BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Ticari Bilimler Fakültesi

 

Erasmus (Aday Öğrenciler)

ERASMUS

Başkent Üniversitesi, bünyesinde bulundurduğu Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü ile uluslararası kurum ve kuruluşlarla etkin iletişim sağlamakta ve gerekli çalışmaları yürütmektedir. Eğitim alanında Avrupa Birliği ülkeleri ile işbirliğinin sağlanması amacıyla Üniversitemiz Avrupa Birliği Avrupa Komisyonu’na başvuruda bulunmuş ve 1 Kasım 2004 tarihinde “Erasmus University Charter”ı alarak öğrenci ve öğretim elemanı değişimlerine başlamıştır.

Edindiği tecrübeler doğrultusunda daha geniş alanda uluslar arası eğitim faaliyetlerini sürdürebilmek amacıyla, “Extended Erasmus University Charter”a dâhil olmuştur. Bu sayede öğrencilerimiz Avrupa Birliği ülkelerinde değişim programlılarına katılarak tecrübe kazanmalarının yanı sıra staj yaparak kuramsal bilgilerini uygulamaya dönüştürme olanağı da sağlanmıştır. Başkent Üniversitesi Erasmus Programı kapsamında 23 Avrupa Birliği üyesi ülke ile 35 alanda toplam 110 adet ikili anlaşma imzalamıştır. Programa katılım ve buna bağlı olarak kurulan uluslararası ortaklıklar sonucunda:

· Öğrencilerimiz eğitim sürelerinin bir ya da iki dönemlerini Avrupa Birliği Komisyonu’nun sağladığı maddi destek ile program kapsamında bulunan ve kendi seçecekleri bir Avrupa ülkesinde sürdürme şansına sahip olmaktadır.

· Öğrencilerimiz Avrupa ülkelerinde staj yapma şansın sahip olacaklardır.

· Fakültemiz program kapsamında yapılan anlaşmalar kapsamında yabancı öğrenciler ile birlikte eğitim alma hakkını öğrencilerimize sunulmaktadır.

· Avrupa Birliği Komisyonu’na bağlı olarak gerçekleştirilen projeler kapsamında Başkent Üniversitesi öğrencilerine bu projelerde görev alma şansını tanımaktadır.

· Öğrencilerimiz bu program kapsamında anlaşma yapılmış Üniversitelerden gelen akademisyenlerden ders alma hakkına sahip olabilmektedir.

· Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü faaliyetleri ile Başkent Üniversitesi öğrencilerine geniş bir yelpazede eğitim ve deneyim olanağı sunmayı amaçlamaktadır.

Fakültemiz, Erasmus kapsamında Bradford College (İngiltere), Anavs University of Applied Sciences (Hollanda), Satakunta University of Applied Sciences (Finlandiya), Högskolan Dalarna (İsveç) ve Budapest Business School (Macaristan) ile ikili anlaşmaya sahiptir. Geçtiğimiz üç yıllık süreçte çok sayıda öğrencimiz bu üniversitelere eğitim almak amacıyla gönderilmiş ve yine çok sayıda yabancı uyruklu öğrenci bu üniversitelerden eğitim almak amacıyla fakültemize kabul edilmiştir.

Bölüm Koordinatörlükleri

Erasmus Hareketlilik Faliyetleri

Erasmus Yönergesi

İkili Anlaşmalar