Dr. Öğr. Üyesi NESLİHAN ÇETİNKAYA BİLGİN

Muhasebe ve Finansal Yönetim ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1728
E-Posta : ncetinkaya[at]baskent.edu.tr
  • Yüksek Lisans (2010), Ankara Üniversitesi, İşletme
  • Lisans (2005), Ankara Üniversitesi, Maliye

Çalışma Alanları


  • MUHASEBE VE FİNANS

Kitaplar


  • Çetinkaya N. KOBİ'ler için Uluslararası Finansal Raporlama Standardı ve Türkiye Uygulaması. Ankara: C&Ç Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Yayınları; 2010

Makaleler


  • Akdoğan N, Çetinkaya N. Risk Odaklı Denetimde Denetim Kanıtının Kalitesinin Önemi ve Bir Araştırma. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 2017; 19(1):109-133. ( EBSCOhost )

  • Çetinkaya N. Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Değerlemesinde Gerçeğe Uygun Değer Tespiti ve Türkiye'deki Uygulamaların Değerlendirilmesi. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 2017; (4):69-83. ( copernicus )

  • Akdoğan N, Çetinkaya N. Türkiye'de Bulunan Büyükşehir Belediyeleri'nin Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Açısından İncelenmesi. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 2016; 18(1):897-915. ( EBSCOhost )

Bildiriler


  • Uysal B, Yıldız E, Karacaer Ulusoy M, Çetinkaya N. Is Oil Price Decline Cure for Turkey?s Current Account Deficit?. 5th Multinational Energy and Value Conference: İstanbul; 07/05/2015 - 09/05/2015