Dr. Öğr. Üyesi ESRA AYDIN

Turizm ve Otelcilik ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1702
E-Posta : ekurt[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~ekurt/

 • Doktora (2018), Başkent Üniversitesi, Yönetim Ve Organizasyon
 • Yüksek Lisans (2013), Hacettepe Üniversitesi, Yönetim Organizasyon Ve Örgütsel Davraniş
 • Lisans (2010), Başkent Üniversitesi, Turizm Ve Rehberlik

Çalışma Alanları


 • TURİZM

 • YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Makaleler


 • Aydın E, Kalemci Tüzün İ. ;Organizational support sources and job performance relations: What about occupational commitment?. Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 2019; :-. ( SCOPUS )

 • Aydın E, Basım HN. ;İş-Aile Çatışması ile Örgütsel Bağlılık Etkileşiminde Algılanan Yönetici Desteğinin Rolü: Görgül Bir Araştırma. Business and Economics Research Journal, 2017; 8(4):773-784. ( EconLit )

 • Aydın E. ;Kültür Bağlamında Sosyal Mübadele: Kuramsal bir Çalışma. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2017; :547-562. ( EconLit )

 • Kırkbeşoğlu E, Sözen H, Kurt E. ;Türkiye'de örgüt kuramı çalışmalarının bibliyometrik profili: Atıf ağlarının dönemsel karşılaştırması. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 2015; (52):109-136. ( ASOS )

Bildiriler


 • Aydın E, Basım HN. ;Özdeşleşme Kaynakları ile İşyeri Sapma Davranışı İlişkisinin Sosyal Mübadele Kuramı Çerçevesinde İncelenmesi: Görgül Bir Araştırma. 26. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon; 10/05/2018 - 12/05/2018

 • Aydın E. ;Kültür Bağlamında Sosyal Değiş Tokuş: Kuramsal Bir Çalışma. 16. Ulusal İşletmecilik Kongresi: İzmir; 04/05/2017 - 06/05/2017

 • Aydın E. ;Öz Gözlemcilik ve Müzakere İlişkisinde Kültürün Düzenleyici Etkisi: Kuramsal bir Araştırma. International Social Research Congress: İstanbul; 20/04/2017 - 22/04/2017

 • Aydın E. ;Akademisyenlerde İş Tatmini: Niteliksel Bir Araştırma. International Conference on Economics, Finance and Management: İstanbul; 13/04/2017 - 15/04/2017

 • Kurt E, Kalemci Tüzün İ, Azizoğlu Ö. ;Örgütsel Sosyal Destek Kaynaklarının Algılanan İş Performansı Üzerindeki Etkilerine İlişkin bir Araştırma. 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Muğla; 14/05/2015 - 16/05/2015

 • Kurt E, Basim HN. ;İş-Aile Çatışması ile Örgütsel Bağlılık İlişkisinde Algılanan Yönetici Desteğinin Aracı Rolü. 14.ULUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİ: AKSARAY; 07/05/2015 - 09/05/2015

 • Kırkbeşoğlu E, Sözen C, Kurt E. ;Türkiye'de Örgüt Kuramı Çalışmalarının Bibliyometrik Profili: Atıf Ağlarının Dönemsel Karşılaştırması. 22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Konya; 22/05/2014 - 24/05/2014

 • Kırkbeşoğlu E, Kurt E. ;Sigorta İşletmelerinde Çalışanların Tutum Analizi: Hayat/Emeklilik ve Hayat Dışı Sigorta İşletmeleri Üzerine bir Araştırma. I. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi: Ankara; 06/06/2013 - 07/06/2013

 • Kırkbeşoğlu E, Kurt E. ;Stratejik Grupların Dinamik İlişkileri: Melez (Hibrid) Stratejik Gruplar. 20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: İzmir; 24/05/2012 - 26/05/2012