BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Ticari Bilimler Fakültesi

 

Yabancı Dil Olanakları

YABANCI DİL OLANAKLARI

Üniversitemizde İngilizce hazırlık eğitimi, tüm lisans programları için zorunludur. İngilizce hazırlık eğitiminin amacı, öğrencilere, konularında İngilizce kaynaklardan yararlanabilmek, ders izleme dâhil İngilizce yazılı ve sözlü iletişim kurabilmek ve uluslararası etkinlikleri ve olayları İngilizce izleyebilmek için, gerekli İngilizce dil becerilerini kazandırmak, onların, İngilizcenin temel kurallarını öğrenmelerini ve kelime bilgilerini geliştirmelerini sağlamaktır.

Başkent Üniversitesi’ne yeni kayıt yaptıran tüm lisans öğrencilerinin İngilizce dil düzeyleri, İngilizce Hazırlık Bölümü tarafından eğitim-öğretim yılı başında yapılan tek aşamalı bir Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavı ile belirlenir. Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavı’nda, Başkent Üniversitesi Senatosu’nca belirlenen bir düzeyde başarılı olan öğrenciler İngilizce Hazırlık eğitiminden muaf tutulurlar.

Üniversitemizde İngilizce hazırlık eğitimine ek olarak, Almanca, İspanyolca, Japonca, Rusça, Arapça, Farsça, İtalyanca ve Yunanca derslerini de seçmeli ders olarak alabilmektedirler.

Ayrıntılı bilgi için:

Başkent Üniversitesi Dil Araştırma Merkezi: (BÜDAM)

http://budam.baskent.edu.tr/