Doç. Dr. ÖZGE SEZGİN ALP

Muhasebe ve Finansal Yönetim ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1720
E-Posta : osezgin[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~osezgin/

 • Doktora (2011), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Finans Matematiği
 • Yüksek Lisans (2006), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Finans Matematiği
 • Lisans (2004), Başkent Üniversitesi, İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri

Çalışma Alanları


 • İSTATİSTİK

 • FİNANSAL MATEMATİK

Kitaplar


 • Sezgin Alp Ö, Açıkalın S. ;Alterntif Risk Transferi Sistemleri. In:Erdem Kırkbeşoğlu editors. Risk Yönetimi ve Sigortacılık Genişletilmiş 2. Baskı. Ankara: Gazi Kitabevi; 2015. p.365-381.

 • Sezgin Alp Ö, Açıkalın S. ;Alternatif Risk Transfer Sistemleri. In:Erdem Kırkbeşoğlu editors. Risk Yönetimi ve Sigortacılık Genişletilmiş 2. Baskı. Ankara: Gazi Kitapevi; 2015. p.365-380.

 • Sezgin Alp Ö, Açıkalın S. ;15. Bölüm Alternatif Risk Transferi Yöntemleri. In:Erdem Kırkbeşoğlu editors. Risk Yönetimi ve Sigortacılık. Ankara: Gazi Kitabevi; 2014. p.363-377.

Makaleler


 • Şirvan N, Sezgin Alp Ö. ;Türev Piyasa Araçlarının Türk Bankacılık Sektöründe Riske Olan Etkileri. Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2017; 1(1):130-157.

 • Hazar A, Sunal O, Babuşçu Ş, Sezgin Alp Ö. ;Türk Bankacılık Sektöründe Piyasa Yoğunlaşması: 2001 Krizi Öncesi ve Sonrasının Karşılaştırılması. Maliye Finans Yazılar, 2017; (107):41-68. ( EBSCO )

 • Sezgin Alp Ö, Babuşçu Ş, Sunal O, Hazar A. ;The effects of sales of the non-performing loans to asset management companies on bank efficiency. Journal of Economics, Finance and Accounting - JEFA, 2016; 3(4):345-354. ( EconLit )

 • Sezgin Alp Ö. ;Double Exponential Jump Diffusion Model: An Empirical. Research Journal of Finance and Accounting, 2016; 7(2):176-187. ( EBSCO )

 • Sezgin Alp Ö. ;The Performance of Skewness and Kurtosis Adjusted Option Pricing Markets: A case of Turkish Derivatives Market Model in Emerging . Journal of Finance & Banking Studies, 2016; 5(3):70-84. ( Index Copernicus )

 • Sunal O, Sezgin Alp Ö. ;Effect of different price indices on linkage between real GDP growth and real minimum wage growth in Turkey. Journal of Economic & Financial Studies, 2016; 4(1):1-10. ( Directory of Open Access Journals )

 • Sezgin Alp Ö, Gökgöz F, Küçükkocaoğlu G. ;Estimating Turkish Stock Market Returns with APT Model: Cointegration and Vector Error Correction Approach. Economic Review: Journal of Economics and Business, 2016; :-. ( Directory of Open Access Journals )

 • Sezgin Alp Ö. ;SIÇRAMALI DİFÜZYON MODELİNİN SÜREKLİ ZAMAN PORTFÖY SEÇİMİNE ETKİSİ:. Muhasebe Bilim Dünyası, 2015; :-. ( EBSCO )

 • Sezgin Alp Ö, Kırkbeşoğlu E. ;SİGORTA ENDEKSİ GETİRİSİNİN DOĞRUSAL OLMAYAN YAPISI. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 2015; (13):-. ( EBSCO )

 • Gökgöz F, Sezgin Alp Ö. ;Estimating the Turkish Sectoral Market Returns via Arbitrage Pricing. International Journal of Economics and Finance, 2014; 7(1):154-166. ( ECONLIT )

 • Sunal O, Sezgin Alp Ö. ;Türkiye'de Reel Asgari Ücretler ve Reel GSYİH Değişimleri Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Enflasyon Oranına Endekslenmiş Bir Nominal Asgari Ücret Politikası. AÜSBF Dergisi, 2014; 70(1):-. ( EBSCOhost )

 • Sezgin Alp Ö, Hazar A. ;BANKA PERFORMANSLARININ ÖLÇÜMÜNDE RİSK BAZLI UZAKLIK YÖNLÜ FONKSİYON YAKLAŞIMI. Maliye ve Finans Yazıları, 2014; (103):-. ( EBSCO )

 • Gazioğlu Ş, Bastıyalı-Hafavi A, Sezgin Ö. ;Jumps in an stochastic optimization:self-financing portfolio for risk averse investors: does bequest matter?. Applied Economics Letters, 2013; 20:790-794. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Sezgin Alp Ö, Korn R. ;Continuous-Time Mean-Variance Portfolios: A Comparison. Optimization, 2013; 62(7):961-973. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Sezgin Alp Ö, Korn R. ;Continuous-Time Mean-Variance Portfolio Optimization in a Jump-Diffusion-Market. Decisions in Economics and Finance, 2011; 34(1):21-40. ( ECONLIT )

 • Sezgin Alp Ö, Büyükbebeci E, İşcanoğlu Çekiç A, Yerlikaya Özkurt F, Taylan P, Weber GW. ;CMARS and GAM & CQP?Modern optimization methods applied to international credit default prediction. Journal of Computational and Applied Mathematics, 2011; 235(16):4639-4651. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Küçükkocaoğlu G, Sezgin Alp Ö. ;IPO Mechanizm Selection by Using Classification and Regression Tress. Quality and Quantity, 2012; 46:873-888. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Özmen İ, Yaşıt B, Sezgin Ö. ;A Conjoint Analysis to Determine the preferences for Some Selected MBA Programs. Revista ELectrónica de Investigación y EValuación Educativa, 2006; 12(1):-. ( EBSCO )

Bildiriler


 • Sezgin Alp Ö, Hazar A. ;BANKA PERFORMANSLARININ ÖLÇÜMÜNDE RİSK BAZLI UZAKLIK YÖNLÜ FONKSİYON. 18. Finans Sempozyumu: Pamukkale; 15/10/2014 - 18/10/2014

 • Gökgöz F, Sezgin Alp Ö. ;Can Artificial Neural Networks be Significant in Predicting the Turkish Stock Market Returns?. 13th EBES Conference: İstanbul; 05/06/2014 - 07/06/2014

 • İşcanoğlu Çekiç A, Sezgin Alp Ö, Korn R. ;A Study on Optimal Strategy of Constant Proportion Portfolio Insurance. 26th European Conference on Operational Research: ; 01/07/2013 - 04/07/2013

 • Sezgin Alp Ö, İşcanoğlu Çekiç A. ;Behaviour of Options written on Optimal CPPI Portfolios. 26th European Conference on Operational Research: ; 01/07/2013 - 04/07/2013

 • Sezgin Alp Ö, İşcanoğlu Çekiç A. ;GETİRİ GARANTİLİ EMEKLİLİK PORTFÖYLERİNDE GARANTİ ÜRÜNLER. 1. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi: Ankara; 06/06/2013 - 07/06/2013

 • Sezgin Alp Ö, İşcanoğlu Çekiç A. ;Mean-Variance Asset Allocation in Jump Diffusion Markets. 24th Mini-Euro Conference: İzmir; 23/06/2010 - 26/06/2010

 • İşcanoğlu Çekiç A, Sezgin Alp Ö. ;Sabit Oranlı Portföy Sigortası (CPPI) ve Üzerine Yazılmış Opsiyonların Fiyatlandırılması. 5. Ankara Matematik Günleri Sempozyumu: Ankara; 03/06/2010 - 04/06/2010

 • Sezgin Alp Ö. ;Market Risk Measurement of Mutual Funds in Turkey. 2nd International Conference on Social Sciences: İzmir; 10/09/2009 - 11/09/2009