BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Ticari Bilimler Fakültesi

 

Kalite

Fakültemiz Kalite süreçlerine ilişkin dökümanlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

1. Fakülteye ilişkin sayısal istatistikler (2020)

2. Proje, Yayın, Toplumsal Katkı Göstergeleri (2020)

3. Faaliyet Raporu (2020)

4. Örgüt Şeması (2020)

5. SWOT Analizi (2020)

6. Uzaktan Öğretim Öğrenci Memnuniyet Anketi (2019 - 2020 Bahar)

Ülkemiz ve dünya genelinde yaşanan pandemi nedeniyle, 2019-2020 Bahar döneminde uzaktan öğretim sürecine geçiş yapılmıştır. Beklenmedik bu durum karşısında fakültemiz dekanlığı uzaktan öğretim sürecinin etkin şekilde yürütülmesi için tüm önlemleri almış ve derslerin işlenişini belirli standartlarla yürütmek adına tüm öğretim elemanlarına çeşitli kılavuzlar yoluyla bilgilendirme sağlanmıştır. Benzer şekilde öğrencilerin de sorunsuz bir şekilde derslere bağlanabilmeleri adına web sayfası üzerinden bilgilendirme kılavuzları paylaşılmıştır. 

Süreç içersinde, uzaktan öğretimin niteliğini ölçmek adına Mayıs 2020 tarihinde öğrencilerimize bir memnuniyet anketi ulaştırılmıştır. Ankete 497 öğrenci katılmıştır. Bu sayı fakültemiz öğrenci sayısının %50,8'ini ifade etmektedir. Bu anlamda yüksek bir katılımın sağlandığı ifade edilebilir. Ankette beşli likert ölçeği kullanılmıştır.

Anket Sonuçlarına ulaşmak için lütfen linki tıklayınız.