Dr. Öğr. Üyesi BURCU GÜROL

Bankacılık ve Finans ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1700
E-Posta : bgurol[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2016), Başkent Üniversitesi, Muhasebe Ve Finansal Yönetim
 • Yüksek Lisans (2011), Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi, İşletme
 • Lisans (2004), Başkent Üniversitesi, Bankacilik

Çalışma Alanları


 • BANKACILIK

 • MUHASEBE VE FİNANS

Kitaplar


 • Gürol B. Bankalarda Kurumsal Yönetim ve Türk Bankacılık Sisteminde Kurumsal Yönetim Uygulamaları ile Performans İlişkisinin İncelenmesi. Ankara: Gazi Kitabevi; 2020

 • Gürol B. İşletmelerde Sürdürülebilirlik Raporlaması. In:Çağlar Doğru editors. İşletme Yönetiminde Sürdürülebilirlik ve İnovatif Yaklaşımlar. Ankara: Berkan Yayınevi; 2019. p.305-328.

Makaleler


 • Özcan N, Gürol B. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Performanslarının İncelenmesi, Türkiye'deki Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Üzerine Bir Araştırma. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2019; :-.

 • Gürol B, Hazar A. TÜRKİYE?DE FAALİYET GÖSTEREN HAYATDIŞI VE HAYAT EMEKLİLİK SİGORTA ŞİRKETLERİNİN PERFORMANSLARININ. Journal of Current Researches on Business and Economics, 2018; (3):71-78.

 • Gürol B, İmam M. MEASURING THE PERFORMANCE OF PRIVATE PENSION SECTOR BY TOPSIS MULTI CRITERIA DECISION MAKING METHOD. Journal of Economics, Finance and Accounting, 2018; (3):288-295.

 • Gürol B, Hazar A, Bahadir C. ANALYSING THE PERFORMANCES OF ASSET MANAGEMENT COMPANIES OPERATING IN TURKEY BY USING MULTIMOORA METHOD. Journal of Business, Economics and Finance, 2018; (3):228-236.

 • Gürol B, Tüysüzoğlu T. BIST 100 Şirketlerinin Zorunlu Denetim Kuruluşu ve Sorumlu Denetçi Rotasyonu Uygulamalarının Ampirik Olarak İncelenmesi. Journal of Current Researches on Business and Economics, 2018; 8(1):105-118.

 • Acar M, Gürol B. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile Türk Bankacılık Sektörü Kâr Kalitesi Arasındaki İlişkiye Bir Bakış. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 2017; :-. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Gürol B, Tüysüzoğlu T. ŞEFFAFLIK RAPORLARINA İLİŞKİN İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ VE ÜLKE UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI. MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ, 2017; 19:189-206. ( EBSCO )

 • Gürol B, Akdoğan N. TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ ÜLKELERDEN SEÇİLEN BANKALARIN FİNANSAL TABLOLARINDA SUNULAN MUHASEBE POLİTİKALARININ ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ. MUHASEBE BİLİM DÜNYASI, 2016; (18):721-740. ( EBSCO )

 • Gürol B, Tüysüzoğlu T. TÜRKİYE'DE KAMU YARARINI İLGİLENDİREN KURULUŞLAR NEZDİNDE BAĞIMSIZ DENETİM YAPAN DENETİM KURULUŞLARININ ŞEFFAFLIK RAPORLARI ÜZERİNDE BİR İNCELEME. MUHASEBE VE DENETİME BAKIŞ, 2015; (47):131-148. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Gürol B, Akdogan N. BANKA FİNANSAL TABLOLARININ UMS 1 FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞU STANDARDI KAPSAMINDA İNCELENMESİ. MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ, 2016; :337-368. ( EBSCO )

Bildiriler


 • Gürol B, İmam M. BİREYSEL EMEKLİLİK SEKTÖRÜNÜN PERFORMANSININ TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMİ İLE ÖLÇÜLMESİ. 1. Uluslararası Bankacılık Kongresi: Ankara; 04/05/2018 - 05/05/2018

 • Ekim Kocaman B, Gürol B. TÜRK MEVDUAT BANKALARININ KARLILIK ANALİZİ: CAMELS PERFORMANS RASYOLARI İLE YERLİ VE YABANCI BANKA KARŞILAŞTIRMASI. 1. Uluslararası Bankacılık Kongresi: Ankara; 04/05/2018 - 05/05/2018

 • Gürol B. Measuring Performance of Factoring, Financing and Leasing Sectors by TOPSIS Method: An Emprical Comparison in Turkey. 5th International Conference on Social Sciences and Education Research: Antalya; 20/04/2018 - 22/04/2018

 • Gürol B, Tüysüzoğlu T. EMPRICAL ANALYSIS OF AUDITOR AND AUDIT FIRM ROTATION PRACTISES IN BIST100. 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACCOUNTING: TIRANA/ ALBANIA; 11/10/2017 - 13/10/2017

 • Gürol B, Hazar A. TÜRKİYE'DE FAALİYET GÖSTEREN HAYAT DIŞI VE HAYAT EMEKLİLİK SİGORTA ŞİRKETLERİNİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. 3. ULUSAL SİGORTA VE AKTÜERYA KONGRESİ: ; 28/09/2017 - 29/09/2017

 • Gurol B, Hazar A. INVESTIGATION OF TURKISH BANKING SECTOR FINANCIAL STATEMENT RISK. 3rd International Conference on the Changing World and Social Research: Roma; 08/08/2017 - 10/08/2017