Doç. Dr. ONUR SUNAL

Bankacılık ve Finans ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1688
E-Posta : osunal[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2009), Ankara Üniversitesi, Sosyal Politika
 • Yüksek Lisans (2000), The University Of Nottingham, Ekonomi
 • Lisans (1999), The University Of Nottingham, Ekonomi

Çalışma Alanları


 • EKONOMİ

 • SOSYAL POLİTİKA

Projeler


 • Çocuk Emeğinin Coğrafya Atlası. ", Ankara", Fişek Enstitiüsü", 01/01/2009.

Makaleler


 • Sunal O. CPI, MONEY SUPPLY AND EXCHANGE RATE DYNAMICS IN TURKEY: A VECM APPROACH. Journal of Economics Finance and Accounting, 2018; :-. ( ECONLIT )

 • Sunal O. The Behaviour of Interest Rates in Turkey. Fiscaoeconomia, 2020; :-. ( ResearchBib )

 • Hazar A, Sunal O, Babuşçu Ş, Sezgin Alp Ö. Türk Bankacılık Sektöründe Piyasa Yoğunlaşması: 2001 Krizi öncesi ve Sonrası. Maliye Finans Yazıları, 2017; 1(107):42-68. ( EBSCO )

 • Sezgin Alp Ö, Babuşçu Ş, Sunal O, Hazar A. The effects of sales of the non-performing loans to asset management companies on bank efficiency. Journal of Economics, Finance and Accounting, 2016; 3(4):345-354. ( EconLit )

 • Sunal O, Sezgin Alp Ö. Effect of different price indices on linkage between real GDP growth and real minimum wage growth in Turkey. Journal of Economic and Financial Studies, 2016; 4(1):1-10. ( Google Scholar )

 • Sunal O, Sezgin Alp Ö. Türkiye'de Reel Asgari Ücretler ve Reel GSYİH Değişmeleri Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Enflasyon Oranına Endekslenmiş Bir Nominal Asgari Ücret Politikası. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 2015; 70(1):111-129. ( EBSCO )

 • Sunal O. The Financial Outlook of Turkish Social Security System: Can Social Security Deficits be Alleviated?. NEU Journal of Social Sciences, 2013; VI(1):181-192. ( ECONLIT )

 • Sunal O. Finansal İyilik Hali Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Ege Akademik Bakış, 2012; 12(2):-. ( ECONLIT )

 • Sunal O. Gelir Düzeyi ve Çocuk Emeği Arasındaki İlişki: Ülkelerarası Bir Karşılaştırma. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 2011; 66(1):118-128.

 • Sunal O. Amerikan Sendikal Hareketi: Tarihsel Gelişmeler Işığında Bir Değerlendirme. NEU Journal of Social Sciences, 2011; IV(1):112-128. ( ECONLIT )

 • Sunal O. Sosyal Politika: Sosyal Adalet Açısından Kuramsal Bir Değerlendirme. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 2011; 66(3):283-305. ( EBSCOhost )

 • Büyükşahin Sunal A, Sunal O, Yaşın F. A Comparison of Workers Employed in Hazardous Jobs in Terms of Job Satisfaction, Perceived Job Risk and Stress: Turkish Jean Sandblasting Workers, Dock Workers, Factory Workers and Miners. Social Indicators Research, 2011; 102(2):265-273. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Sunal O. Çocuğa Yönelik Çağdaş Sosyal Politika Yaklaşımları. Aile ve Toplum, 2010; 6(23):57-74.

Bildiriler


 • Sunal O. The Monetary Transmission Mechanism in Turkey. FSCONGRESS 2019-2: Ankara; 20/12/2019

 • Sunal O. Kısa Vadeli Faizler ile Piyasa Faizleri Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği. ISEFE 2019 Autumn International Congress of Islamic Economy Finance and Ethics: İstanbul; 07/12/2019 - 08/12/2019

 • Sunal O. Mevduat ve Kredi Faizleri İlişkisi: Uzun Dönem Bir Marj Nötrlüğü Var Mı?. ISEFE 2019 Autumn: İstanbul; 07/12/2019 - 08/12/2019

 • Sunal O. The Economic Costs of Occupational Diseases and Injuries: A Conceptual Framework. VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konfernası: İstanbul Haliç Kongre Merkezi; 04/05/2014 - 08/05/2014

 • Sunal O, Büyükşahin A, Mutlu H. Financial Well Being and Financial Behaviour: A Cross Cultural Study (Turkish and French Students). 'nd Internation Conference on ESD: Paris; 04/04/2013 - 05/04/2013

 • Yasin F, Sunal O, Büyükşahin A. Stress Related Factors Among Workers In Hazardous Jobs:Turkish Jean Sandblasting Workers, Dock Workers and Miners. 12th European Congress of Psychology, 4-8 July 2011, Istanbul: İstanbul; 04/07/2011 - 08/07/2011

 • Sunal O. Social Security Expenditures: The Cause of Economic Crisis or A Social Glue Supporting Economic Growth and Prosperity. Anadolu International Conference in Economics: Eskişehir; 15/06/2011 - 17/06/2011

 • Sunal O. Küresel finansal kriz: Sosyal güvenlik açısından bir değerlendirme. 2. International Conferance on economics: TRNC-Girne; 01/09/2010 - 03/09/2010

 • Sunal O. 1802?den 182?ye Çocuk İşçiliğine Yönelik Sosyal Politikalar. Çocuk Emeğine Karşı Düşünce Ortamı: Ankara; 19/11/2009

 • Sunal O. Çocukların Çalışma Alanları, Çalışma Koşulları, Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Çocuk ve Şiddet Çalıştayı: İstanbul; 12/09/2009

 • Sunal O. Çocuk Askerler ve Geleceğin Dünyasındaki Yerleri. Şiddete Karşı Düşünce Ortamı: Ankara; 19/04/2008 - 20/04/2008