Doç. Dr. BAHAR ARAZ

Uluslararası Ticaret ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1695
E-Posta : btakay[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2009), Hacettepe Üniversitesi, İktisat
 • Yüksek Lisans (1999), Hacettepe Üniversitesi, İktisat
 • Lisans (1995), Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisat

Çalışma Alanları


 • İKTİSAT TARİHİ VE İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİ

Projeler


 • Araz Takay B, Kalemci Tüzün İ, Batum U. Ankara'da Kadın Girişimciliği: Örnekler ve Yol Haritası. Ankara Kalkınma Ajansı ", Ankara", Ankara Kalkınma Ajansı", 01/12/2013.

Kitaplar


 • Araz Takay B, Kalemci Tüzün İ. Bahar Araz Takay İpek Kalemci Tüzün editors. İz Bırakan adımlar: 41 Girişimci Kadının İlham Veren Hikayeleri. Ankara: Siyasal Yayınevi; 2016

 • Araz Takay B. Aleksey Aleksandroviç'in Kulakları: 19. yüzyıl Rusya'sından İnsanManzaraları. In:Derya Güler Aydın-Çınla Akdere editors. Edebiyattaki İktisat. İstanbul: İletişim; 2014. p.177-190.

 • Araz Takay B. Evrimsel İktisadın Gelişimi. In:Muammer Kaymak-Ahmet Şahinöz editors. Darwin ve Evrimsel İktisat. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları; 2011. p.11-25.

 • Araz Takay B. Veblen'de Ybancılaşma Olgusu. In:Feridun Yılmaz-Ozan İşler editors. İktisadı Felsefeyle Düşünmek. İstanbul: İletişim; 2011. p.155-171.

 • Araz Takay B. Neo-Schumpeteryen Teknolojik Yenilik: Tekno Ekonomik Paradigma Gizemi. In:Hakan Mıhçı editors. İktisada Dokunmak. Ankara: Pheenix; 2011. p.107-121.

Makaleler


 • Güler Aydın D, Araz B, Özer I. Adventurousandcharismaticspirits:EntrepreneursofVeblenand Schumpeter. Economic Letters, 2018; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Araz B. Anaakım İktisadın Gölgesi:Etik sorun. Yönetim araştıma dergisi, 2018; 14(2):26-48. ( EBSCO,MLA, DOAJ )

 • Kalemci Tüzün İ, Araz B. Patterns of female entrepreneurial activities in Turkey. Gender in Management, 2017; 32(3):166-182. ( SCOPUS )

 • Güler Aydın D, Araz B. Janus'un iki yüzü: Gösteriş Tüketimi ve Yabancılaşma. HÜİİBF, 2017; 35(1):1-19. ( EconLit )

 • Araz B. Marxist theory of Value and Profit, Financialization and Crisis - By Simon Mohun at METU. journal of economics and political economy, 2015; 2(5):340-341. ( ECONLIT )

 • Araz Takay B, Kalemci Tüzün İ. Kadın Girişimciler Schumpeter'in Girişimcisi olursa. Niğde İİBF, 2015; 8(1):41-52. ( EBSCO )

 • Araz Takay B, Güler Aydın D. What if Veblen and Marx met. Economic annals, 2014; LIX(202):131-156. ( EconLit )

 • Araz Takay B, Güler Aydın D. Kapitalizmin Şövalyeleri: Sanayi Kaptanları. Hacettepe İİBF, 2013; 31(2):153-165.

 • Omay T, Araz Takay B, Eruygur A, Kılıç İ. Effects of Terrorist Activities on Foreign Direct Investment: Nonlinear Evidence. Review of Economics, 2013; 64(2):139-158. ( EBSCO )

 • Omay T, Araz Takay B, Eruygur A, Kılıç İ. The effects of Terrorist activities On foreign Direct İnvestment: Non Linear evidence. Review Of Economics, 2013; 64(2):139-158. ( EconLit )

 • Güler Aydın D, Araz Takay B. The role of Competetion on Techno-Economic Paradigm on Market. Economic Annals, 2012; 57(193):137-150. ( EBSCO )

 • Güler Aydın D, Araz Takay B. Schumpeterian Business Cycles: Innovation, Bubbles and Global Crises. International Journal of Humanities and Social Science, 2012; 2(7):123-128. ( EBSCO )

 • Güler Aydın D, Araz Takay B, Özel H. Two Levels of Abstraction in Schumpeter and Marx:History and Capitalism. International Research Journal of Finance and Economics, 2010; 50:17-25. ( EconLit )

 • Araz Takay B, Arın P, Omay T. The endegenous and Non-Linear Relationship between Ethnic Terror and Economic Activity: Turkish Evidence. Defence and Peace Economics, 2009; 1:1-10. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

Bildiriler


 • Araz B, Güler Aydın D. The Evolving Role of the Entrepreneur: Veblen and Schumpeter. 22.Annual Conference of ESHET: Spain Madrid; 07/06/2018 - 09/06/2018

 • Araz B. Değer kavramına Sosyal ontoloji çerçevesinden bakış. 10.İktisadi girişim Çalıştayı: Ankara,Hacettepe; 15/03/2018 - 16/03/2018

 • Araz B. Comprasion BSOG and CSOG. Cambridge Social Ontology Group: Cambridge; 15/05/2017 - 17/05/2017

 • Araz B. An Ontological approach for Complex adaptive system. Berkeley Social Ontology Group: UC Berkeley; 01/05/2017 - 02/05/2017

 • Yalçıntaş A, Araz Takay B, Şenel E, Can Z, Aydın S, Hamişoğlu I, Kasap O. Reproductiveness of higher education institutions in Turkey: the case of `coursehouses. World Interdisciplinary Network for Institutional Research: Boston-USA; 02/09/2016 - 05/09/2016

 • Complex Adaptive System: The problem and A solution. 18th Association for Heteredox Economics: Glasgow; 07/07/2016 - 09/07/2016

 • Güler Aydın D, Araz Takay B. The Effects of Techno-Economic Paradigm on Social Evolution. 18th International Conference on Social Sciences and Humanities: Paris; 16/05/2016 - 17/05/2016

 • Araz Takay B, Güler Aydın D. Alışkanlık Üzerine:Veblen Ve Dewey. !4.TSBD Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi: ODTÜ-ANKARA; 23/11/2015 - 25/11/2015

 • Araz Takay B, Güler Aydın D. Alışkanlık Üzerine:Veblen ve Dewey. TSBD 14.Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi: ODTÜ-Ankara; 23/11/2015 - 25/11/2015

 • Araz Takay B, Güler Aydın D. The Alienation Problem of the `Women? in the Market. International Conference on KNOWLEDGE AND POLITICS IN GENDER AND WOMEN?S STUDIES: ODTÜ-Ankara; 09/10/2015 - 11/10/2015

 • Araz Takay B, Güler Aydın D, Özel H. The notion of Habit in Veblen:Pragmatist or not. XIX Annual Conference European Society for the History of Economic Thought: Rome Tre University, Rome; 14/05/2015 - 16/05/2015

 • Kalemci Tüzün I, Araz Takay B, Sezgin Ç, Batum U. A research on women entrepereneurship in turkey. OFEL 3rd International Conference on Innovation, Management and Entrepreneurship: Dubrovnik; 17/04/2015 - 18/04/2015

 • Araz Takay B, Aydın D. Yabancılaşmış Kadınlar. 13. Türkiye sosyal Bilimler Derneği Kongresi: Ankara; 04/12/2013 - 06/12/2013

 • Araz Takay B, Güler Aydın D, Özel H. Looking at the Financial Crises Through the eyes of Schumpeter and Minsky. The 17th Annual Conference of the European Society for the History of Economic Thought: Economic Theory and Business Practice,: kingston university, londra; 16/05/2013 - 18/05/2013

 • Araz Takay B, Güler Aydın D. If Marx and Veblen meets Starbucks. Symposium of Veblen: Capitalism and Possibilities for a Rational Economic Order: İstanbul; 06/07/2012 - 07/07/2012

 • Güler Aydın D, Araz Takay B, Özel H. Devaluation of Human. 16th Annual Conference Of The european Society For the History of Economic Thought: Saint Petersburg; 17/05/2012 - 19/05/2012

 • Araz Takay B. Kriz Teorisinin Üvey Kardeşleri:Marx ve Schumpeter. 12.Türkiye Sosyal Bilimler Derneği Kongresi: Ankara; 12/12/2011 - 14/12/2011

 • Araz Takay B, Güler Aydın D, Özel H. Social Transformation under the Concept of Techno-Economic Paradigm. 15th Annual Conference of the Society for the History of Economic Thought: İstanbul; 19/05/2011 - 21/05/2011

 • Araz Takay B. Evrimsel İktisadın gelişimi. Evrimsel ekonomi Sempozyumu: Ankara; 19/11/2009 - 20/11/2009