Dr. Öğr. Üyesi NİHAT DAĞISTAN

Bankacılık ve Finans ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1722
E-Posta : nihatdag[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~nihatdag/

 • Doktora (2014), Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisat
 • Yüksek Lisans (2003), Gazi Üniversitesi, İktisat
 • Lisans (1991), Gazi Üniversitesi, İktisat

Çalışma Alanları


 • ULUSLARARASI İKTİSAT VE GELİŞME İKTİSADI

Makaleler


 • Dağıstan N. Türkiye'nin Dış Ticaretindeki Dikey Uzmanlaşmanın Girdi-Çıktı Modeli ile Analizi. Fiscaoeconomia, 2019; 3(2):1-20. ( DOAJ )

 • Dağistan N. Küresel Değer Zincirlerinin Türkiye'nin Dış Ticaret ve Üretim Yapısına Etkileri. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 2017; 13(5):824-835. ( EBSCO )

 • Dağistan N. Gelişmekte Olan Ülkelerde Spor Endüstrisinin Küresel Değer Zincirleri Açısından Değerlendirilmesi. Uluslararası Spor Araştırmaları Dergisi, 2016; 6(1):17-43.

 • Dağıstan N. Uluslararası Ticarette Eşitsiz Mübadelenin Ölçülmesi:Türkiye Örneği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015; 15(3):39-66. ( DOAJ, MLA,EBSCO )

Bildiriler


 • Dağistan N. Türkiye'de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Yurt İçi Özel Yatırımlar Üzerindeki Dışlama Etkisi. EconTR2019@Ankara International Conference on Economics: ANKARA; 05/09/2019 - 07/09/2019

 • Dağistan N. Türkiye'nin Üretim ve Dış Ticaret Yapısının Mülkiyet Yapısı: Yabancı Sermaye Paylı Kuruluşlar Açısısndan Bir Değerlendirme. Quo Vadis Social sciences Fiscaoeconomia International Congress on Social Sciences: ANKARA; 25/04/2019 - 26/04/2019

 • Dağistan N. Küresel Finansal Kriz Sürecinde Türk Bankacılık Sektörünün Dış Ticaretin Finansmanındaki Rolü. Uluslararası Bankacılık Kongresi: Ankara; 04/05/2018 - 05/05/2018

 • Dağıstan N. Küresel Ticareti Kolaylaştırma Anlaşması'nın Türkiye Ekonomisine Olası Etkilerinin Analizi. Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi: Uşak; 21/09/2017 - 22/09/2017

 • Dağistan N. Küresel Değer Zincirlerinin Türkiye'nin Dış Ticaret ve Üretim Yapısına Etkileri. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi: Zonguldak; 07/09/2017 - 09/09/2017

 • Dağistan N. Satın Alma Gücü Paritesinden Sapmaların Eşitsiz Mübadele Etkisi: Döviz Kuru Mekanizmaları ile Karşılıksız Kaynak Transferine Farklı Bir Bakış. 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi: ANKARA; 04/12/2013 - 06/12/2013

 • Konur F, Dağıstan N. Dışa Açık Ekonomilerin Dünya Sanayi Coğrafyasındaki Performanslarının Analizi (1980-2005). Uluslararası Sermaye Hareketleri ve Gelişmekte Olan Piyasalar Sempozyumu: Bandırma Üniversitesi; 24/04/2008 - 27/04/2008