Doç. Dr. ÖZGE SEZGİN ALP

Muhasebe ve Finansal Yönetim ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1720
E-Posta : osezgin[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~osezgin/

 • Doktora (2011), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Finans Matematiği
 • Yüksek Lisans (2006), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Finans Matematiği
 • Lisans (2004), Başkent Üniversitesi, İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri

Çalışma Alanları


 • İSTATİSTİK

 • FİNANSAL MATEMATİK

Kitaplar


 • Sezgin Alp Ö, Açıkalın S. Alterntif Risk Transferi Sistemleri. In:Erdem Kırkbeşoğlu editors. Risk Yönetimi ve Sigortacılık Genişletilmiş 2. Baskı. Ankara: Gazi Kitabevi; 2015. p.365-381.

 • Sezgin Alp Ö, Açıkalın S. Alternatif Risk Transfer Sistemleri. In:Erdem Kırkbeşoğlu editors. Risk Yönetimi ve Sigortacılık Genişletilmiş 2. Baskı. Ankara: Gazi Kitapevi; 2015. p.365-380.

 • Sezgin Alp Ö, Açıkalın S. 15. Bölüm Alternatif Risk Transferi Yöntemleri. In:Erdem Kırkbeşoğlu editors. Risk Yönetimi ve Sigortacılık. Ankara: Gazi Kitabevi; 2014. p.363-377.

Makaleler


 • Canbaloğlu B, Sezgin Alp Ö, Küçükkocaoğlu G. Are Emerging Market Economies Subject to Credit Rating Bias? Evidence from South Africa Hungary and Turkey Cases. İşletme Araştırmaları, 2019; 11(2):1068-1078. ( EBSCO )

 • Sultanoğlu B, Küçükkocaoğlu GK, Sezgin Alp Ö. Match-fixing in Turkish Football Super League: Fenerbahçe Case. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2018; 10(4):646-660. ( EBSCO )

 • Şirvan N, Sezgin Alp Ö. Türev Piyasa Araçlarının Türk Bankacılık Sektöründe Riske Olan Etkileri. Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2017; 1(1):130-157.

 • Hazar A, Sunal O, Babuşçu Ş, Sezgin Alp Ö. Türk Bankacılık Sektöründe Piyasa Yoğunlaşması: 2001 Krizi Öncesi ve Sonrasının Karşılaştırılması. Maliye Finans Yazılar, 2017; (107):41-68. ( EBSCO )

 • Sezgin Alp Ö, Babuşçu Ş, Sunal O, Hazar A. The effects of sales of the non-performing loans to asset management companies on bank efficiency. Journal of Economics, Finance and Accounting - JEFA, 2016; 3(4):345-354. ( EconLit )

 • Sunal O, Sezgin Alp Ö. Effect of different price indices on linkage between real GDP growth and real minimum wage growth in Turkey. Journal of Economic & Financial Studies, 2016; 4(1):1-10. ( Directory of Open Access Journals )

 • Sezgin Alp Ö. The Performance of Skewness and Kurtosis Adjusted Option Pricing Markets: A case of Turkish Derivatives Market Model in Emerging . Journal of Finance & Banking Studies, 2016; 5(3):70-84. ( Index Copernicus )

 • Sezgin Alp Ö. Double Exponential Jump Diffusion Model: An Empirical. Research Journal of Finance and Accounting, 2016; 7(2):176-187. ( EBSCO )

 • Sezgin Alp Ö, Gökgöz F, Küçükkocaoğlu G. Estimating Turkish Stock Market Returns with APT Model: Cointegration and Vector Error Correction Approach. Economic Review: Journal of Economics and Business, 2016; :-. ( Directory of Open Access Journals )

 • Sezgin Alp Ö, Kırkbeşoğlu E. SİGORTA ENDEKSİ GETİRİSİNİN DOĞRUSAL OLMAYAN YAPISI. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 2015; (13):-. ( EBSCO )

 • Sezgin Alp Ö. SIÇRAMALI DİFÜZYON MODELİNİN SÜREKLİ ZAMAN PORTFÖY SEÇİMİNE ETKİSİ:. Muhasebe Bilim Dünyası, 2015; :-. ( EBSCO )

 • Gökgöz F, Sezgin Alp Ö. Estimating the Turkish Sectoral Market Returns via Arbitrage Pricing. International Journal of Economics and Finance, 2014; 7(1):154-166. ( ECONLIT )

 • Sunal O, Sezgin Alp Ö. Türkiye'de Reel Asgari Ücretler ve Reel GSYİH Değişimleri Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Enflasyon Oranına Endekslenmiş Bir Nominal Asgari Ücret Politikası. AÜSBF Dergisi, 2014; 70(1):-. ( EBSCOhost )

 • Sezgin Alp Ö, Hazar A. BANKA PERFORMANSLARININ ÖLÇÜMÜNDE RİSK BAZLI UZAKLIK YÖNLÜ FONKSİYON YAKLAŞIMI. Maliye ve Finans Yazıları, 2014; (103):-. ( EBSCO )

 • Gazioğlu Ş, Bastıyalı-Hafavi A, Sezgin Ö. Jumps in an stochastic optimization:self-financing portfolio for risk averse investors: does bequest matter?. Applied Economics Letters, 2013; 20:790-794. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Sezgin Alp Ö, Korn R. Continuous-Time Mean-Variance Portfolios: A Comparison. Optimization, 2013; 62(7):961-973. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Sezgin Alp Ö, Korn R. Continuous-Time Mean-Variance Portfolio Optimization in a Jump-Diffusion-Market. Decisions in Economics and Finance, 2011; 34(1):21-40. ( ECONLIT )

 • Sezgin Alp Ö, Büyükbebeci E, İşcanoğlu Çekiç A, Yerlikaya Özkurt F, Taylan P, Weber GW. CMARS and GAM & CQP?Modern optimization methods applied to international credit default prediction. Journal of Computational and Applied Mathematics, 2011; 235(16):4639-4651. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Küçükkocaoğlu G, Sezgin Alp Ö. IPO Mechanizm Selection by Using Classification and Regression Tress. Quality and Quantity, 2012; 46:873-888. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Özmen İ, Yaşıt B, Sezgin Ö. A Conjoint Analysis to Determine the preferences for Some Selected MBA Programs. Revista ELectrónica de Investigación y EValuación Educativa, 2006; 12(1):-. ( EBSCO )

Bildiriler


 • Babuşçu Ş, Hazar A, Sezgin Alp Ö, Köksal O. Does the liability diversification in the Banks Effect Productivity?. International Conference on Economics Banking and Finance E commerce Social Science and Management Studies EBESS: Maldives; 27/08/2019 - 28/08/2019

 • Soylu B, Sezgin Alp Ö, Kırkbeşoğlu E. Hayat Sigortası Talebinin Uluslararası Analizi. 4. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi: Ankara; 24/05/2019 - 25/05/2019

 • Sevindik İ, Şahin SM, Sezgin Alp Ö. How Wind Energy Changing the Price Dynamics In Turkish Power Market. 598th International Conference on Economics and Social Sciences: San Diego; 20/04/2019 - 21/04/2019

 • Hazar A, Sezgin Alp Ö, Babuşçu Ş. Piyasa Yapıcısı Olan ve Olmayan Bankaların Finansal Davranışlarına Farklı Bir Bakış Zaman Etkisi Önemli mi?. 22. Finans Sempozyumu: Mersin; 10/10/2018 - 13/10/2018

 • Sezgin Alp Ö, Hazar A. BANKA PERFORMANSLARININ ÖLÇÜMÜNDE RİSK BAZLI UZAKLIK YÖNLÜ FONKSİYON. 22. Finans Sempozyumu: Mersin; 10/10/2018 - 13/10/2018

 • Gökgöz F, Sezgin Alp Ö. Can Artificial Neural Networks be Significant in Predicting the Turkish Stock Market Returns?. 13th EBES Conference: İstanbul; 05/06/2014 - 07/06/2014

 • Sezgin Alp Ö, İşcanoğlu Çekiç A. Behaviour of Options written on Optimal CPPI Portfolios. 26th European Conference on Operational Research: ; 01/07/2013 - 04/07/2013

 • İşcanoğlu Çekiç A, Sezgin Alp Ö, Korn R. A Study on Optimal Strategy of Constant Proportion Portfolio Insurance. 26th European Conference on Operational Research: ; 01/07/2013 - 04/07/2013

 • Sezgin Alp Ö, İşcanoğlu Çekiç A. GETİRİ GARANTİLİ EMEKLİLİK PORTFÖYLERİNDE GARANTİ ÜRÜNLER. 1. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi: Ankara; 06/06/2013 - 07/06/2013

 • Sezgin Alp Ö, İşcanoğlu Çekiç A. Mean-Variance Asset Allocation in Jump Diffusion Markets. 24th Mini-Euro Conference: İzmir; 23/06/2010 - 26/06/2010

 • İşcanoğlu Çekiç A, Sezgin Alp Ö. Sabit Oranlı Portföy Sigortası (CPPI) ve Üzerine Yazılmış Opsiyonların Fiyatlandırılması. 5. Ankara Matematik Günleri Sempozyumu: Ankara; 03/06/2010 - 04/06/2010

 • Sezgin Alp Ö. Market Risk Measurement of Mutual Funds in Turkey. 2nd International Conference on Social Sciences: İzmir; 10/09/2009 - 11/09/2009