Araş.Gör. EMİR HÜSEYİN ÖZDER

Yönetim Bilişim Sistemleri ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1726
E-Posta : ehozder[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~ehozder/

 • Yüksek Lisans (2015), Kirikkale Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği
 • Lisans (2012), Atilim Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği

Çalışma Alanları


 • ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

 • YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI

Makaleler


 • Özder EH, Bedir N, Eren T. ;Yükseköğretimde Araştırmacı Seçiminde Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemlerinin Kullanılması: Bir Örnek Uygulama. Alanya Akademik Bakış, 2019; 3(1):19-33. ( Index Copernicus )

 • Özder EH, Özcan E, Eren T. ;Staff Task-Based Shift Scheduling Solution with an ANP and Goal Programming Method in a Natural Gas Combined Cycle Power Plant. Mathematics, 2019; 7(2):192-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kaçmaz SÖ, Şengül N, Eren T, Özder EH. ;Hastanelerde Özel Hastalar İçin Hedef Programlama İle Menü Planlamasını Etkileyen Unsurlar. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 2018; 21(3):393-422. ( Index Copernicus )

 • Bedir N, Yalçın H, Özder EH, Eren T. ;Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Taşeron Firma Seçimi: Kırıkkale İlinde Bir Uygulama. Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 2018; 6(2):25-33. ( Google Scholar )

 • Özder EH, Varlı E, Eren T. ;A Model Suggestion for Cleaning Staff Scheduling Problem with Goal Programming Approach . The Black Sea Journal of Sciences, 2017; 7(2):114-127. ( index copernicus )

 • Varlı E, Alağaş HM, Eren T, Özder EH. ;Goal Programming Solution of the Examiner Assignment Problem. Bilge International Journal of Science and Technology Research, 2017; 1(2):105-118. ( index copernicus )

 • Özder EH. ;Supplier Selection Problem with Using Multi-Criteria Decision Making Methods: A Case Study in a Gas Mask Factory. International Journal of Management and Applied Science (IJMAS), 2017; 3(7):60-64. ( CrossRef )

 • Hamurcu M, Gür Ş, Özder EH, Eren T. ;A Multicriteria Decision Making For Monorail Projects With Analytic Network Process And 0-1 Goal Programming. INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCES IN ELECTRONICS AND COMPUTER SCIENCE ( IJAECS ), 2016; 3(7):8-12. ( Google Scholar )

 • Özder EH, Eren T. ;ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMİ VE HEDEF PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ İLE TEDARİKÇİ SEÇİMİ. Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2016; 4(3):196-207. ( EBSCO )

 • Kırkbeşoğlu E, Mcneill J, Özder EH. ;An Evaluation of the Effectiveness of Insurance Organizations at Providing Information to Policyholders: A Cross-Cultural Comparison between United Kingdom & Turkey. International Business Research, 2015; 8(9):35-46. ( EBSCO )

 • Özder EH, Eren T, Çetin Özel S. ;SUPPLIER SELECTION WITH TOPSIS AND GOAL PROGRAMMING METHODS: A CASE STUDY. Journal of Trends in the Development of Machinery and Associated Technology, 2015; 19(1):109-112. ( EBSCO )

 • Kirkbeşoğlu E, Özder EH. ;The Effects of Organizational Performance on the Relationship between Perceived Organizational Support and Career Satisfaction: An Application on Insurance Industry. Journal of Management Research, 2015; 7(3):35-50. ( EBSCO )

Bildiriler


 • Eren T, Özder EH, Alakaş HM, Özcan E. ;Kısıt Programlama Yaklaşımıyla Güvenlik Personeli Çizelgeleme Probleminin Çözümü. 6. Uluslararası Mühendislik Kongresi: Şanlıurfa; 08/11/2018 - 10/11/2018

 • Özcan E, Özder EH, Eren T. ;The Security Staff Scheduling Problem with Goal Programming Approach. 21th International Research/Expert Conference Trends in the Development of Machinery and Associated Technology: Karlovy Vary / Czech Republic; 18/09/2018 - 22/09/2018

 • Özcan E, Özder EH, Eren T. ;Supplier Selection With AHP- TOPSIS Combination in Natural Gas Combined Cycle Power Plant. 21th International Research/Expert Conference Trends in the Development of Machinery and Associated Technology: Karlovy Vary / Czech Republic; 18/09/2018 - 22/09/2018

 • Özder EH, Özcan E, Eren T. ;Shift scheduling by 0-1 integer programming model in the natural gas combined cycle power plants. 12th International Conference on New Challenges in Industrial Engineering and Operations Management: ; 11/09/2018 - 12/09/2018

 • Özcan E, Demirelli B, Özder EH, Eren T. ;Hidroelektrik Santrallarda Ana Sistemlerin Yerlileştirilmesi Problemi İçin Analitik Ağ Süreci İle Öncelik Analizi. II.INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND VOCATIONAL STUDIES CONGRESS, (BILMES EN-NAT 2018) ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES: Nevşehir; 05/07/2018 - 08/07/2018

 • Sığrı Ü, Halıcı A, Özder EH. ;KOBİ'LERİN İÇ VERİMLİLİK SORUNLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. 25.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Ankara; 25/05/2017 - 27/05/2017

 • Özder EH. ;SUPPLIER SELECTION PROBLEM WITH USING MULTI-CRITERIA DECISION MAKING METHODS: A CASE STUDY IN A GAS MASK FACTORY. International Conference on Recent Innovations in Engineering and Technology (ICRIET 2017): Helsinki-Finland; 17/05/2017 - 18/05/2017

 • Eren T, Özder EH. ;Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri İle Bir İçecek Firması İçin Tedarikçi Seçimi. 4TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN ENGINEERING AND SCIENCE: Alanya; 03/11/2016 - 05/11/2016

 • Özder EH, Gür Ş, Eren T. ;The Using Analytical Hierarchy Method for Selection of Accountants in Business. The 13th International Accounting Conference: İzmir; 20/10/2016 - 21/10/2016

 • Özder EH, Gür Ş, Eren T. ;Accounting Software Selection with ANP and TOPSIS Methods for Increase the Effectiveness of Management in Business. The 13th International Accounting Conference: İzmir; 20/10/2016 - 21/10/2016

 • Özder EH, Kırkbeşoğlu E. ;Web-Based Customer Relations Ability of Insurance Companies in United Kingdom and Turkey: An Analysis With Multi-Criteria Decision Making. 75th The IIER International Conference (International Conference on Advances in Business Management and Information Technology (ICABMIT)): Zurich - Switzerland; 14/07/2016 - 15/07/2016

 • Hamurcu M, Gür Ş, Özder EH, Eren T. ;Multicriteria Decision Making For Monorail Projects with Analytic Hierarcy Process and 0,1 Goal Programming. ISERD, 48th International Conference on Economics, Management and Social Study (ICEMSS): İstanbul; 29/05/2016 - 30/05/2016

 • Bedir N, Özder EH, Eren T. ;ANP, PROMETHEE YÖNTEMLERİYLE GIDA SEKTÖRÜ İÇİN ÜÇÜNCÜ PARTİ LOJİSTİK FİRMA SEÇİMİ. 5. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi - ULTZK: Mersin; 26/05/2016 - 28/05/2016

 • Bedir N, Özder EH, Eren T. ;Course Selection with AHP & PROMETHEE Methods for Post Graduate Students: An Application in Kirikkale University Graduate School of Natural and Applied Sciences. The 3rd International Conference on Industrial Engineering and Applications (ICIEA 2016): Hong Kong; 28/04/2016 - 30/04/2016

 • Özder EH, Bedir N, Eren T. ;ACADEMIC STAFF SELECTION WITH ANP & PROMETHEE METHOD: A CASE STUDY IN TURKEY. 32. International Academic Conference on Engineering, Technology and Innovations (IACETI): Dubai - UAE; 05/03/2016

 • Bedir N, Özder EH, Eren T. ;The Third Party Logistics Firm Selection Using AHP-PROMETHEE Methods. 13th International Logistics and Supply Chain Congress: İzmir; 22/10/2015 - 23/10/2015

 • Özder EH, Eren T. ;TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN ENTEGRASYONU: ÖRNEK BİR UYGULAMA. 15. Üretim Araştırmaları Sempozyumu: Ege Üniversitesi - İzmir; 14/10/2015 - 16/10/2015

 • Özder EH, Eren T, Çetin Özel S. ;SUPPLIER SELECTION WITH TOPSIS AND GOAL PROGRAMMING METHODS: A CASE STUDY. 19th International Research/Expert Conference - Trends and Development of Machinery and Associated Technology: Barcelona - Spain; 22/07/2015 - 23/07/2015

 • Özder EH, Eren T. ;Integration of Analytic Network Process and Goal Programming Methods in Supplier Selection: A Case Study. XVIth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS: Edirne; 07/05/2015 - 12/05/2015

 • Erkan TE, Çarmıklı A, Özder EH. ;Selection of Business Intelligence Systems by AHP and Fuzzy AHP: An Empirical Study from Ankara Production Sector. ISCAMI (The International Student Conference on Applied Mathematics and Informatics): Czech Republic - Ostrava; 10/05/2012 - 13/05/2012