Prof. Dr. ALİ HALICI

Yönetim Bilişim Sistemleri ProgramıTel : 0312 246 6698
E-Posta : ahalici[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~ahalici/

 • Doktora (2000), İstanbul Üniversitesi, Yönetim Ve Organizasyon
 • Yüksek Lisans (1995), Hacettepe Üniversitesi, İşletme
 • Lisans (1988), Hacettepe Üniversitesi, İşletme
 • Önlisans (1983), Hacettepe Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği

Çalışma Alanları


 • YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Projeler


 • Türkiye?de Sivil Yerli Uçak Üretiminin Stratejik Analizi. ", ", İTO", .

 • İnsan Kaynakları Strateji Dokümanı. ", ", TÜİK", .

 • TOBB Mardin Kızıltepe Sanayi ve Ticaret Odası, 2013-2016 Stratejik Planı. ", ", TOBB", .

 • TOBB Mardin Kızıltepe Borsası, 2013-2016 Stratejik Planı. ", ", TOBB", .

 • Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Rekabet Gücünün Gelişimi İçin Yeni İşbirlikleri: KOSGEB ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İlişkileri Projesi. ", ", MÜSİAD", .

 • Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Küresel Rekabet İçin AR-GE ve İnovasyon Projesi. ", ", MÜSİAD", .

 • Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı. ", ", Çevre ve Şehircilik Bakanlığı", .

 • ?Samsun Üretiyor, Dünya Tüketiyor? İhracatı Geliştirme Projesi. ", ", Samsun Ticaret ve Sanaji Odası, KOSGEB", .

 • Eğitim İhtiyaç Analizi Projesi. ", ", Dış Ticaret Müsteşarlığı", .

 • "Elazığ İşletmeleri Kümelenme Odaklı Büyüyor? Projesi. ", ", 6. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, Dış Ticaret Müşteşarlığı", .

 • İnovatif Atılım Projesi. ", ", Tepe Güvenlik ve Savunma Sistemleri A.Ş", 08/08/2011.

 • İllere Yönelik GZTF Analizleri. ", ", Doğu Marmara Kalkınma Ajansı", .

 • Açık Kapı Toplantıları Projesi. ", ", 2. Tepe Güvenlik ve Savunma Sistemleri A.Ş", .

 • Türkiye Enerji ve Enerji Verimliliği Stratejisi Projesi. ", İstanbul/Karlıtepe", TEVEM", 30/03/2010.

Kitaplar


 • Halıcı A, Ulusoy E. Nilüfer Şahin Perçin, Berrin Güzel ve Şule Aydın editors. Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uygulamaları. İstanbul: Beta; 2017

 • Halıcı A, Toprak M. Ali Halıcı editors. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi Kitabı. Ankara: Türkiye Barolar Birliği ve Başkent Üniversitesi; 2017

 • Halıcı A. Kültürlerarası Yönetim. In:Dursun Bingöl editors. İnsan Kaynakları Yönetim. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi; 2017

 • Halıcı A. Kültürlerarası Yönetim. In:Dursun Bingöl editors. İnsan Kaynakları Yönetimi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi; 2016. p.19-39.

 • Halıcı A, Ulusoy E. i. In:Nilüfer Şahin Perçin, Berrin Güzel ve Şule Aydın Tükeltürk editors. Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uygulamaları. İstanbul: Beta; 2016. p.34-49.

 • Halıcı A. Kültürlerarası yönetim. In:Dursun Bingöl editors. İnsan Kaynakları Yönetimi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi; 2014. p.80-105.

 • Halıcı A. Tarihsel Gelişim İçinde Liderlik Teorileri. In:Sevinç Engin editors. Lider Öyle Olmaz Böyle Olur. Ankara: Doğan Kitap; 2011. p.113-116.

 • Halıcı A. Türkiye Enerji Sektörünün Stratejik Durumu ve Yönetimi. In:Hakkı Eraslan editors. Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Enerji Sektörü: Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar. İstanbul: Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu; 2010. p.955-982.

Makaleler


 • Fettullayev A, Can E, Halıcı A. The TTF Method for the Inverse Problem of Finding Unknown Soruce in the Heat Equation. Journal of Computational Analysis and Applications, ; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Memili C, Halıcı A. Terör Krizinin İnsan Kaynakları Yönetimi Politikalarına Etkileri Üzerine Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2017; 19(1):387-414. ( EBSCO )

 • Halıcı A, Korkusuz B, Kasımoğlu M. Employment Predictions in Secretarial Occupation. Journal of Management and Sustainability, 2012; 2(2):187-196. ( EBSCO )

 • Yılmaz B, Halıcı A. İşgücü Devir Hızını Etkileyen Etmenler: Sekreterlik Mesleğinde Bir Araştırma. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2010; 2(2):93-108.

 • Yılmaz B, Halıcı A. Sekreterlik Mesleğinde Hizmet İçi Eğitim Alanları: Bir Alan Araştırması. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2010; (1):110-126.

 • Halıcı A, Küçükaslan A. Sources of Organizational Stress: A research on Office Management and Secretaries. Acta Academica Karviniensia, 2006; (1):73-88.

 • Halıcı A, Kasımoğlu M. A comparison of level of discrimination directed at academic staff in a Turkish and Azerbaijani Universitr. International Journal of Educational Management, 2006; 20(1):7-18. ( )

 • Halici A, Küçükaslan A. ?Sources of Organizational Stress: A Research on Office Management and Secretaries?. ACTA ACADEMICA KARVINIENSIA, 2005; 1:73-88. ( Social Sciences Citation Index )

 • Halıcı A, Küçükaslan A. Turkish Companies' Ethical StatementsContent Analysis with Comparisons. Management Research News, 2005; 20(1):45-61.

 • Halici A, Küçükarslan A. Ethical Statements: Content Analysis with Comparisons?. MANAGEMENT RESEARCH NEWS, 2005; 1(20):45-61. ( International Journal )

 • Halıcı A, Delil Y. Büro yönetimi Öğrencilerinin Mesleki Algılamalarına Yönelik Bir Uygulama. Gazi üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2003; (1):22-37.

 • Kasımoğlu M, Halıcı A. The discrimination areas in higher education ınstitutions in Turkey and a scale development. Journal of educational management, 2002; 16(7):333-338. ( )

 • Halıcı A, Yurtseven G. Hizmet Sektöründe İşgören ve Tüketici Tatmininin İlişkilendirilmesi: Bir Vakıf Hastanesinde Pilot Uygulama. Modern Hastane Yönetimi Dergisi, 2002; 6(1):34-40.

 • Halıcı A. İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Stratejileri: Çanakkale İlinde Bir Araştırma. Celal Bayar üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2001; 7(1):11-27.

 • Halıcı A. Konaklama İşletmelerinin İmaj Reklamlarının İşletme İçi Tutundurmaya Entegrasyonu: Ankara-Çanakkale Hattında Bir Uygulama. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2001; (1):131-149.

 • Kasımoğlu M, Halıcı A. Yükseköğretimde İnsan Kaynaklarına Yönelik Ayırımcılık Alanları. Cumhuriyet Üniversitesi, 2000; (2):-.

Bildiriler


 • Uysal MP, Halıcı A. Representing Essence of Share Engineering in Enterprise Architecture Knowledge Domain. 15th The IIER International Conference: Tokyo; 18/04/2018 - 20/04/2018

 • Doğan DU, Halıcı A. Interaction of Interdepent Reports and Management Performance. 14th International conference on Accounting; Auditing for Development and Sostainability: Tiran; 10/10/2017 - 13/10/2017

 • Uysal M, Halıcı A, Mengen A. Re-Engineering Enterprise Architectures. 12 th Conference on Information Systems Management: Prague; 03/09/2017 - 06/09/2017

 • Sığrı Ü, Halıcı A, Özder E. KOBİ'LERİN İÇ VERİMLİLİK SORUNLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: ; 25/05/2017 - 27/05/2017

 • Halıcı A, Erhan DU. Structuring Strategic Managementy with Ratio Analysis Method: A Case Study in the Transition to SME TFRS Process. 9th International Strategic Management Conference: Letonya Riga; 27/06/2013 - 28/06/2013

 • Halıcı A, Korkusuz B. Sekreterler Kayırılıyor mu? Direkt ve Dolaylı Ayırımcılık Boyutlarında Bir Araştırma. 8. Ulusal Büro Yönetimi Kongresi: Ankara; 14/10/2009 - 16/10/2009

 • Korkusuz B, Halıcı A. İşgücü Devir Hızını Etkileyen Etmenler: Sekreterlik Mesleğinde Bir Araştırma. 7. Ulusal Büro Yönetimi Kongresi: Trabzon; 22/10/2008 - 24/10/2008

 • Halıcı A, Delil Y. İnsan Kaynaklarının Eğitimi: Bir hastanede Sekreterlere Yönelik Eğitim Modeli Uygulaması. Uluslararası sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi: Yakın Doğu Üniversitesi; 01/06/2007 - 03/06/2007

 • Halıcı A. Business Ethics and a Research for Ethics Cultures of the Companies Traded on the Istanbul Stock Exchange. 1st International Changes in social and Business Environment Conference: Kaunas University Litvanya; 17/11/2006 - 18/11/2006

 • Halıcı A. Business Ethics and a Research for Ethics Cultures of the Companies Traded on the İstanbul Stock Exchange Market. 1st International Changes in Socia and Business Environment Conferencel: Kaunas University of Tchnology Panevezys Institute; 17/11/2006 - 18/11/2008

 • Küçükaslan A, Halıcı A. The Analysis of the Similarities and Differences of Virtual Organizations Trough Fuctional and Innovative Factors. International Strategic Management Conference: İstanbul Commerce University; 23/06/2005 - 25/06/2005

 • Halıcı A. İş Etiği Konusunun Türk Yazılı Basınında Ele Alınış Alanları ve Sıklığı. 1. Uluslararası İş ve Meslek Ahlakı Kongresi: Hacettepe Üniversitesi Etik Merkezi; 17/09/2003 - 19/09/2003

 • Yurtseven G, Halıcı A. Motivational Problems of Employees in Servive Sector: An Empirical Study in 4 & 5 Star Hotels in Ankara. 2nd Joint International Symposium: Silesian University in Opava Çek Cumhuriyeti; 17/06/2002 - 19/06/2002

 • Kasımoğlu M, Halıcı A, Çöklü E, Hacıyev Z. Non-Ethical Behavior of Turkish Firms Cases From Different Industry. 8th Annual International Conference Promoting Business Ethics: CHICAGO; 24/11/2001 - 26/11/2001