • Bedir N, Özder EH, Eren T. The Third Party Logistics Firm Selection Using AHP-PROMETHEE Methods. 13th International Logistics and Supply Chain Congress: İzmir; 22/10/2015 - 23/10/2015

 • Özder EH, Eren T. TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN ENTEGRASYONU: ÖRNEK BİR UYGULAMA. 15. Üretim Araştırmaları Sempozyumu: Ege Üniversitesi - İzmir; 14/10/2015 - 16/10/2015

 • Özder EH, Eren T, Çetin Özel S. SUPPLIER SELECTION WITH TOPSIS AND GOAL PROGRAMMING METHODS: A CASE STUDY. 19th International Research/Expert Conference - Trends and Development of Machinery and Associated Technology: Barcelona - Spain; 22/07/2015 - 23/07/2015

 • Özder EH, Eren T. Integration of Analytic Network Process and Goal Programming Methods in Supplier Selection: A Case Study. XVIth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS: Edirne; 07/05/2015 - 12/05/2015

 • Erkan TE, Çarmıklı A, Özder EH. Selection of Business Intelligence Systems by AHP and Fuzzy AHP: An Empirical Study from Ankara Production Sector. ISCAMI (The International Student Conference on Applied Mathematics and Informatics): Czech Republic - Ostrava; 10/05/2012 - 13/05/2012